Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-40

Geloofsopvoeding

Op zondag 29 oktober nodigen wij alle ouders na de kerkdienst uit om met elkaar in gesprek te gaan. We willen het hebben over het thema: ‘Wat merk je van God?’ Het duurt nog even. Maar we hopen dat jullie de datum vast willen reserveren, zodat we elkaar weer kunnen spreken. Voor de kinderen is er oppas geregeld, zodat er alle tijd en aandacht is voor mooie gesprekken.
Graag tot dan! Piet, Liesbeth en Marjolijn

Gaat onze kerk iets nieuws doen?

Verkenning mogelijkheden speciale App voor onze kerk. Met plezier informeren we u over een nieuwe ontwikkeling in onze kerk. Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om een speciale app voor onze kerk te ontwikkelen. Op donderdag 5 oktober 2023 vertellen we u hier graag meer over en nodigen u van harte uit om hierbij te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in de Lichtkring en begint om 20.00 uur.
Meer dan 350 andere kerken hebben met succes een eigen app geïntroduceerd en gebruikten daarvoor het Donkey Mobile platform. De kerken, die dit gedaan hebben, zagen de onderlinge betrokkenheid toenemen, de inkomsten vanuit de collecten stijgen en het aller belangrijkste: de communicatie binnen de kerkelijke gemeenschap verbeterde aanzienlijk. Deze drie ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om te onderzoeken of een vergelijkbare app van toegevoegde waarde kan zijn voor onze kerk.
Iemand die er alles over kan vertellen is Henrik Wienen van Donkey Mobile. Hem hebben we dan ook uitgenodigd om op 5 oktober een demonstratie te geven en de mogelijkheden van deze app met ons te bespreken. Henrik beantwoordt graag al uw vragen en uw suggesties zijn welkom.
Dit initiatief is tot stand gekomen met hulp van een kleine werkgroep, waarin leden van onze kerk zitten, die nog niet zo lang lid zijn van onze gemeente. Na deze bijeenkomst zal deze werkgroep een advies uitbrengen aan de kerkenraad over het eventuele vervolg van dit traject.
De werkgroep bestaat uit Lilian Hulst-Roetman, Lucas Hulst, Rianka Bikker, Steven de With en Rutger Laurman en namens de kerkenraad, Ad de Jong.

Een nieuwe studiekring

Even ter herinnering, dinsdag 17 oktober start onze studiekring over “levensvragen” die ons bezig houden. In de hal van de Lichtkring kunnen uw/jouw vragen in het witte kistje met het opschrift “studiekring” (onder het mededelingenbord) worden gedeponeerd. Toch liever digitaal indienen? Dat kan via e-mail naar ds. Piet van Midden: predikant@gkschoonrewoerd.nl
Ook zou het fijn zijn om uw/jouw deelname alvast op te geven i.v.m. het klaarzetten van de stoelen en om te weten hoeveel koffie en thee er gezet moet worden. En… neem gerust buren, vrienden of belangstellenden mee! Opgave kan via Alice van Bijlevelt.
Met een hartelijke groet, ook namens ds. Piet van Midden, Alice van Bijlevelt

Waterput

Na afsluiting van ons Water for Life project hebben we een mooie waterput over. Mocht je deze graag willen hebben, dat kan. Doe een mooi bod aan de diaconie en je bent de gelukkige nieuwe eigenaar van deze multifunctionele put. Deze put is niet geschikt voor buitengebruik. De opbrengst wordt natuurlijk goed besteed.
De diaconie

 

Alle nieuwsberichten