Kerkdienst gemist:

Senioren

Eenmaal per maand, op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, is er voor de senioren van binnen en buiten onze kerk gelegenheid om samen te komen in De Lichtkring. Altijd wordt er een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd. Wat ons in het kerkelijk leven samenbindt speelt een rol in de samenkomsten van de seniorengroep. Soms door de inhoud van het programma, maar altijd on het welkom en opening van de middag, waarin de verbinding tussen geloof en leven, God en samenleving of geloof en samenbinding wordt gezocht. Het is een middag voor ontmoeting, ontspanning, gezelligheid en soms bezinning.
De middagen verlopen plezierig en worden meestal bezocht door 25 à 30 senioren. Het zou mooi zijn als er wat meer deelnemers van buiten onze kerk zouden zijn. We stimuleren dat door actief uit te nodigen. We starten het seizoen met een broodmaaltijd en aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en sluiten dan ook weer af met een maaltijd.
Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij €12,50 per seizoen (plus een bijdrage van deelnemers aan het middagje uit in mei). Komt u eens een middagje kennismaken, dan is dat natuurlijk gratis. De middagen vinden meestal plaats op de 4e donderdag van de maand.

De commissie seniorengroep bestaat uit de volgende leden:

  • Simone Bezuijen, secretaris
  • Adri Bienefelt, penningmeester
  • Dineke Brouwer
  • Jerry Middelkoop
  • Arie de Ruijter
  • Ad Verhoeff, voorzitter

Terug naar commissies en werkgroepen