Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-44

Geloven en opvoeden

Zondag 29 oktober ná de dienst willen we graag met ouders en opvoeders van (jonge) kinderen in gesprek gaan over het onderwerp; “Wat merk je van God?” In deze tijd komen er zoveel nare dingen van allerlei kanten in ons leven en dat van onze kinderen binnen. Hoe laat je ze dan zien en merken dat God er toch altijd is, voor ons en voor anderen? Wat vertel je aan je kind(eren)? En wat niet? Hoe bieden we tegenwicht aan al het kwaad of de narigheid in de wereld en soms ook heel dichtbij? En waar merken we aan dat God er is als het wél goed gaat? Hoe zien jouw/jullie kinderen God? Allemaal vragen waar niet direct antwoorden op zijn, maar die wel goed zijn om met elkaar te bespreken, inspiratie op te doen, samen zorgen te delen of juist bemoediging van elkaar te ontvangen. Jullie als ouders zijn dus van harte uitgenodigd om hierover met ons en vooral ook met elkaar in gesprek te gaan. Voor oppas voor de kinderen is gezorgd.
Hartelijke groet, Piet, Marjolijn en Liesbeth

Enveloppen jaarlijkse bijdrage Kerk in Actie

Kerk in Actie steunt jaarlijks honderden projecten in Nederland en wereldwijd. Dit algemeen zendingswerk is niet mogelijk zonder financiële hulp. Bij de garderobe liggen enveloppen klaar met briefjes waarin we u vragen om de jaarlijkse financiële bijdrage. De Kerk in Actie-werkgroep hoopt ook dit jaar op uw steun om ons zendingswerk mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. Samen zijn we de kerk in actie.

Avondmaalscatechese

Zondag 12 november mogen wij het  Avondmaal vieren. Tijdens de kindernevendienst op zondag 5 staan wij stil bij de vragen: ‘wat is het avondmaal en waarom vieren we dit?’ De kinderen krijgen de spullen te zien die tijdens het avondmaal worden gebruikt. Ook mogen ze een stukje brood en druivensap proeven. We hopen op veel kinderen tijdens de kindernevendienst! Jij komt toch ook??
Namens de kindernevendienst, Marjolijn Laurman

Oogstfeest

Zaterdag 28 oktober is het Oogstfeest in Schoonrewoerd van 15 tot 20 uur. Doet u mee aan de taartbak wedstrijd? Deze kunt u tussen 14 – 14.30 uur inleveren bij de stand van de Dorpsvereniging. Als gezamenlijke kerken en diaconieën hebben we een kraam met koffie, thee en soep. We hopen u allemaal te ontmoeten en te begroeten.
De Diaconie

Derde collecte

Vanaf 1 november is de derde collecte bestemd voor Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen biedt medische zorg en humanitaire zorg in crisissituaties. Ze zetten zich wereldwijd in om mensen te helpen, daar waar de nood het hoogst is. Ze verlenen medische noodhulp aan alle slachtoffers van een conflict, ongeacht wie ze zijn, waar ze in geloven en waar ze vandaan komen. Mensen die bijvoorbeeld zijn getroffen door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij Artsen zonder Grenzen terecht voor medische zorg. Ze zijn neutraal (kiezen geen partij in conflicten), onpartijdig (helpen iedereen en sluiten niemand uit) en onafhankelijk (bepalen zelf waar en wie wordt geholpen). Ook spreken ze zich actief uit als ze onrecht tegenkomen.
Dit werk is niet mogelijk zonder donateurs. Artsen zonder Grenzen neemt expres geen geld aan van overheden. Ze willen onafhankelijk blijven en worden enkel gestuurd door hun morele kompas en niet door politieke, religieuze of financiële belangen. De donateurs geven ons de mogelijkheid om te zijn waar de hulp het hardst nodig is, zoals in Syrië, na de aardbeving in Turkije, maar nu ook in Gaza, waar zich een catastrofale humanitaire ramp voltrekt.
Ieder mens – ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging – heeft recht op medische zorg. Daar zet Artsen zonder Grenzen zich voor in, elke dag weer.
Van harte bij u aanbevolen door de KIAW-groep en diaconie

Vanuit de kerkenraad

Op 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. U wordt van harte uitgenodigd voor de dankdienst om 19:30 uur. Aansluitend is er een gemeente-avond. Tijdens deze avond zal Arie Brouwer een en ander vertellen over het onderwerp armoede in Nederland en zelfs heel dichtbij: in de Vijfheerenlanden. Arie is vrijwilliger bij Bindkracht, vroeger Samen Doen. Hij geeft advies en helpt mensen weer op weg. Samen kunnen we mogelijk ook in onze eigen gemeente, in onze eigen buurt, helpend zijn om armoede te herkennen en mede te voorkomen.

Sing-in

Zondagavond 5 november staat er weer een Sing-in op te planning met het mooie thema: ‘Schat’. Aan de hand van liederen zullen we jullie meenemen in het thema en de verdieping: ‘Verzamel je schatten niet op de aarde, maar in de hemel’. Onder begeleiding van een samengestelde band zullen we nummers van o.a. Opwekking, Sela en de Stadskerk zingen. Vindt u het leuk om alvast wat nummers vooraf te weten? We delen ze op ons Facebook en Instagram kanaal: Sing-in Leerdam. Ook geven we u de mogelijkheid om mee te luisteren via de livestream op het YouTube kanaal: Sing-in Leerdam. Hopelijk zien we jullie op 5 november! Tijd: 19:30 – 20:30 uur.

 

 

Alle nieuwsberichten