Kerkdienst gemist:

Soos

Deze clubavonden zijn speciaal opgezet voor jongeren tot 16 jaar van het middelbaar onderwijs.

Een keer in de vier weken komt deze groep bij elkaar om onder de bezielende leiding van hun leider/leidster allerlei activiteiten in en buiten het Jeugdhonk te beleven. In vorige jaren heette deze groep Rock Solid 2 omdat ook hier gebruik gemaakt werd van de Rock Solid methode van Youth for Christ. Het is echter gebleken dat Rock Solid minder goed aansluit bij de belevingswereld van deze iets oudere groep, dan bij die van de Rock Solid 1 groep.
Daarom is er weer voor gekozen om op een “soos”-achtige manier weer bij elkaar te komen en dit leek goed aan te slaan bij de kinderen.

Eind augustus zullen we, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, hier met alle leidinggevenden een beslissing over nemen.

Een paar weken voor het nieuwe seizoen van start gaat, zullen we via deze weg meer bekend kunnen maken over de dagen, tijden en de manier van invulling van de clubavonden.