Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-47

Seniorenmiddag

Donderdagmiddag 24 november is er weer de maandelijkse seniorenmiddag. Deze middag hebben we als gast Valerie de Jong, die ons komt vertellen over wat er zoal is te doen op de Kooise Zorgboerderij. Bij de meesten van ons is deze boerderij wel bekend, maar het is interessant om hier meer over te weten te komen. Daarom iedereen van harte welkom om deze middag te bezoeken. We beginnen om 14.00 uur en het zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Koffie en thee staan klaar. Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Ad Verhoeff.
De commissie

Meet Me

25 november organiseert Meet Me te Giessenburg een inhoudelijke avond met als thema: “Hét verschil maken in relaties”. Wat is een goede relatie? En hoe kun je werken aan een goede relatie? Bij dit thema denken we na m.b.v. een spreker. Wees welkom! Aanmelden kan t/m 21 nov. Zie voor meer informatie: meetmevijf.jouwweb.nl.

Engelenproject

Er zijn al meerdere aanmeldingen voor het Engelenproject binnen, fijn. Het luchtruim is echter erg groot. Engelen komen daar heus niet met elkaar in botsing. Er kunnen er nog wel wat bij. Doe je ook mee? Zie voor informatie de gemeentebrief van vorige week.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Musical

Ook dit jaar willen we weer een musical opvoeren tijdens 1e Kerstdag. Maar daar hebben we wel voldoende kinderen/jongeren/volwassenen voor nodig. We willen op zondag 19 nov. na de kerkdienst starten met het uitdelen van de teksten en liedjes. Ook verdelen we dan de rollen. Dit doen we in het jeugdhonk. Vervolgens zullen we de zondagen tot aan Kerst in de kerk gaan oefenen. De data zijn: 26-11, 3-12, 10-12, 17-12 en 24-12. Het oefenen start na de dienst en duurt ongeveer tot 12.15u. Doe jij ook weer mee??? Graag opgeven bij Mariska Mathilda en/of Marjolijn. Misschien denkt u als volwassene: ik wil graag meedoen met de musical of meehelpen met oefenen/ zingen/ geluid/licht/decor. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Ook u bent van harte welkom op 19 nov. Tot dan! Hartelijke groeten namens het kindernevendienstteam, Mariska Mathilda en Marjolijn.

Oproep

Op 9 december wordt de Dorpsstraat omgetoverd in wintersfeer, met o.a. kraampjes waar je iets kan eten en drinken, mensen in kleding van lang geleden en een koortje dat Christmas Carols zingt. Tijdens die dag beelden we in een zevental scènes ook het kerstverhaal uit. Daarvoor kunnen we nog wel ‘spelers’ gebruiken. Wie vindt het leuk om mee te doen? Opgeven of meer informatie hierover bij Bep van Zanten of Jolanda Lemcke.

Programma ‘Petrus in het land’

Op 16 december komen we op televisie in het programma ‘Petrus in het land’ van de KRO/NCRV op NPO 2 om 17.10 uur. ‘Petrus in het land’ is dan te gast in Schoonrewoerd. Er is aandacht o.a. voor het diaconale werk van onze kerk en voor het winterfestijn. Centraal in het programma staat: de kerk van binnen, bij de kaars/het licht wat beweegt een Schoonrewoerder in het kerk-zijn en de kerk die naar buiten treedt: o.a. de voedselbankjes en het winterfestijn.

Van de kerkenraad

Wij willen als Gereformeerde Kerk een veilige gemeente zijn voor alle leden. Binnen de PKN heeft het thema ‘veilige gemeente-zijn’ nadrukkelijk aandacht gekregen. De PKN adviseert gemeenten om een vertrouwenspersoon aan te stellen, zodat gemeenteleden een aanspreekpunt hebben als dat ‘veilig-zijn’ onder spanning staat. De kerkenraad is bezig met het opstellen van beleid rond ‘veilig gemeente-zijn’. Anita Ippel is benaderd met de vraag of zij vertrouwenspersoon voor onze kerk wil zijn en zij heeft daarin toegestemd. Anita zal bij de PKN een training gaan doen om deze taak te kunnen vervullen. Ook zal zij de kerkenraad mede adviseren bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. De PKN stelt: “In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige macht situaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!” Als kerkenraad hopen we samen met Anita een veilige gemeente te kunnen zijn voor alle gemeenteleden.

Gedachtenis

Zondag 26 november is de gedachtenis van de gestorvenen. Althans in de protestantse kerken. De datum is gekozen vanwege de Advent, de tijd waarin de kerk uitspreekt dat zij de komst van de Messias verwacht. In de gedachtenis van de gestorvenen wordt de advent voorbereid. In katholieke parochies wordt op Allerzielen, dat is op 2 november, een gedachtenisliturgie gevierd. Direct na een andere gedachtenis: Allerheiligen, op 1 november. De kerkhoven laten met bloemen zien dat de doden niet zijn vergeten. Gedenken is niet iets typisch Christelijks of Joods. In allerlei godsdiensten spelen de overledenen een rol. Denk aan de klassieke voorouderverering. Maar we hoeven niet ver van huis: in elke Avondmaalsliturgie wordt gebeden: ‘…met allen die bij u wachten op de komst van uw rijk…’ Als jij avondmaal viert, viert je gestorven geliefde dat bij God mee.
Wij gedenken op 26 november: mevr. Zomer-Visser, overleden op 17 november 2022; dhr. Bikker, overleden op 21 maart 2023; mevr. Den Hertog-Brouwer, overleden op 7 oktober 2023 en dhr. Middelkoop, overleden op 21 oktober 2023. Daarnaast gedenken we ieder voor zich mensen die we verloren buiten onze gemeente of buiten deze tijdsspanne. Gedachtenis: zolang er nog iemand is die gedenkt, wordt het niet alleen Kerst, maar ook Pasen. We nodigen u uit om zondag 26 november mee te gedenken en elkaar daarmee te bemoedigen.
Namens de liturgiecommissie en Piet van Midden

 

Alle nieuwsberichten