Kerkdienst gemist:

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van onze
gemeente. Gesteund door vrijwilligers onderhoudt het college de eigendommen van de kerk. Het college is ook verantwoordelijk voor de werving en besteding van gelden.

De kerkrentmeesters zijn: