Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-39

Afsluiting project Water for Life

Zondag 10 september aansluitend op de kerkdienst hebben we met gemeenteleden, KIAW-groep, diaconie en medewerkers van de stichting Water for Life het tweejarige project afgesloten. Floris de Zeeuw heeft namens onze kerk aan Toine Ramaker, de directeur van Water for Life, een cheque aangeboden met het eindbedrag dat wij met elkaar bijeen hebben gebracht. Met al onze activiteiten in de kerk en met veel mensen van buiten onze kerk zijn we gekomen tot maar liefst €30.027,69. De stichting Water for Life heeft onze kerk als blijk van grote waardering voor al onze inzet een schilderij geschonken, dat een mooi plekje in de Lichtkring heeft gekregen. We kijken met grote dankbaarheid terug op de enorme inzet bij acties en gulle donaties, maar we glimmen ook nog steeds van trots. Wat een heerlijke gemeente is de gereformeerde kerk van Schoonrewoerd.
KIAW-groep en diaconie

Collecte Medair noodhulp

Malagassische moeder Tahosa (22), dacht dat haar twee jaar oude zoon zou sterven door ondervoeding. “Ik dacht dat ik mijn zoon Fisaorantsoa zou verliezen. Hij was zo ziek. Hij werd elke dag zwakker en zwakker. Twee weken lang leed hij aan hoge koorts en een zware hoest. Toen nam ik het besluit om hem naar de dichtstbijzijnde medische post te brengen. Ik droeg mijn zoon te voet door een uitgestrekt zand- en cactusveld naar de kliniek. Het was twee uur lopen naar dat dorp. Toen ik daar aankwam vertelde iemand in de kliniek mij dat er pas volgende week een dokter zou zijn in de kliniek.” vertelt de 22-jarige Malagassische moeder Tahasoa. “De moed zonk me in de schoenen. Ik voelde me zo nerveus en bezorgd en wist niet waar ik mijn kind heen moest brengen voor hulp. Toen zei de medewerkster: “Breng hem anders naar de mobiele kliniek van Medair.” Ze bood aan om mee te gaan want ik wist niet waar dat was. En daar gingen we.” “Mijn kind en ik bereikten de mobiele kliniek. De mensen van de mobiele kliniek zorgden voor mijn kind. Ze lieten ons niet gaan, totdat het weer beter ging met mijn zoontje. We kregen 21 zakjes speciaal eten, en daar knapte hij echt van op. Ik hoorde dat hij ondervoed was en dat ze hem ook de komende tijd in de gaten wilden houden. Ze zeiden dat we na een week terug moesten komen voor controle.” “Vandaag zijn we hier voor de derde keer. Het gaat zoveel beter met mijn zoontje. Hij speelt weer. Medair heeft mijn kind gered van die vreselijke ziekte en ik wist dat als ik hem niet hierheen had gebracht, of nog een dag had gewacht, dat ik hem dan misschien had verloren”, aldus de 22-jarige moeder.
Van harte bij u aanbevolen, KIAW-groep en diaconie

Seniorenmiddagen

Bij de start van het nieuwe seizoen hopen we op een flinke opkomst voor de broodmaaltijd die gehouden wordt op donderdag 28 september a.s. We roepen iedereen op, die het leuk vindt, om hieraan deel te nemen en zich hier nog voor in te schrijven. Denkt u niet ‘maar ik moet lid zijn van deze middagen’, iedereen van oud tot jong, is welkom. De intekenlijst ligt nog steeds in de hal van De Lichtkring en ook is het mogelijk zich op te geven bij Bep van Zanten. Heeft u vervoer nodig om de maaltijd bij te wonen, neem dan contact op met Ad Verhoeff. Graag tot ziens op donderdagmiddag 28 september, van 17.00 tot omstreeks 19.30 uur.
De seniorencommissie

De jeugdcentrale Help!!!

Beste gemeenteleden, de jeugdcentrale verkeert in zwaar weer en heeft leiding nodig om de clubs draaiende te houden. Dit jaar gaan we niet op kamp, want we krijgen het rooster van de clubavonden amper rond. We vinden dit uiteraard bijzonder jammer en zorgelijk. Want ook tijdens de clubavonden krijgen de kinderen over God en Jezus te horen. We hopen dat jullie deze oproep serieus nemen en we voldoende leiding krijgen om het clubseizoen dit jaar te kunnen draaien, maar ook de jaren die gaan volgen. Als u/ jij informatie wilt hebben over het club geven of wilt aanmelden kan dit via Gerard Blokland of Agnes Verhoeff.
Namens de jeugdcentrale Gerard, Marjolijn en Agnes

Bericht van ds. A. Roding-Schilt

Lieve mensen van de Gereformeerde kerk Schoonrewoerd,
Al heel wat jaren kom ik bij jullie over de (kerk)vloer. Jullie hebben me altijd gastvrij ontvangen en we hebben samen mooie kerkdiensten mogen beleven. Nu zijn er andere tijden in mijn leven aangebroken. Tijden waarin ik noodgedwongen keuzes moet maken in het besteden van mijn tijd. Eén van die keuzes is dat ik het aantal kerkdiensten waarin ik voorga, drastisch moet verminderen. Zo ook in Schoonrewoerd. Dat betekent dat we elkaar als voorganger en gemeente niet meer zullen treffen. Alhoewel… het leven heeft me ook geleerd nooit ‘nooit’ te zeggen. En daarom besluit ik met een welgemeend hartelijk: tot ziens!
Annemarie Roding

MeetMe activiteit

Alle nieuwsberichten