Kerkdienst gemist:

Jeugdclub november 2020

Bij de jeugdclub lezen we elke week een Bijbelverhaal. Dat wordt door de kinderen voorgelezen. En dan worden de notulen voor gelezen die gemaakt zijn door een kind en daarna krijgen ze drinken en mag het kind trakteren wat de notulen heeft gemaakt. Als alles op is gaan we met een leuke activiteit beginnen. Dit kan een spel zijn maar we knutselen ook veel. De club begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur. Het is 12 x per jaar. We beginnen op de dinsdag na de startdag en gaan door tot eind maart.
Dit zijn foto’s gemaakt van het knutselen op de jeugdclub afgelopen keer, 17 november.