Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-08

Beroepingscommissie

Vanavond kreeg ik het bericht dat de te vormen beroepingscommissie compleet is. Naast 2 kerkenraadsleden zijn nog 6 gemeenteleden bereid gevonden in de beroepingscommissie plaats te nemen. Volgende week hoop ik u de namen bekend te maken en verder te informeren.
Janet de Zeeuw (preses)

Uitnodiging gemeentevergadering en voordracht kandidaten ambtsdragers

Wij hebben niet alleen een vacante predikantsplaats, maar ook enkele vacante functies van kerkenraadsleden. Daar komen weer vacatures van kerkenraads-, Cvk-leden en pastoraal (jeugd-) medewerkers bij, omdat er jaarlijks weer enkelen aftredend zijn. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de huidige en de toekomstige vacante plaatsen zo mogelijk allemaal in te vullen. Daarom doen wij hierbij een oproep om namen in te vullen van kandidaten, die u geschikt acht voor de verschillende functies. De kerkenraad zal dan – gesteund door u – gemeenteleden gaan vragen zich voor de komende periode in te zetten voor het kerkenwerk. In de hal van De Lichtkring liggen de jaarlijkse, persoonlijke uitnodigingsbrieven hiervoor en het opgaveformulier al voor u klaar.
Het betreft ook de uitnodiging voor de gemeentevergadering van 13 maart na de dienst op biddag. Wilt u uw antwoordformulier, waarop u gemeenteleden kunt voordragen voor diverse functies, (ondertekend met uw naam en handtekening) inleveren! Tot uiterlijk 13 maart kunt u het formulier inleveren in het opgave-kistje onder het prikbord in De Lichtkring of bij de scriba: Kon. Julianastraat 23, 4145 KL Schoonrewoerd. U kunt, als u dat wilt, het verslag van de laatst gehouden gemeentevergadering 31 januari 2019 nog bij mij opvragen. Graag zoveel mogelijk digitaal: scriba@gkschoonrewoerd.nl
Arend Niebeek

Jeugddienst

Nog een weekje… en dan staat de jeugddienst om 10.00 uur op het programma. De jeugd heeft zelf de invulling van de dienst bepaald. Het thema is “Op de vlucht”. De collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting VluchtelingenWerk. Kom allemaal en laat u verrassen! Dat begint eigenlijk al vooraf aan de dienst. Een begin….anders dan anders!
De jeugddienstgroep: Gerco, Jannah, Jurjen, Julian, Mayte, Mirthe, Rebecca, Sabine, Sara, Daniela, Jolanda, Marjolijn en Jannie

Senioren

Donderdag 28 februari is er weer de seniorenmiddag. Als gast mogen we begroeten dhr. Kool uit Hei- en Boeikop. We kennen dhr. Kool, want al eerder heeft hij een presentatie gehouden over de biologische boerderij. Ditmaal zal zijn verhaal zich richten op de biologische landbouw en –veeteelt van ‘over de grenzen’. Wereldwijd is deze methode van boeren in ontwikkeling en van groot belang voor het behoud van een gezond leven en leefklimaat. Het belooft weer een interessante middag te worden en u bent allen van harte welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Wilt u vervoer, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter.
De Commissie Senioren

Alle nieuwsberichten