Kerkdienst gemist:

Nieuws

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2015-25

Avonddienst 28 juni Op dit moment ben ik nog aan het nadenken over welk bijbelgedeelte de avonddienst van 28 juni zal gaan. Waarschijnlijk kies ik voor Genesis 3, bij ons bekend als de “zondeval”. Gekscherend zeggen mensen wel eens: ‘Als Adam en Eva nou niet van die boom gegeten hadden, zag de wereld er nu…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-24

Collecte Protestantse Kerk Roosevelthuis Geef voor zorgeloze vakanties! Wij kunnen ons niet voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen, een isolement dreigt. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantie weken. Al 45 jaar lang. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-23

Collecte Werelddiaconaat Vandaag collecteren we voor het Werelddiaconaat. Geef een fiets aan een gezondheidswerker. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in de om liggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-22

Collecte voor Nepal Deze zondag is de eerste collecte voor de nood in Nepal, de collecte voor het onderhoudsfonds vervalt, de tweede collecte is voor de kerk.Door zware aardbevingen in Nepal op zaterdag 25 april en dinsdag 12 mei zijn er meer dan 8500 doden en duizenden gewonden gevallen. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-21

Taizéviering Op zondagavond 24 mei om 18.30 uur bent u welkom in een Taizé viering. De liturgiecommissie heeft een dienst samengesteld rond het thema: de Gaven van de Geest. Met Pinksteren beleven we het uitstorten van de Heilige Geest. Een teken van Gods verbondenheid, een inspiratiebron. Met die Geest krijgen we alles wat God ons…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-20

Tienernevendienst In de tienernevendienst gaan we genesis 3:1-8 lezen, over het eten van de verboden vrucht door Adam en Eva. We gaan het hebben over zonde. Taizéviering U bent van harte welkom in de Taizé viering op 24 mei om 18.30 uur. Pinksterzondag, de zondag van het vuur dat ons inspireert en verwarmt: de Heilige…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-19

Bij het H.A.: Voedselbank Leerdam De Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede. Wij helpen daarom mensen en gezinnen om voldoende levensmiddelen te hebben voor een minimaal onderhoud. In week 20 wordt in Leerdam gecollecteerd voor de Voedselbank. Het doel van de collecte is om geld bij elkaar te…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-18

Een selectie van nieuwsberichten uit de gemeentebrief. Heilig avondmaal Op zondag 10 mei vieren we weer samen het Heilig Avondmaal. We delen brood en wijn met elkaar. Deze beide worden onder meer samen genoemd in Psalm 104: Zo zal de mens brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die…

Lees verder

Gemeentebrief 2015-17

Een selectie van berichten uit de gemeentebrief. Tienernevendienst Zondag 10 mei is er weer een tienernevendienst. Hou deze datum dus weer
 vrij. Tot dan!Agnita, Machiel en Hendrik Huwelijk ‘We love because He first loved us’ (Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad, 1 Joh. 4:19). Deze woorden staan op de trouwkaart van…

Lees verder
1 37 38 39