Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-11

H.A.-collecte

De Heilig Avondmaal-collecte bestemmen we deze keer voor binnenlands diaconaat middels het project van Kerk in Actie: Omzien naar gevangenen in Nederland. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd die een korte of langere gevangenisstraf uitzitten. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Van harte aanbevolen.
De diakenen

De kerk dat zijn wij

Aandacht aan het samen-kerk-zijn. Ambtsdragers vertellen op zondag over het werk in de kerk en over wat het betekent voor jou/voor mij/voor ons samen. Tijdens de gemeente-avond vertelden verschillende gemeenteleden over wat zij doen voor de kerk (en dus voor ons allemaal) en waarom. We zongen er ook over (liedje op de melodie van: In Holland staat een huis):
In Schoon- daar staat een kerk, dat is het mooie werk. We werken samen. Met elkaar wordt iets van onze opdracht waar. In Schoon- daar staat een kerk: en samen sta je sterk.
Uiteraard doen we dit om mensen erbij te krijgen. Want meedoen is leuk en zinvol. Voor de schoonmaak van het kerkgebouw deed Nel den Hartog een oproep: “… we hebben mensen nodig”, voor de jeugdclub wil Gerard Blokland graag wat assistentie, José Zijderveld vroeg om een extra bijdrage voor het bloemenfonds, en zoals Annelies Vroege het pastorale werk beschrijft … dan wil je eigenlijk graag meedoen.
De kerk dat zijn wij, ik en jij. Kom eens praten.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke

Bijbelleerhuis

Op 14 maart a.s. is er weer een Bijbelleerhuisavond. Wat gaan we die avond behandelen? In overleg met onze dominee hebben we gekozen voor het lijdensverhaal van Jezus onze Heer. We gaan Matteüs, Lucas en Johannes naast elkaar leggen en zullen dan opmerkelijke verschillen zien. Ook gaan we weer met elkaar in gesprek over vragen die ons bezighouden. Het zal zeker weer een leerzame avond worden. Deze avond is voorlopig ook de laatste avond.
We beginnen, zoals altijd, stipt om 20.00 uur en zien uit naar uw en jouw komst. Als welkom staat voor iedereen koffie en thee klaar in De Lichtkring. Met een hartelijke groet, mede namens ds. Piet van Midden. Voor vragen of eventuele afmeldingen: Alice van Bijlevelt

Opgeven Saarmundweekend

Enkele weken geleden heeft u al een berichtje van ons kunnen lezen op de gemeentebrief. Naar aanleiding daarvan, hebben zich inmiddels een paar mensen gemeld die met ons mee willen afreizen naar Saarmund. In Saarmund willen ze in verband met de organisatie, graag weten hoeveel personen ze kunnen verwachten (er wordt gehoopt op een grote groep van jong tot oud). De taal hoeft echt geen probleem te zijn, velen verstaan inmiddels al wel het nodige Nederlands (sommigen spreken het zelfs), en de jongere generatie, spreekt eigenlijk ook allemaal Engels, dus kunt u zich/kun jij je ook daarmee prima redden. En natuurlijk, handen en voeten, en een beetje goede wil doet de rest.
Wij willen u/jou daarom vragen, als je interesse hebt om mee te gaan dit zo spoedig mogelijk te melden bij een van de leden van de Saarmundcommissie. (persoonlijk, telefonisch of per mail (adressen zie jaarboekje).
We vertrekken op vrijdagmorgen 12 mei en hopen zondagavond 14 mei weer thuis te komen.
Zijn er vragen, of wil je graag wat extra informatie, laat het ook dan even weten.
De Saarmundcommissie

Alle nieuwsberichten