Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-45

Studiekring

Ter herinnering: dinsdag 14 november is onze tweede avond over “levensvragen” die ons bezighouden. De eerste avond hebben we met elkaar gesproken over “verzoening”. De tweede avond is het thema “euthanasie”. Steeds meer mensen die in God geloven staan hier niet meer afwijzend tegenover, dan wel overwegen euthanasie in welke vorm dan ook. Simpel gezegd, wat vindt God van een zelfgekozen levenseinde? Zijn er stellige antwoorden te vinden in de Bijbel en schaad je achterblijvers niet met de daad van euthanasie? Dit zijn nog maar een paar vragen, misschien zijn er bij u of bij jou meer vragen. Laten we onze ideeën hierover eens met elkaar delen. Vragen kunnen worden gedeponeerd in het kistje in de hal van de Lichtkring. Dit kan ook digitaal via predikant@gkschoonrewoerd.nl Bij deelname heel graag vooraf aanmelding i.v.m. het klaarzetten van stoelen en voor koffie en thee. Opgave kan via e-mail en telefonisch. Breng gerust buren, vrienden of andere belangstellenden mee!
Hartelijke groet, ook namens ds. Piet van Midden, Alice van Bijlevelt

Vrouwenkoffieuurtje

Woensdag 8 november is er dit seizoen voor de eerste keer Vrouwenkoffieuurtje. Het onderwerp van deze middag gaat over de schrijfster Roline Redmond, ze vertelt hoe het is als zwarte vrouw in een witte samenleving.
Dineke Brouwer

Kinderboek Waar is mijn water?

Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor uw kind of kleinkinderen voor Sinterklaas of Kerst? In de Lichtkring ligt vanaf aankomende zondag het Kinderboek Waar is mijn water. Het is een boek over de waarde van drinkwater. Met de aanschaf van dit kinderboek steun je niet alleen de projecten van Water for Life, ook leer je jouw kinderen bewust omgaan met drinkwater. Water is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Het is een verhaal over delen, samenwerken, anderen helpen, avontuur en waarderen wat je hebt. Meer informatie staat ook op www.waterforlife.nl/waarismijnwater.
Suzanne Flantua

Beroepingswerk

Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het beroepingswerk. We hebben inmiddels een advieslijst ontvangen vanuit het Mobiliteitsbureau van de PKN met daarop potentiële kandidaten voor het invullen van de predikantsvacature. De lijst is samengesteld op basis van de door ons aangeleverde profielschets, daarbij rekening houdend met de eerder afgegeven verklaring van de PKN dat wij iemand mogen aanstellen voor 50%. De zoektocht is nu dus echt begonnen. Feit is dat het aantal beschikbare predikanten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. We staan als gemeente dus voor een uitdaging en houden daarbij alle opties open. Dit geldt ook voor het eventueel samen optrekken met een andere gemeente. Op dit moment is daar echter geen sprake van. Heeft u zelf suggesties voor een predikant waarvan u of jij denkt: die zou hier prima passen, meldt dit dan gerust bij één van de commissieleden.
De beroepingscommissie

Waterput

Heeft er iemand belangstelling voor de waterput, die we twee jaar hebben gebruikt in ons WfL project? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Volgende week zullen wij deze echt wegdoen.

Foto’s

Afgelopen zondag zijn tijdens de koffie foto’s getoond van de afsluiting van WfL en de Startzondag. Mocht u deze foto’s willen hebben geef mij dan uw emailadres Ik stuur de bestanden dan via “We transfer” naar u toe.
Dick Stoffelen

Aanmelden Kerst-projectkoor

De herfst is nog maar net begonnen en we kijken alweer voorzichtig uit naar kerst. Er wordt nu al van alles georganiseerd en voorbereid. Zo zijn we ook al vol aan de gang voor de jaarlijks terugkerende Kerstnachtsamenkomst op ons dorp en een Kerstsamenkomst zonder projectkoor kunnen we ons al bijna niet meer voorstellen. Zing je ook mee?? In 6 weken tijd worden, onder leiding van dirigente Dineke Kamp, 4 liederen ingestudeerd met als hoogtepunt een mooie bijdrage aan de samenkomst op kerstavond. Inmiddels hebben een aantal oud-projectleden zich alweer opgegeven maar meer (nieuwe) projectleden (ook mannen!!) zijn van harte welkom. Meld je dus snel aan, dan weten wij op wie we kunnen rekenen. De repetities starten op dinsdag 14 november om 19.30 in de Lichtkring, Aanmelden graag bij Christel Lodder.

Volgende week 12 november is een bijzondere zondag

In de ochtenddienst vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar en er is deze zondag ook een avonddienst. Om 18.30 uur is iedereen hartelijk welkom voor een Taizé-dienst. Een dienst waarin gebed, stilte en (meerstemmig) zingen centraal staan. Neem vooral iemand mee en misschien ook juist wel iemand die met kerkgang en kerkdiensten niet zo bekend is: een Taizé- viering is laagdrempelig en heel sfeervol. Noteer alvast de datum en de tijd in uw agenda: 12 november 18.30 uur.

Kerstmusical

Ook dit jaar willen we weer een musical opvoeren tijdens 1e Kerstdag. Maar daar hebben we wel voldoende kinderen/jongeren/volwassenen voor nodig. We willen op zondag 19 nov. na de kerkdienst starten met het uitdelen van de teksten en liedjes. Ook verdelen we dan de rollen. Dit doen we in het jeugdhonk. Vervolgens zullen we de zondagen tot aan Kerst in de kerk gaan oefenen. De data zijn: 26-11, 3-12, 10-12, 17-12 en 24-12. Het oefenen start na de dienst en duurt ongeveer tot 12.15u. Doe jij ook weer mee??? Graag opgeven bij Mariska Mathilda en/of Marjolijn. Misschien denkt u als volwassene: ik wil graag meedoen met de musical of meehelpen met oefenen/zingen/geluid/licht/decor. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Ook u bent van harte welkom op 19 nov. Tot dan! Hartelijke groeten namens het kindernevendienstteam, Mariska Mathilda en Marjolijn

Oproep

Op 9 december wordt de Dorpsstraat omgetoverd in wintersfeer, met o.a. kraampjes waar je iets kan eten en drinken, mensen in kleding van lang geleden en een koortje dat Christmas Carols zingt. Tijdens die dag beelden we in een zevental scenes ook het kerstverhaal uit. Daarvoor kunnen we nog wel ‘spelers’ gebruiken. Wie vindt het leuk om mee te doen? Opgeven of meer informatie hierover: Bep van Zanten of Jolanda Lemcke

Collectemunten

Vanaf heden gaat Truus Bonouvrié de collectemunten verzorgen in plaats van Hans Lemcke.

 

Alle nieuwsberichten