Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-13

Noodhulp!!!

Het schokkende nieuws over de verwoestende orkaan Idai, die in het weekend van 15-17 maart over Mozambique, Zimbabwe en Malawi trok heeft vele slachtoffers gemaakt.
Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 750. Bijna een half miljoen mensen zijn dakloos geworden. De grote verwoesting door de orkaan met enorme kracht is onoverzienbaar. Overweldigende hoeveelheden regen die met de orkaan zijn meegekomen hebben uitgestrekte leefgebieden veranderd in een werkelijk dramatisch verwoest landschap. De internationale hulporganisaties doen een dringend beroep op ons voor noodhulp.
Zondag 31 maart zullen we een collectepot neerzetten in De Lichtkring. Wij vragen u hierin uw giften te doneren. De Heilig Avondmaal collecte op Witte Donderdag en de opbrengst van de sponsorfietstocht op Hemelvaartsdag zullen ook aan deze noodhulp worden gegeven. Wij zorgen dat al uw giften direct worden overgemaakt naar het Rode Kruis. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks uw gift overmaken op Giro 7244. Deze noodhulp bevelen wij van harte bij u aan.
De diaconie.

Collecte 40-dagentijd 7 april 2019

Rwanda 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.
Kerk in Actie – werkgroep.

Thema in de Stille Week

“Een nieuw begin”
Het thema van de Stille Week 2018 laten we aansluiten bij het veertigdagen project. Tijdens de diensten op Witte Donderdag (18 april), Goede Vrijdag (19 april) en Stille Zaterdag (20 april) proberen we met elkaar te zoeken naar dat nieuwe begin. We volgen Jezus tijdens de donkere nacht van zijn verraad. We staan erbij als hij onschuldig veroordeeld wordt. Zijn kruisiging lijkt dan even het einde, maar wordt het nieuwe begin. Hoe kan zoveel pijn en duisternis uiteindelijk leiden tot een nieuw begin? Ga mee op weg en beleef met ons De Stille Week.
De liturgiecommissie.

Tweede datumwijziging maaltijd voor alleengaanden:

N.a.v. opmerkingen van belangstellenden dat er op 23 mei al een uitje staat gepland voor de senioren, moeten we onze maaltijd voor alleengaanden helaas nogmaals opschuiven. Gelet op de naderende zomervakantieperiode hebben we besloten de maaltijd door te schuiven naar volgend seizoen. We gaan dan opnieuw zoeken naar die ene opengebleven datum in de agenda. We zullen u tijdig opnieuw uitnodigen.
De diakenen.

VakantieBijbelClub 2019

Het duurt nog een tijd, maar op 27, 28 en 29 augustus wordt de VakantieBijbelClub weer georganiseerd in ons dorp! Ook dit jaar hebben we daar weer veel vrijwilligers voor nodig. Wil(t) u/jij een groepje kinderen begeleiden, een bijbelverhaal vertellen, de kinderen van drinken en wat lekkers voorzien, pannenkoeken bakken, op de kleine kinderen van de medewerkers passen of andere ondersteunende werkzaamheden doen? Geef u dan zo snel mogelijk op! Dit keer kunt u zich opgeven via de volgende link: https://goo.gl/forms/zugZlX9FLpmNaZJB2. Hier kunt u/jij gemakkelijk uw/jouw keuzes doorgeven. Bij vragen hierover kunt u/jij contact opnemen met Mirjam den Hertog. Mailen mag ook: vbcschoonrewoerd@gmail.com. We hopen dat u/jij zich zo snel mogelijk opgeeft. Alle hulp is namelijk welkom!
De VacantieBijbelClub-commissie Willem de Hoop

Alle nieuwsberichten