Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-24

Gemeentebrief

Voor u ligt een heel bijzondere gemeentebrief. De gemeentebrief bestaat namelijk in juni 2020 maar liefst 25 jaar! Dat willen en kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Dit is een prachtige gelegenheid om elkaar op te zoeken. Juist in deze rare tijden, waarin alles anders is dan anders. Dat elkaar opzoeken doen we/ hebben we gedaan in letterlijke zin door het rondbrengen van een presentje, een cadeautje. In deze tijden is het-elkaar-opzoeken, het-elkaar-ontmoeten niet eenvoudig en niet vanzelfsprekend, maar wel heel erg waardevol. In het cadeautje treft u / trof u een foto aan van vruchtbomen ingekapseld in het ijs: ter bescherming geïsoleerd van de buitenwereld. We vonden het een toepasselijk beeld. Dat ijs aan de buitenkant maakt warmte aan de binnenkant. Hoe raar klinkt dat? En toch is het zo. Op deze manier wordt voorkomen dat de binnenkant bevriest. Zodat straks als de vorst over is, de tak weer kan groeien en bloeien.
Wij willen de warmte van Gods liefde laten stromen vanuit onze kerkgemeenschap naar elkaar ook in deze ijzige tijden van afstand houden. En we hopen dat we snel ook in de werkelijke ontmoeting weer mogen groeien en bloeien in en met Gods liefde. Daarnaast is 25 jaar gemeentebrief ook een mooie aanleiding om nog eens terug te kijken naar die allereerste gemeentebrief. We sturen die hierbij mee: een stukje geschiedenis. Deze jubileum-gemeentebrief, 11 juni 2020, is een heel bijzondere. Er is veel in te lezen, maar er is bijvoorbeeld ook een puzzel, een kleine terugblik op de begintijd, we staan stil bij meer jubilea… Geniet ervan, het is dit keer echt anders dan anders. Namens de Kerkenraad

25 jaar Gemeentebrief

Er was eens ….. een tijd dat er geen gemeentebrief bestond. In de jaren ’80 en ’90 had ieder kerkelijk meelevend huishouden een abonnement op Het Kerkblad. Op enig moment moest dit kerkblad (uitgegeven door drukkerij Dekker uit Dordrecht) bezuinigen en werd de kerken uit de classis gevraagd om minder kopij aan te leveren en vooral zakelijke kopij. Dat betekende dat de ouderling van dienst voor de wekelijkse viering vaak veel mededelingen had over het wel en wee in de gemeente.
In die tijd (mei 1995) besloot de kerkenraad te gaan werken met een wekelijkse gemeentebrief. Wel met een beetje koudwatervrees, want: waar begin je aan? Kunnen we dat wel volhouden? In die tijd was Cor Kruyf voorzitter van de kerkenraad en was ds. Hillegonda Ploeger onze predikant. Ik (Willy van Loon) was scriba en heb het werk jarenlang met veel plezier gedaan. Daarna heeft Relie Hermans het van me overgenomen. De lay-out van toen is eigenlijk onveranderd gebleven. Mijn man, Wim Donkervoort, en ik wonen al bijna 15 jaar in Beusichem, maar we ontvangen de gemeentebrief nog steeds per e-mail en lezen hem met plezier. De afgelopen jaren hebben we jaarlijks nog 2 of 3 diensten in de ‘gereformeerde kerk van Schoonrewoerd’ meegevierd. We hopen dat dat binnenkort nog eens mogelijk is.
Alle goeds gewenst, Willy van Loon

Over de dienst op 21 juni

Op zondag 21 juni willen we graag uw/jouw inbreng in de kerkdienst verwerken. Eigenlijk stond er een zangdienst op het programma, maar in deze tijden is dat wat lastig. Toch…willen we er iets bijzonders van maken. Samen met Ds. A. van Soest gaan we luisteren over Spreuken 4:23: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven.’ In een toelichting schrijft ds. Van Soest: ”Hoe waak je over je hart? En wat kun je daarover zeggen vanuit het christelijk geloof? Inhoudelijk raakt het thema ook wel aan de vruchten van de Geest. Door welke geest of bron laat je je leiden, en kun je daar zelf invloed op uitoefenen? Bij dit thema willen we u/jou vragen liederen aan te dragen. Dat mogen liederen uit het liedboek zijn, maar kijk ook gerust daarbuiten.
Naast het zingen door de zanggroep gaan we proberen mooie opnames van uw suggesties te zoeken die we tijdens de dienst op 21 juni kunnen afspelen. Ook suggesties betreffende een bijzondere opname/ zanggroep/ koor/ band/ uitvoering zijn dus welkom. Verras ons en daarmee op 21 juni elkaar. Opgeven kan bij Jolanda Lemcke, Judith de Zeeuw of Adri van Beuzekom tot uiterlijk woensdag 17 juni 16.00 uur.
De liturgiecommissie

Senioren

Beste leden van de seniorengroep,
In ons vorige bericht schreven we dat we van plan waren om als commissie weer bij elkaar te komen. Inmiddels zijn we bij elkaar geweest en hebben met elkaar kunnen spreken over verleden, heden en toekomst, voor wat betreft de activiteiten van de seniorengroep. De afgelopen tijd hebben we als commissie geprobeerd telefonisch contact met u te houden. Dat hebben we met graagte gedaan en we hopen dat u dat ook heeft weten te waarderen. We constateerden dat we op deze wijze nog meer persoonlijk contact hadden dan tijdens de seniorenmiddagen. Maar, er gaat natuurlijk niets boven de ontmoeting zoals we die gewend zijn tijdens de middagen.
Inmiddels zijn de coronamaatregelen verruimd en zijn er wat meer contactmogelijkheden. Ook is de periode aangebroken waarin normaliter de activiteiten van de seniorengroep stilstaan. Daarom hebben we besloten om de belcontacten, zoals ze de afgelopen tijd plaatsvonden, in deze periode te stoppen. In de maand augustus komen we als commissie weer bij elkaar, bekijken hoe de situatie dan is en besluiten op basis daarvan hoe we verder gaan. U krijgt dan weer bericht. Het zou mooi zijn als we in september weer een seniorenmiddag kunnen organiseren. De plannen voor het komende seizoen liggen klaar. Maar of het doorgang kan vinden? Wie weet.
We wensen u een goede zomerperiode, een goede gezondheid en geniet van de uitbreiding van uw contacten.
Met een hartelijke groet, Ad Verhoeff

Orde van dienst zondag 14 juni

Voorganger: Dr. K. Spronk
Organist: Eduard Bos

Orgelspel
Welkom
Psalm 134
Bemoediging en Groet
Klein Goria
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging en leefregel
Psalm 67:1
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 12:1-6 en Matteüs 9:35-10:15
Lied 531
Preek
Lied 672: 1 en 3
Bevestiging ambtdragers (volgens het Dienstboek, deel II, blz. 255vv)
Afscheid aftredende ambtsdragers (Aftredend zijn Jan van Beuzekom als ouderling, Nel Versteeg als pastoraal medewerker, Jannie den Braven als pastoraal jeugdmedewerker en Arend Niebeek als scriba)
Psalm 90:8
Bevestiging ambtsdragers (Jannie Brouwer-Dank zal worden bevestigd als ouderling (wijk C), Jolanda Lemcke wordt bevestigd als scriba en Marian van de Water wordt aangesteld als scribaat-medewerker. Richard van Bijlevelt en Jerry Middelkoop krijgen nieuwe taken, maar hoeven daarvoor waarschijnlijk niet opnieuw bevestigd te worden.)
Lied 361
Gebeden
Collecte
Lied 871
Zegen
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten