Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-12

Leerhuis en vragenrubriek

Vanaf de opening van het kerkelijk seizoen hebben we een leerhuis gehad, waar allerlei zaken rond ‘de bijbel’ aan de orde zijn geweest. Afgelopen dinsdag ging het over de vergelijking van drie evangeliën en over de manier waarop zij over de lijdensweg van Christus speken. In de bespreking kwam het idee naar voren om een soort vragenrubriek te maken, digitaal of gewoon op een papiertje dat je in een bus stopt. Dat kan natuurlijk zo breed als de kerk zijn en ook over grenzen van kerken heen. Een vraag: waarom staan er zoveel verhalen of psalmen dubbel in de Bijbel? Psalm 14 is dezelfde psalm als Psalm 53 bijvoorbeeld. Hoe zit dat?
U merkt: we maken er geen ‘Lieve Lita’ van, en het kan helemaal anoniem, maar wie weet voldoet het aan een verborgen behoefte.
Mede namens Alice van Bijlevelt, Piet van Midden

Retourenvelop VVB

In de afgelopen week is op alle adressen een brief bezorgd met het verzoek om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor 2023 te willen toezeggen. Graag ontvangen we uw antwoordformulier ingevuld retour. U kunt uw antwoordenvelop deponeren in het bakje in de hal van de kerk, maar ook in de brievenbus doen bij Gerrit en Els Middelkoop.
Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid uw antwoordformulier zelf in te leveren, dan hopen we deze bij u aan de deur in ontvangst te mogen nemen.
Namens het college van Kerkrentmeesters, bij voorbaat hartelijk dank! Bé de Jong

Collecte Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië

Zondag 19 maart collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Er dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen ze daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankjes

Op de 4e dinsdag van de maand, 28 maart, wordt aan het eind van de middag, de verzamelde producten in de VoedselBankjes opgehaald. Heeft u geen VoedselBankje bij u in de straat of in uw omgeving, dan kunt u uw bijdrage ook in het VoedselBankje bij de kerk deponeren. Wij halen het ook daar weer op. In februari werden er in Schoonrewoerd ruim 1000 producten ingezameld. Heel veel dank voor uw bijdrage.
De Diaconie

Senioren

Donderdag 23 maart is er weer een middag voor de senioren. We verzamelen om 13.30 uur op het plein voor de kerk en vertrekken dan in auto’s naar Leerdam. Bij de RK-kerk worden we verwelkomt door een gids, die uitleg zal geven over wat er zoal te zien is binnen de kerk. Het lijkt ons verrijkend om zo kennis te maken met de rituelen en gebruiken van deze medebroeders en zusters in het geloof. Na afloop van de bezichtiging gaan we weer terug naar De Lichtkring om daar koffie en thee te drinken en nog wat na te praten.
Er staan al aardig wat namen van mensen vermeld op de intekenlijst voor deze middag, maar er kunnen nog meer mensen mee. U kunt zich opgeven bij Bep van Zanten. U bent allen van harte welkom om mee te gaan. We zorgen voor vervoer heen en weer naar Leerdam, maar als u vervoer nodig heeft naar de verzamelplaats bij onze kerk, dan kunt u contact opnemen met Ad Verhoeff.
De commissie

Pastoraat en Dementie

Annemarie Roding preekt regelmatig als gastpredikant bij ons. Altijd vertelt ze dan wel iets over haar werk met dementerende ouderen. Onlangs is van haar hand een boek verschenen: ‘Pastoraat en dementie.’ Een aanrader voor iedereen die te maken heeft met (iemand met) dementie.
‘Pastoraat en Dementie’ bespreekt alle onderwerpen die aan de orde zijn wanneer gemeenteleden of parochianen te maken krijgen met dementie. Want wat moet je dan eigenlijk doen? Kunnen leden met dementie naar kerkdiensten blijven komen? Hoe geef je het pastorale bezoek het beste vorm en inhoud? Wat betekent dementie voor (de organisatie van) onze kerkelijke gemeenschap? Dit boek helpt met praktische tips en voorbeelden bij de zoektocht naar antwoorden. Ook wil dit boek laten zien hoe waardevol het contact met mensen met dementie is en hoe groot de betekenis van gemeenteleden met dementie kan zijn voor de kerk.
Bent u of kent u iemand met dementie? Brengt u bezoeken? Houdt u zich bezig met pastorale zorg? Wilt u nadenken welke rol een parochie- of kerkbestuur kan spelen in de zorg voor iemand met dementie? Dan beveel ik dit boek van harte bij u aan!
Annemarie Roding

Alpha cursus

Iedereen is welkom bij Alpha! Op maandagavond 3 april start er een Alpha cursus in Schoonrewoerd. Iedereen is welkom! Dus heb je nog nooit een Alpha cursus gevolgd? Dit is je kans! De avond begint om 18:30 uur met een gezellige maaltijd, daarna is er een inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere deelnemers. Kom gerust de eerste avond kijken of het wat voor je is. Locatie: Noachschool, Kerkweg 3a. Info en/of opgave: www.alphaleerdam.nl of mail naar info@alphaleerdam.nl. Je kunt ook contact opnemen met Lotte de Groot of Robert Versteeg.
Van april t/m juni zoeken wij mensen die 1 of 2x willen koken voor Alpha Schoonrewoerd (voor ongeveer 6 personen). Wil jij ons hier bij helpen? Geef je dan op bij Annette van Mourik.

24 maart Psalmproject

Vrijdagavond 24 maart, is er in Gorinchem een concert van de groep Psalmproject. Deze groep zingt liederen gebaseerd op de psalmen of andere bijbelse teksten. Het is een beetje te vergelijken met Sela. Ik heb 10 kaarten besteld en er zijn nog een aantal kaarten over. Dus lijkt het je leuk om mee te gaan, meld je dan even bij ondergetekende. Het concert begint om 20.00 uur in de grote kerk in Gorinchem. Wil je iets meer weten over de groep kijk dan op de website www.thepsalmproject.nl
Christel Lodder

‘Het wachten waard’ Aanbiddings-concert Connect

Op zaterdag 25 maart geeft de band Connect uit Leerdam weer een aanbiddingsconcert in de Bethelkerk. Connect wil mensen in verbinding brengen met God en met elkaar, door muziek. Voor het aanbiddingsconcert dit jaar is gekozen voor het thema ‘Het wachten waard’ met als ondertitel de bekende tekst uit psalm 46: Wees stil en weet dat Ik God ben.
Het programma bestaat uit liederen van Sela, Christian Verwoerd, Insalvation, Opwekking en nog veel meer. Liederen om lekker samen te zingen, God te aanbidden, maar ook liederen om heerlijk naar te luisteren. Connect kijkt er naar uit om u te ontmoeten. Het concert begint om 20.00. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website www.connectmusic.nl. Tot en met 16 jaar is de toegang gratis (voor groepen, zoals jeugdclubs kan apart iets geregeld worden). Boven de 16 kost een kaartje € 5,00 en dat is inclusief iets te drinken na afloop.

Alle nieuwsberichten