Kerkdienst gemist:

Kerk instructies coronamaatregelen

Beste Gemeenteleden,

Aankomende zondag 14 juni zal de kerkdienst in het teken staan van (her)bevestiging en aanstelling van een aantal ambtsdragers. Ook zal er afscheid genomen worden van een aantal gemeenteleden die hun taken gaan neerleggen. Vanwege het aantal aanwezige mensen zullen we deze dienst verder besloten houden. U kunt de dienst wel volgen via ‘kerkomroep.nl’
Vanaf volgende week, 21 juni, is het weer mogelijk om een kerkdienst bij te wonen in de kerk met een maximum van 30 personen. Uiteraard met in achtneming van een aantal richtlijnen die we hieronder nog eens voor u op een rijtje zetten.

• Aanmelden kan via BEP van ZANTEN. Wanneer de lijst voor een zondag vol is, wordt u op de lijst van de eerstvolgende mogelijke zondag gezet.

• In verband met het ‘vertraagd’ naar binnen kunnen lopen is het raadzaam om op tijd aanwezig te zijn zodat we de dienst om 10.00 uur kunnen beginnen.

• Komt u op de fiets, zet deze dan niet langs het pad maar bijv. in de tuin van de pastorie. Houdt u echter wel continue voldoende afstand.

• Bij de ingang van de Lichtkring wordt u verwelkomd door één van de coördinatoren. Gelieve daar de volgende instructies te volgen.

  1. Houdt ALTIJD voldoende afstand.
  2. Reinig bij binnenkomst uw handen.
  3. Gelieve uw jas mee te nemen de kerkzaal in.
  4. Volg de aangegeven routes.
  5. Bij de kerkzaal zal uw plaats aangewezen worden door een coördinator.
  6. Na afloop van de dienst volgt u wederom de instructies van de coördinatoren.

• Heeft u klachten, BLIJF THUIS!!

• De toiletten zijn beschikbaar maar we vragen u toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken om risico’s te minimaliseren. Na het gebruik verplicht de handen wassen en de toiletbril a.u.b. schoonmaken met de daarvoor bestemde desinfecterende doekjes. De doekjes graag in de prullenbak gooien en NIET door het toilet spoelen.

• Zingen lijkt een grote bron van besmetting. Daarom wordt de gemeentezang vooralsnog helaas sterk afgeraden door de PKN. Om de diensten toch muzikaal te kunnen blijven omlijsten willen wij de diensten voortzetten met het zanggroepje van 5 personen die tot nu toe ook aanwezig waren bij de online kerkdiensten. (De zangers zitten op de voorste rij stoelen en zingen richting het podium) Wilt u de liederen meelezen of neuriën dan graag, indien mogelijk, uw eigen liedboek meenemen.

• De collectes kunt u nog steeds blijven overmaken of u kunt thuis uw giften opsparen en later inleveren.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Namens de commissie corona-coördinatie.

Alle nieuwsberichten