Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-09

Jeugddienst

Vandaag denken we na over het thema “Op de vlucht”. De jeugddienstgroep is er enkele weken mee bezig geweest. Er is nagedacht over wat dit thema voor ons te betekenen heeft. Wat kunnen we er in de Bijbel over lezen, wat zegt God hierover? Hoe is het om vluchteling te zijn? We hopen er een mooie dienst van te maken. De collecte is voor Stichting VluchtelingenWerk, van harte aanbevolen! Na afloop is er koffie/thee en limonade en de jeugdgroep trakteert op wat lekkers!
Gerco, Jannah, Jurjen, Julian, Mayte, Mirthe, Rebecca, Sabine, Sara, Daniela, Jolanda, Marjolijn, Jannie

Bekercollecte 10 maart 2019 – 40-dagentijd

Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Volgende week zondag (10 maart) collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Kerk in Actie – werkgroep

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 maart is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Er is uitverkoop in de kledinghoek, alles mag weg voor lage prijzen.
Commissie De Rommelschuur

Beroepingscommissie

Vorige week kon ik u melden dat de beroepingscommissie compleet is. Deze week kan ik u de namen bekend maken. Twee kerkenraadsleden te weten: Jan van Beuzekom en Richard van Bijlevelt. Namens de gemeente hebben de volgende personen toegezegd in de beroepingscommissie zitting te willen nemen: Daan Gisolf, Hendrik de Leeuw, Sebastiaan Ippel, Agnes Verhoeff, Simone van Bezuijen en Dineke Brouwer. We gaan met hen een bevestigingsmoment afspreken, zodat ze zo spoedig mogelijk met hun taak kunnen beginnen. Zoals u ziet is het ons gelukt personen uit meerdere leeftijdscategorieën vertegenwoordigd te hebben in de commissie. Hier zijn we erg blij mee. We wensen hen veel wijsheid bij hun taak.
Janet de Zeeuw (preses)

Reliwiki

Kent u de website Reliwiki? Daar staat veel informatie op over kerken in Nederland. De site bestaat door medewerking van vrijwilligers die gegevens plaatsen. Ook de Geref. Kerk van Schoonrewoerd wordt vermeld. Er stonden vooral foto’s op, over de geschiedenis van de kerk Gereformeerde Kerk in Schoonrewoerd stond niets vermeld. Ik heb belangrijke momenten en informatie over de geschiedenis bij elkaar gesprokkeld, opgeschreven en geplaatst. Het is mooi als de geschiedenis op Reliwiki wordt vermeld. Vindt u het leuk om dit te bekijken? Ga naar www.Reliwiki.nl Toets bij zoekfunctie ‘Schoonrewoerd’ in.
Floor Brouwer

Actie Veranderdag

16 maart 2019: Geef een beetje tijd!! Eén van de kerndoelen van kerk en gemeente zijn is dienen. God dienen is mensen dienen! De liefde van de Here Jezus wordt zichtbaar en tastbaar in het omzien naar elkaar èn in het daadwerkelijk bieden van die hulp die iemand nodig heeft.
In de 40-dagentijd zijn wij gewend met onze kerk mee te doen aan een VERANDERDAG. Op deze dag willen en kunnen we als Gemeente van Jezus Christus een stukje van het evangelie uitdragen door ons, met elkaar, in te zetten voor onze naasten.
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer aan de slag via NL-DOET en hebben we ons weder maal opgegeven voor het verzorgen van een verrassingsontbijt voor de bewoners in Huis ter Leede op zaterdag 16 maart. De bewoners worden op deze ochtend in het restaurant van het huis getrakteerd op een lekker ontbijt. De werkzaamheden zijn het klaarzetten en afruimen van het ontbijt en het ophalen en wegbrengen van bewoners. Wij worden om 8.00 uur verwacht en het duurt tot ongeveer 11.00 uur. GEEFT U OOK EEN BEETJE VAN UW TIJD WEG!! Opgeven kan via de lijst in de gang.
Namens de Diaconie, Christel Lodder

Projectkoor tentdienst

Zoals u misschien heeft meegekregen hebben wij na de kerst afscheid genomen van de dirigent Willemdirk van den Berg. In november waren wij al gestart met het werven van een nieuwe dirigent en die hebben we gelukkig gevonden. Op 18 februari zijn we gestart met Alexander Prins als nieuwe dirigent van ons koor. We zijn binnen het koor heel erg blij met zijn komst. Nu kunnen we weer vooruit kijken. En dat doen we dan ook want op 28 april mogen wij onze medewerking verlenen aan de Tentdienst welke gehouden wordt tijdens de Schoonrewoerdse feestweek. Dit willen we graag doen met een projectkoor zoals u al gewend bent met de Kerstsamenkomsten. Op 11 maart gaan we starten met de repetities en we nodigen dan ook zangers en zangeressen uit om gezellig met ons mee te komen zingen. Koorervaring heb je niet nodig, iedereen kan meedoen. KOM JE OOK?? Laat het even weten zodat wij alvast een mapje met muziek voor je kunnen klaarmaken. Deelname aan het projectkoor kost € 10. Opgeven kan bij Christel.
Namens koor ‘ZOUT’, Christel Lodder

Alle nieuwsberichten