Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-14

Collecte 2 april

De collecte is voor een project van Amref Flying Doctors: Betere zorg voor moeder en kind in Kenia.
In Kenia is het moeder- en kindsterftecijfer hoog. Amref Flying Doctors traint verloskundigen en lokale zorgverleners en zorgt dat ziekenhuizen hun financiën op orde krijgen zodat de kwaliteit van zorg omhooggaat. Diverse partijen zoals moeders, lokale zorgverleners, medici, overheid en zorgverzekeraars worden betrokken bij de juiste oplossingen op weg naar minder sterfte en een gezonde toekomst.
Van harte bij u aanbevolen, de diaconie en de Kerk in Actie-werkgroep.

Collectedoelen april en mei

De H.A.-collecte op Witte Donderdag en de 3e collectes op 23-4, 30-4, 14-5, 18-5 alsmede de collecte van het naar 21 mei verplaatste H.A. bestemmen we voor de stichting Christian Refugee Relief, die zich al lange tijd inzet voor vluchtelingen in grote nood in het Middellandse Zeegebied.
Na de Pasen zullen we u steeds via de gemeentebrief informeren over de precieze data en de besteding van de gelden.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Van de predikant

Met Palmpasen begint de Stille of Goede week: de opgang naar Jeruzalem in verband met het lijden van Christus, en vooral: de overwinning op de dood. We gebruiken daarvoor de woorden opstanding en ook verrijzenis. De vraag is: staat Christus op uit het graf ‘op eigen kracht’ zoals een lied van Johannes de Heer aangeeft: ‘Hij steeg uit ’t graf op eigen kracht want Hij was God, bekleed met macht’ of moet je zeggen dat dat juist niet het geval is: in de evangeliën is het sabbat, en dan rust Jezus naar het gebod en dan maakt God Hem wakker door zijn engelen. Dat laatste lijkt mij een mooier beeld, ook pastoraal gezien. Ik denk aan het dochtertje van Jaïrus: voor God is dood zijn slapen, totdat Hij je wakker maakt. Met die gedachte ga ik de paasweek in.

Vieringen Stille Week

Donderdag 6 april starten we de vieringen rond de Stille Week. De liturgiecommissie heeft samen met Piet een mooi programma samengesteld waarvoor we u van harte uitnodigen.
Witte Donderdag: 19.30 uur vieren we het Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag: 19.30 uur, we lezen en beleven het lijdensverhaal. Stille Zaterdag: 21.30 uur, de nacht anders dan andere nachten. Tijdens deze bijzondere dienst voert een groep van 10 gemeenteleden de gezongen passie uit geschreven door Piet van Midden. Het lijdensverhaal in prachtige taal op muziek gezet door Gerard van Amstel neemt u mee vanuit het donker van schuld en lijden naar het licht van Pasen. Aansluitend gaan we met elkaar aan tafel en delen we brood en wijn. De diensten van de Stille Week bevelen we van harte bij u aan.
Zondag, eerste Paasdag, is het feest! De Heer is opgestaan! Kom Hem ontmoeten.
De liturgiecommissie

De kerk dat zijn wij

De kerk dat zijn wij, dat ben ik en dat ben jij.
De afgelopen weken hebben we aandacht gevraagd voor het werk in de kerk. Dit was de opstap naar het zoeken – en vooral vinden – van nieuwe ambtsdragers. We hebben geprobeerd u inzicht te geven in de verschillende taken. We hebben laten zien dat we het samen doen en dat we daarom – als mensen terugtreden – nieuwe mensen nodig hebben om het samen te kunnen blijven doen. We hebben vooral ook geprobeerd duidelijk te maken dat het werk voor de kerk iets is van en voor ons allemaal en dat het leuk en inspirerend werk is.
We zoeken op dit moment: 2 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 diaken, 4 pastoraal medewerkers en 2 kerkrentmeesters.
We roepen u op om aanbevelingen te doen voor het kerkenwerk. Mogen we met u komen praten? Of hebt u er met een mede-gemeentelid over gesproken en ontdekten jullie samen dat juist met dat gemeentelid een gesprek zeer de moeite waard kan zijn? Geef uw/de naam door en we nemen contact op.
Steun uw kerk, steun de mensen die zich inzetten voor uw kerk. Ook als u denkt: “Kan ik dat wel?” kom praten, want samen kunnen we zoveel. Aanbevelingen zijn welkom bij de scriba via mail naar: scriba@gkschoonrewoerd.nl of telefonisch. U kunt ook onderstaand briefje inleveren op zondag bij de ouderling van welkom. Aanbevelingen kunnen worden ingeleverd t/m 10 april.

De kerk dat zijn wij, daarom wil ik aanbevelen: ……………………………………………………………
U hoeft niet aan te geven voor welke plek in het kerkenwerk, dat gaan we onderzoeken in het gesprek met het gemeentelid.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

 

Alle nieuwsberichten