Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-46

Zondag 12 november

12 November is een bijzondere zondag: in de ochtenddienst vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar en er is deze zondag ook een avonddienst. Om 18.30 uur is iedereen hartelijk welkom voor een Taizé-dienst. Een dienst waarin gebed, stilte en (meerstemmig) zingen centraal staan. Neem vooral iemand mee en misschien ook juist wel iemand die met kerkgang en kerkdiensten niet zo bekend is: een Taizé- viering is laagdrempelig en heel sfeervol.

HA-collecte voor Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS deelt de droom die elke moeder in de wereld heeft voor haar kind: liefde, zorg en bescherming en daarmee een eerlijke kans op een toekomst. Miljoenen kinderen in Zuid-Afrika moeten zien te overleven in de harde werkelijkheid van extreme armoede, uitzonderlijk geweld, voortdurende honger, uitsluiting en verwaarlozing. Door heel Zuid-Afrika staan nu ruim 1.800 sterke vrouwen op voor de armste kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. Samen vormen zij een Beweging van Hoop; een groeiende beweging die Zuid-Afrika van onderaf structureel verandert. Het is een keten van hoop voor miljoenen kwetsbare kinderen. Deze MAMAS staan op voor kinderen in ernstige armoede. Iedere dag opnieuw. Met opvang, bescherming, eten en vooral veel liefde geven zij kinderen weer een toekomst.
De MAMAS inspireren elkaar, steunen elkaar en wisselen kennis en ervaring uit. Ze hebben elkaar hard nodig om de overheid beter aan te spreken, nieuwe oplossingen en ideeën te ontwikkelen en steun van bedrijven te vragen. Samen staan ze sterker!
Steun de MAMAS om hun liefdevolle werk voort te zetten. Voor maar 20 cent per dag kunnen MAMAS al één kind onder hun hoede nemen.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Studiekring uitgesteld

De studiekring van dinsdag 14 november gaat die avond NIET door, maar wordt uitgesteld. Op die avond blijkt er op het dorp ook een bijeenkomst te zijn in het kader van woonvisie/woonbeleid. Voor veel bewoners belangrijk en wij kregen daardoor de nodige afzeggingen. Ook zal er op een aantal dinsdagen geoefend worden door het kerstprojectkoor. Onze studiekring dan door laten gaan, doet geen recht aan de afzeggers en aan het voorbereidende werk van met name onze predikant. Daarom hebben ds. Piet van Midden en ik ervoor gekozen de avond met het thema “euthanasie” uit te stellen en te verplaatsen naar dinsdag 9 januari 2024. Van uitstel komt in dit geval dus zeker geen afstel, graag tot volgend jaar.
Alice van Bijlevelt

Oproep

Op 9 december wordt de Dorpsstraat omgetoverd in wintersfeer, met o.a. kraampjes waar je iets kan eten en drinken, mensen in kleding van lang geleden en een koortje dat Christmas Carols zingt. Tijdens die dag beelden we in een zevental scènes ook het kerstverhaal uit. Daarvoor kunnen we nog wel ‘spelers’ gebruiken. Wie vindt het leuk om mee te doen? Opgeven of meer informatie hierover bij Bep van Zanten of Jolanda Lemcke.

Programma ‘Petrus in het land’

Op 16 december komen we op televisie in het programma ‘Petrus in het land’ van de KRO/NCRV op NPO 2 om 17.10 uur. ‘Petrus in het land’ is dan te gast in Schoonrewoerd. Er is aandacht o.a. voor het diaconale werk van onze kerk en voor het winterfestijn. Centraal in het programma staat: de kerk van binnen, bij de kaars/het licht wat beweegt een Schoonrewoerder in het kerk-zijn en de kerk die naar buiten treedt: o.a. de voedselbankjes en het winterfestijn.

Cadeaukaart van de postcodeloterij

Heeft u ook een cadeaukaart van de postcodeloterij ontvangen? U kunt overwegen deze kaart te activeren en te doneren aan de voedselbank. De geactiveerde kaart kunt u bij mij in de brievenbus doen. Ik zorg er dan voor dat hij bij de voedselbank komt.
Bij voorbaat dank, Janet de Zeeuw.

Begroting diaconie 2024

De begroting 2024 van de diaconie is klaar. U kunt deze voor verzending inzien door deze op te vragen bij de Hans Lemcke, penningmeester van de diaconie, daarna wordt de begroting ingediend bij de PKN.

Kerstengelenproject 2023

Het Kerstengelenproject van 2021 en 2022 kun je je vast nog herinneren. Het was een succes, veel mensen werden verrast. Maar ook de gemeenteleden die ‘Engel’ waren beleefden veel voldoening door iemand een verrassing te bezorgen. Soms zien de dagen er donker uit, niet alleen door de tijd van het jaar, het kan ook door omstandigheden zijn. Juist in deze dagen voor Kerst is een lichtpuntje welkom. Met het Kerstengelenproject 2023 kun jij zo’n lichtpuntje zijn.
Het project houdt in dat ‘Engelen’ twee maal een attentie bezorgen bij iemand in je omgeving die een steuntje kan gebruiken. In het jaarboekje staat te lezen dat we een open en uitnodigende kerk willen zijn. Niets is er dan mooier om ook bij iemand van buiten de kerk een lichtpuntje te brengen.
Een kaartje, een gedicht, iets lekkers, een kaarsje, je bent creatief genoeg om iets leuks te bedenken. Het kan iets zijn dat door de brievenbus kan, om aan de deurknop te hangen of een druk op de bel en weg wezen. Het gaat om het gebaar, het hoeft niet veel te kosten. Het is de bedoeling met de eerste adventzondag of in de eerste adventweek de attentie te bezorgen. De tweede attentie is met Kerst, dit kan Kerstavond, 1e of 2e Kerstdag zijn.
Met dit schrijven streven we twee doelen na: namen verzamelen van mensen, die een Engel nodig hebben. Ieder komt in aanmerking: oud, jong, ziek, gezond, verdrietig, noem maar op. Je kent vast wel iemand die een Engel kan gebruiken.
Het tweede doel is namen te verzamelen van mensen die Kerstengel willen zijn. Het is heel leuk om een Kerstengel te zijn. Het geeft een blij gevoel een lichtpuntje te zijn voor een medemens. Ook kan je iemand opgeven waarvoor jij zelf Kerstengel wil zijn, dit kan je bij het aanmelden vermelden. Als je vorig jaar Engel was, streven wij er naar om je dit jaar aan iemand anders te koppelen. De attentie die je toen bedacht had kan je weer gebruiken.
Meld je vóór dinsdag 28 november aan. Je krijgt dan de naam en het adres van de persoon voor wie jij Kerstengel wordt. Na je opgave krijg je uiteraard alle spelregels nog eens via de mail toegezonden.

PS: Heb je geen computer en printer, bel dan even dan krijg je alle informatie en papieren thuis om toch Kerstengel te zijn.

Informatie en opgeven bij Bep van Zanten of Floor Brouwer.
Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Alle nieuwsberichten