Kerkdienst gemist:

Kerkdienstgemist-informatie

Na jaren aangesloten te zijn geweest bij Kerkomroep Nederland zijn we in augustus 2020 overgestapt naar Kerkdienstgemist omdat we ook beeld wilden gaan uitzenden. Onze kerkdiensten kunnen nu live, maar ook op een later tijdstip bekeken en beluisterd worden via: www.kerkdienstgemist.nl of nog makkelijker volgt u deze link: Terugkijken. Een paar televisieproviders bieden Kerkdienstgemist aan als app op de televisie zodat u de dienst ook gemakkelijk op televisie kunt volgen.

Het is nog steeds mogelijk om (tijdelijk) thuis een ontvanger geplaatst krijgen, zodat u de diensten rechtstreeks of later kunt beluisteren, mits u over een internetaansluiting beschikt. Voor informatie over een aansluiting kunt u zich wenden tot de diaconie.

Indien u klachten heeft over de bestaande aansluiting kunt u contact opnemen met Hans Ippel.