Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-15

Van de predikant

Een Goede Stille Week. Als u de weekbrief van de kerk ontvangt, is het bijna Pasen. We zijn dan al een poosje onderweg. Op Witte Donderdag vieren we al een beetje Pasen. Die heet niet voor niets ‘wit’, de kleur van de engelen van de Paasmorgen. Daar ligt het accent op de Maaltijd van de Heer en wat die met mensen doet. Beeld je eens in, dat je een rol speelt in het hele verhaal en dat je kunt aanschuiven… Op vrijdag zijn we doende met een litanie: de schokkende gebeurtenissen worden uitvoerig getekend door Lucas. Jezus blijft spreken, zelfs aan het kruis, tegen een moordenaar die iets van het leven van Christus snapt. Als Jezus sterft, ligt er een belangrijke taak: iemand moet hem begraven en het Kaddisj zeggen: een dankwoord bij iemands dood. Dat wordt gelaten aan Jozef van Arimatea. Niets, maar dan ook niets wijst op het moment dat de engel zegt: ‘Hij is hier niet, je zoekt de levenden bij de doden.’ Dat lezen we in de nachtdienst, als het al Pasen wordt en wij niets anders kunnen doen dan het licht opnieuw ontsteken en afsluiten met een liefdemaal: dat hebben we in elk geval al ontvangen: de onderlinge liefde. En als u tot voor kort hebt geaarzeld, kom en doe mee. Ook al heb je zelf misschien niet zoveel te vieren. Gun jezelf een tweede kans.
Namens de liturgie-Cie, Piet van Midden

Kerk in ’t klein

Op donderdagmiddag 13 april en dinsdagmiddag 16 mei, steeds 14.00 uur, is er kleine kerk. Dat wil zeggen dat in een kleine kring een korte liturgie wordt gevierd en we vooral met elkaar in gesprek zijn. Het is niet alleen heel gezellig, maar het geeft ook stof tot nadenken. Iedereen is er hartelijk welkom. Je hoeft je echt niet op te geven. Contactadres: Bep van Zanten.

Collecte 9 april: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Kerk in Actie. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

De kerk dat zijn wij

De kerk dat zijn wij: De kerk dat zijn wij, dat ben ik en dat ben jij.
Denkt u er nog aan: de afgelopen weken hebben we aandacht gevraagd voor het werk in de kerk. Dit was de opstap naar het zoeken – en vooral vinden – van nieuwe ambtsdragers. We zoeken op dit moment: 2 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 diaken, 4 pastoraal medewerkers en 2 kerkrentmeesters. We roepen u op om aanbevelingen te doen voor het kerkenwerk. Mogen we met u komen praten? Of hebt u er met een mede-gemeentelid over gesproken en ontdekten jullie samen dat juist met dat gemeentelid een gesprek zeer de moeite waard kan zijn? Geef uw/de naam door en we nemen contact op. Steun uw kerk, steun de mensen die zich inzetten voor uw kerk. Aanbevelingen zijn welkom bij de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl of telefonisch. U kunt ook onderstaand briefje inleveren op zondag bij de ouderling van welkom.

Aanbevelingen kunnen worden ingeleverd t/m 10 april.
_______________________________________________________________
De kerk dat zijn wij, daarom wil ik aanbevelen: ……………………………………………………………
__________________________________________________________
U hoeft niet aan te geven voor welke plek in het kerkenwerk, dat gaan we onderzoeken in het gesprek met het gemeentelid.

Alphacursus

De Alphacursus 2023 is van start gegaan met 7 deelnemers! We hebben een goede eerste bijeenkomst gehad. De meeste deelnemers zijn al christen, maar verlangen naar een diepere relatie met Jezus. Zij geloven, maar hun geloofsleven is, mede door corona, een beetje vervlakt. Zij verlangen naar meer …… Onze ervaring is dat de Alphacursus daaraan bij kan dragen. Op maandag 17 april gaan we nadenken over “Wie is Jezus?”. Er is nog ruimte om mee te doen! U bent om 18.30 uur van harte welkom in de Noachschool. We beginnen met een voedzame maaltijd. Welkom! Meer informatie? Neem contact met ons op. Jan en Adri van Beuzekom

Het orgelfonds

Ons orgel vraagt extra zorg, daar hebt u al eerder over gehoord. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat gaat kosten, maar extra geld is nodig. Vanuit onze kerk wordt sinds januari de bezorging van het Kontakt, het regiokrantje van de Vijfheerenlanden, voor Schoonrewoerd geregeld en dat levert geld op. Tussen de 150 en 200 euro per maand vloeit zo in het ‘orgelfonds’. Geen groot bedrag wellicht, maar een gestadige stroom, samen met uw giften kunnen we zo een buffer opbouwen voor ons mooie instrument. Voor een deel van de Diefdijk is nog een bezorger nodig. Iets voor u/ voor jou? Je kunt terecht bij Ad de Jong of bij Goos Middelkoop.

Alle nieuwsberichten