Kerkdienst gemist:

Liturgiecommissie

In de eredienst komen we bij elkaar om God te ontmoeten. De vorm die we daaraan geven noemen we liturgie. De liturgiecommissie denkt samen met de betrokken predikant na over de opbouw van de liturgie, de ontwikkeling hiervan en doet voorstellen voor eventuele verandering aan de kerkenraad. Tot onze taak horen ook het organiseren van Taizévieringen, de diensten in de Stille Week en, in samenwerking met de Hervormde Gemeente, de kerstsamenkomst. Onze predikant zal waar mogelijk meewerken en bij de vergaderingen aanwezig zijn en is tevens de vaste contactpersoon tussen de liturgiecommissie en de kerkenraad.

De leden van de liturgiecommissie zijn:

  • Jacoba van Helten, aanspreekpunt
  • Adri van Beuzekom
  • Jolanda Lemcke
  • Dick Stoffelen
  • Jannie de With
  • Judith de Zeeuw

Terug naar commissies en werkgroepen