Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-25

Van de predikant

Op 18 juni houden we ’s morgens een gezinsdienst. Wat is een gezinsdienst eigenlijk? Een dienst waar het gezin en dus met name ook jongeren aan meedoen. Samen met onze jeugdouderling, Agnes Verhoeff hebben we een mooie liturgie opgesteld en een heel aantal jongeren gevonden die meedoen. Het leuke is: dat durven ze ook maar, die jongeren: voor een grote groep allerlei lezingen houden en gebeden uitspreken. Uiteraard kunnen en mogen we in een gezinsdienst allemaal echt meedoen. In de liturgie hebben we mooie liederen opgenomen om mee te zingen, naar te luisteren en naar te kijken. Op deze Vaderdag-zondag gaan de Bijbellezingen over die bijzondere vader die twee zonen had. Een van hen liet het gezin/zijn familie in de steek, maar kwam smerig terug naar huis en werd met open armen ontvangen door een wel heel bijzondere vader (Luc. 15). Kom en beleef mee hoe onze Vader in de hemel ons ook altijd weer met open armen toelaat in zijn gezin. Eigenlijk is het elke zondag Vaderdag.

Vanuit de kerkenraad

Nieuwe ambtsdragers en medewerkers

De kerkenraad is blij te mogen melden dat Marjolijn Laurman wil instappen als jeugdouderling, dat Janny den Braven ons team van pastoraal medewerkers gaat versterken en dat Truus Bonouvrié onze nieuwe diaken wordt en Nel den Hartog in het CVK gaat plaatsnemen. Daarmee zijn we nog niet compleet. Voor wijk A en wijk B zoeken we naar wijkouderlingen, het CVK heeft dringend een nieuwe secretaris nodig en voor de pastorale zorg zou het fijn zijn als we nog twee betrokken gemeenteleden mogen begroeten om dit zo noodzakelijke en dankbare contactwerk te doen. Neem contact op met de dominee of met één van de andere kerkenraadsleden. Of stuur een berichtje aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl, we nemen dan contact met u/met jou op.

De kerk zijn we samen

In de zondagsviering van 2 juli gaan we Marjolijn, Truus, Jannie en Nel bevestigen. We nemen in die dienst ook afscheid van: Bep van Zanten (wijkouderling), Floris de Zeeuw (diaken), Agnes Verhoeff (jeugdouderling), Ingrid Buijserd (pastoraal medewerker) en Annelies Vroege (pastoraal medewerker). Ook Be de Jong (secretaris CvK) en Gerrit en Els Middelkoop leggen hun functies neer. Gerrit en Els blijven wel allerlei taken doen, maar treden uit het CvK. Be, Els en Gerrit kunnen 2 juli niet aanwezig zijn. Op een ander moment nemen we afscheid van hen.

Startdag 2023: Ga je mee?

Er is al een aanmelding binnen, maar we hebben meer mensen nodig, daarom herhalen we dit bericht: We zijn bezig met de eerste plannen voor de startdag op 17 september. Het nieuwe jaarthema is “Ga je mee?” We willen dat weer op een aansprekende wijze in het licht zetten met een gezellige dag voor alle gemeenteleden. Dus de vraag aan iedereen: ga jij mee, doe jij mee, heb je ideeën of wil je helpen bij de voorbereidingen of op de dag zelf? Dit is meteen een prachtgelegenheid om weer eens andere mensen te leren kennen of mede-gemeenteleden beter te leren kennen. Kom erbij! Aanmelden voor het ‘projectje startdag 2023’ kan door een berichtje aan de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl.

Voedselbankjes

Zoals afgelopen week bekend gemaakt werd zijn we met ons Voedselbankje weer in de prijzen gevallen. We gaan dan ook met de voedselbank Leerdam in overleg, hoe we het prijzengeld zo goed mogelijk kunnen inzetten. Om de aanvoer van producten voor de voedselbank constant te houden, hebben we ook uw blijvende hulp nodig. Als we allemaal wekelijks 1 product kunnen doneren, zou dat super zijn. Uiteraard is dit maar een voorbeeld. Meer of minder kan natuurlijk ook. Rijst, pasta, pot groenten, houdbare melk, havermout, blik tomaten blokjes of pak tomaten puré, pasta, jam, hagelslag of thee om maar wat te noemen. Alles wat iedereen wekelijks nodig heeft om te eten. Basisbehoeften dus. Natuurlijk moeten zij ook wassen, tanden poetsen en hun huis schoonhouden. Dus ook deze producten zijn welkom. Mogen we ook in de toekomst op u rekenen? Er staat een Voedselbankje voor uw producten bij de ingang van de kerk. Op dinsdag 27 juni worden de producten weer opgehaald. Heel hartelijk bedank namens alle voedselbank gebruikers.

Nacht van de vluchteling

Vorige week hebben jullie in de gemeentebrief kunnen lezen over een wandelsponsortocht van Lexmond via Schoonrewoerd naar Kedichem. Dit in het kader van de Nacht van de Vluchteling. Hierbij nog in het kort de info: Vanaf ongeveer 12.30 uur is onze kerk het rustpunt van eerder genoemde wandeling, die begint in Lexmond. Na een maaltijd, die verzorgd wordt door GoedVoorElkaarLexmond, vervolgen de wandelaars hun route naar Kedichem. Namens onze diaconie en het college van Kerkrentmeesters is onze medewerking toegezegd om de wandelaars in de Lichtkring te ontvangen. Wil je meelopen dan kan dat via de site: https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/de-nacht-in-lexmond of sponsoren dat kan dan via https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/de-nacht-in-lexmond/donate/choose

De gemeentebrief in de zomervakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 9 juli t/m 20 augustus uiterlijk vóór 5 juli (maar liefst eerder!!!) inleveren? Zijn er i.v.m. vakantie wisselingen? Verjaardagen? Wie doet kindernevendienst en klopt het oppasrooster voor de vakantie? Zomaar wat hints…. ik wil het allemaal graag op tijd weten.

 

Alle nieuwsberichten