Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-37

Vooraankondiging Seniorenmiddagen

Ook de Seniorenmiddagen gaan weer starten en wel op donderdag 28 september a.s. Voor nu willen we al melden dat we weer beginnen met een broodmaaltijd en daarvoor ligt er in de hal van De Lichtkring vanaf nu een intekenlijst klaar. Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd dan kunt u hier uw naam alvast invullen, ook is het mogelijk dit telefonisch te doen bij Bep van Zanten. Aanvangstijd broodmaaltijd om 17.00 uur. Iedereen van harte welkom.
De commissie

Startzondag

Op zondag 17 september vieren we de start van het nieuwe seizoen in de kerk. We willen dit onder andere doen met iets lekkers bij de koffie en te lunchen met elkaar. Helaas hebben we weinig aanmeldingen van mensen die iets lekkers bij de koffie willen verzorgen terwijl we echt heel veel goede bakkers en baksters binnen onze gemeente hebben. Voor de lunch geldt dat er voldoende mensen zijn die zich hebben opgegeven om soep te maken. Maar we missen nog wat andere lunchgerechten. Wie wil er nog iets maken zodat ook de lunch voedzaam gaat worden? Wilt u een bijdrage leveren in de vorm van iets lekkers bij de koffie verzorgen en/of heerlijkheden voor de lunch aandragen: heel graag. Om dat wat te coördineren leggen we in de hal van de kerk intekenlijsten klaar. Graag ook vermelden voor hoeveel personen u iets maakt. U kunt uzelf ook opgeven bij Gerco de Leeuw.

De landelijke kerk heeft een jaarthema. Voor 2023-2024 is dat ‘Ga mee. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’ Op de 17de september, de startzondag, wordt dat thema uitgelicht en toegelicht. Want er zitten nogal wat (spannende) kanten aan. Ga mee, maar waarheen?? Denk even aan Abraham en Sara. Is er een bestemming? Denk aan Israël dat aan de grote reis uit Egypte is begonnen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen ‘Volg mij’. Maar de vossen hebben nog een hol. Jezus en zijn volgers hebben geen plek om uit te rusten. Denk aan Paulus die de EU uit die dagen afreist om uit te leggen wat de betekenis van Jezus Christus is. Hoe is het al die mensen vergaan?
Ga mee … hoe vergaat het ons? We lezen op de startzondag een aantal korte Bijbelteksten over mensen die gaan. Die geen idee hebben waaraan ze begonnen zijn en wat hun bestemming is. Dan reis je nooit verkeerd, maar je komt ook nooit aan. Maar waarom het gaat is duidelijk: wij willen mensen meenemen, omdat het evangelie ons raakt. Mensen uit allerlei groepen en met verschillende interesses doen mee in de startzondag. We hebben een mooi programma, waarin koffers een heel belangrijke rol spelen. Meer zeggen we nog even niet. We gebruiken een lunch en sluiten af met vespers, zoals we elk jaar doen. Gaat u mee? Christus als reisgenoot: het wordt een bijzondere weg.

H.A collecte bestemd voor Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. Van harte aanbevolen.
De diakenen

Pastoraat van ons allemaal

We hebben op het moment best veel zieken in onze gemeente. Laten we ons voornemen in onze gebeden aan hen te denken en hen op te dragen aan onze levende Heer. Laten we zo, als een muur van liefde en aandacht, om hen heen staan, in het vertrouwen dat God ons leidt. In Ps. 23:4 staat: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Pastoraal team wijk

Van de predikant

Lieve mensen, het is werkelijk een genoegen om te merken dat we een zeer levendige gemeente hebben. Zelfs zo dat het wat onoverzichtelijk wordt. Neem de zondagmorgen: de kerkdienst begint eigenlijk in de consistorie, als de ouderling van dienst het gebed uitspreekt. Maar dan loop ik vaak nog in de hal met allerlei gemeenteleden en gasten te spreken. Dan gaat als volgt: de ouderling plukt mij uit de hal. Maar dan kunnen we nog niet beginnen, want er komt nog iemand met een briefje over iets waarvoor aandacht wordt gevraagd. Beetje laat, maar vooruit. Dan komt iemand nog even een zieke melden. En dan, o wonder, kunnen we beginnen.
U ziet: ik steek de hand in eigen boezem. Probleem is ook dat er zomaar verwarring optreedt. Of dat een afkondiging onvolledig is. Of er iemand bij de gebeden wordt vergeten. Of dat ik mijn blaadjes door elkaar haal en daar in de kerk zelf pas achter kom. Ons voorstel is: de kerkenraadsleden worden 10 minuten voor tijd in de consistorie verwacht, hoge uitzonderingen daargelaten, en bereiden zichzelf op de dienst voor. Na de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. En als er nog allerlei meldingen zijn: gewoon wat vroeger komen.
Hartelijks, Piet van Midden

 

 

Alle nieuwsberichten