Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-38

Afscheid kindernevendienst

Deze zondag nemen wij als kindernevendienst afscheid van Femke Middelkoop en Marli Witt. Zij zijn gestart op de middelbare school en dat betekent dat de kindernevendienst stopt. Gelukkig stopt de kerk niet en we mogen hen tijdens de gehele dienst verwelkomen in ons midden. Er breekt een nieuwe tijd aan voor jullie! Spannend!! Gelukkig hoeven jullie het niet op eigen kracht te doen. God is bij jullie! En wij als gemeente blijven om jullie heen staan. Jullie zijn van harte welkom bij de catechese, zodat je met elkaar blijft praten en leren over de Bijbel, Gods liefde en over Zijn zoon onze Here Jezus die voor onze zonden gestorven is. Wij wensen jullie Gods Zegen toe in de tijd die voor jullie ligt.
Namens de kindernevendienst, Marjolijn Laurman

Een nieuwe studiekring

De afgelopen jaren hadden we het Bijbelleerhuis. Op die avonden hebben we veel geleerd over bepaalde Bijbelboeken. Maar er is méér dat ons bezig houdt. We hebben allemaal zo onze vragen waarover we denken of waarmee we misschien zelfs worstelen. Noem het “levensvragen”. We willen hierover graag in bredere kring met elkaar in gesprek gaan. Onze eigen dominee Piet van Midden gaat proberen om aan de hand van dergelijke vragen mogelijke antwoorden te vinden. In ieder geval richting geven om dit met elkaar bespreekbaar te kunnen maken. In de hal van de Lichtkring, onder het mededelingenbord, kunt u/jij eventuele vragen in het witte kistje met het opschrift “Studiekring” deponeren. Dat kan desgewenst anoniem. Wilt u/jij het liever digitaal indienen, dan kan dat via mijn e-mailadres. Er zijn alvast drie avonden gepland en dat zijn: 17 oktober, 14 november en 9 januari 2024 (dinsdagen). We zijn er zeker van dat ook deze studiekring op enthousiaste deelname van vele gemeenteleden en belangstellenden buiten onze kerk mag rekenen. Opgave kan via Alice van Bijlevelt.
Met een hartelijke groet, ook namens ds. Piet van Midden, Alice van Bijlevelt

Derde collecte

De diaconie en de KIAW-groep hebben besloten om na de afsluiting van het prachtige Water for Life project, niet onmiddellijk weer bij een groot project aan te sluiten. Wel willen we collectedoelen kiezen die aansluiten bij het jaarthema “Ga mee”. Veel organisaties richten zich op de grote aantallen vluchtelingenstromen. Door klimaatverandering, natuurgeweld, oorlog of binnenlandse onrust zijn talloze mensen van huis en haard verdreven.
De komende weken willen we de derde collecte bestemmen voor de stichting Medair, een noodhulporganisatie geïnspireerd door christelijke waarden.
Zij redden levens en geven noodhulp op enkele van de meest afgelegen en moeilijke plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen ze mensen in nood ongeacht afkomst, overtuiging of nationaliteit om een ramp of geweld te overleven, op eigen kracht weer verder te gaan en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om een betere toekomst op te bouwen.
Medair levert noodhulp op veel verschillende plaatsen, van Oekraïne tot Jemen of van Afghanistan tot Zuid-Soedan. Er wordt hulp geboden in situaties van ernstige ondervoeding maar ook op andere plaatsen met grote overstromingen.
Steeds wordt gekeken naar de mens in nood, want ieder mens telt!
Van harte bij u aanbevolen.
Diaconie en KIAW-groep

 

Alle nieuwsberichten