Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-07

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Het is alweer de vijfde avond van de uitleg en ons gesprek over de geloofsbelijdenis. Deze avond zal Willem Ouweneel ons meenemen in teksten uit de Bijbel waarin uitgelegd wordt wat de betekenis is van: Opgevaren ten Hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God om te oordelen de levenden en doden. Wilt u hier ook meer over horen en wellicht leren, dan bent u natuurlijk welkom. Ook al bent u nooit geweest, u kunt altijd instappen! Hartelijk welkom.
Nel Versteeg

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 18 februari a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ voor de vierde keer dit seizoen bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We lezen verder in 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met 1 Petrus 2 vers 3, waarin Petrus ons voorhoudt dat wij heilig zijn. Als voorbereiding kun je alvast blz. 36 t/m 41 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Actie Voedselbank

Lucas 3:10 Ze vroegen hem: “Wat moeten we dan doen?” 11 Hij antwoordde: “Als je twee stel kleren hebt, moet je één stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft.”
In februari willen wij weer graag met onze kerk de jaarlijkse inzameling houden voor de Voedselbank. Op 17 en 24 februari wordt u van harte aanbevolen producten mee te brengen en in te leveren in De Lichtkring. (Op donderdag 28 februari worden alle ingeleverde producten weggebracht.) De voedselbanken willen graag elke week voedselpakketten samenstellen waarin de schijf van vijf in voldoende mate is vertegenwoordigd. Denk aan verse producten, maar ook aan houdbare producten zoals rijst, deegwaren, meel, blikgroente enz. Naast voedsel worden ook producten toegevoegd die meer in de verzorgende sfeer liggen zoals tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen en producten op gebied van babyverzorging (o.a. babyvoeding, luiers). Mogen we ook nu weer rekenen op uw steun?
Namens de Diaconie

Doopdienst

Volgende week zondag 24 februari, zal Anna Scherpenzeel, dochter van Erwin en Anneke Scherpenzeel, gedoopt worden. Hierdoor kunnen we meer gasten in onze kerk verwachten. Er is dan géén liturgie. Als wij zelf onze eigen liedboeken meebrengen, kunnen de gasten gebruikmaken van de beschikbare liedboeken in onze kerk, zodat ook zij ten volle kunnen meegenieten van de dienst en de liederen waarvoor ze speciaal gekomen zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Janet de Zeeuw

Jeugddienst

Zondagmorgen 3 maart … staat het al in jouw agenda? Wij organiseren een jeugddienst, bestemd voor jong én oud! Het thema is “Op de vlucht”, we horen er dagelijks berichten over in het nieuws. Ook in onze kerk willen we nadenken over dit thema

Alle nieuwsberichten