Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-14

Collecte 40-dagentijd 14 april 2019

Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken?

Clubkamp

Dit weekend is het dan zo ver: de jeugd van onze kerk en hun vrienden/vriendinnen gaan met de leiding op Kamp!! Eens in de twee jaar wordt alles uit de kast gehaald om er een spetterend eindfeest van het clubjaar van te maken. Het thema van dit jaar is “Circus”. Het programma is vanaf de vrijdagavond tot de zondagmiddag voorbereid door de kampcommissie en in de afgelopen clubavonden was het kamp het onderwerp van gesprek. Ook slapen is een onderdeel van het programma, maar of daar veel van zal komen is een groot vraagteken!!
Voor de snelle lezers van de digitale versie van deze Gemeentebrief bestaat nog de mogelijkheid om op vrijdag de “circusartiesten” uit te zwaaien. Om 18.30 uur vertrekken zij bij de kerk. Het kampadres is : De Heidebloem, Noordhoekstraat 5, 5374SC Schaijk. Hopelijk werkt het weer mee om dit clubkamp tot een groot succes te maken. Ook in dit bericht willen we iedereen bedanken die meegewerkt heeft om dit kamp te realiseren. Zondagmiddag rond 16.00 uur staat de thuiskomst gepland. Leiding en bestuur van de Jeugdcentrale

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 8 april a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ voor de zesde keer dit seizoen bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We lezen verder in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 2 vers 11 t/m 17, waarin Petrus met ons in gesprek gaat over hoe om te gaan met onze overheid. Als voorbereiding kun je alvast blz. 50 t/m 55 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Stille Week

Wij nodigen u uit om vanaf donderdag 18 april een uur vrij te maken in uw volle agenda en drie avonden van de Stille Week met ons op zoek te gaan naar een nieuw begin. Het wonder van lijden, sterven en vergeving is een van de mooiste verhalen van de Bijbel: beleef het mee. Zo lang geleden en nog zo actueel: hoe begin je opnieuw na diepe pijn, grote eenzaamheid, uitzichtloze duisternis? Op Witte Donderdag komen we samen rond de tafel en vieren we het Heilig Avondmaal met ds. A. Roding-Schilt.
Aansluitend kijken we met wie dat wil “The Passion vanuit Dordrecht” in het jeugdhonk. Goede Vrijdag (19 april) en Stille Zaterdag (20 april) leiden ons naar de Paasmorgendienst waar het nieuwe begin uiteindelijk gestalte vindt.
De liturgiecommissie

Alternatief voor wijkavonden

De kerkenraad heeft besloten dat er dit jaar geen wijkavonden gehouden zullen worden, maar er zijn wel twee alternatieven aangedragen:

  • Op zondag 14 april drinken we geen koffie na de dienst in de Lichtkring, maar bij gemeenteleden thuis, net zoals we dat ook op de startzondag gedaan hebben. Op 8 adressen zijn we van harte welkom! We kunnen daar in gesprek gaan over een aantal vragen die in de preek naar voren zullen komen.
  • Op woensdag 15 mei is er in de Lichtkring een avond over het werk van de Heilige Geest. Jopie Koole, werkzaam voor het Evangelisch Werkverband, zal komen vertellen over haar ervaringen en die bijbels onderbouwen. Aangezien de Geest de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt, zoals een bekend lied zegt, nodigen we graag iedereen uit Schoonrewoerd en omgeving uit!

Jannie v.d. Berg en Jan van Beuzekom

Tentsamenkomst zondag 28 april 2019

Het organiserend comité van de Oranjevereniging heeft het initiatief genomen om op zondag 28 april in de feesttent aan de Kerkweg een tentsamenkomst te houden. Voor jong en oud zal het een sprankelende en inspirerende middag worden. We nodigen u, jou en jullie dus van harte uit bij deze bijzondere samenkomst met als thema: KONINGSDAG VOOR IEDEREEN!
De dag na Koningsdag gaan we ons richten op die andere Koning: Koning Jezus. In Zijn koninkrijk is het niet de status of je positie die bepaalt of je welkom bent, maar Hij nodigt iedereen van harte uit om bij Hem te komen. Er is plek voor iedereen, voor Gods Koninkrijk is iedereen uitgenodigd. De inhoudelijke invulling is in handen van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd. Ds. Erwin van der Poel zal voorgaan samen met Jolanda Lemcke. ArdJan Kaan zal ons muzikaal begeleiden. Er is een projectkoor gevormd met het koor Zout als basis, aangevuld met medezangeressen uit Schoonrewoerd en al wekenlang wordt er elke maandagavond gerepeteerd onder leiding van Alexander Prins. Ook de kinderen en jongeren worden benaderd voor muzikale inbreng.
Vanaf 14.00 uur is de tent open en om 14.30 uur beginnen we. Wees welkom, allemaal.

Alle nieuwsberichten