Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-10

Mensen voor elkaar

Als er een bericht komt dat iemand in het ziekenhuis is opgenomen, is de onderlinge aandacht vaak groot. Maar meestal is zo’n opname van heel korte duur. En blijft er een heel lange duur over: tijden van ziekte thuis, kuren die soms loodzwaar zijn, immobiliteit. Hoe gaan we daarmee om? De kaarten die u vaak stuurt zijn werkelijk lichtpuntjes. Laten we daarmee doorgaan.
Ook als dat ziekenhuis allang uit het zicht is verdwenen, maar de gevolgen van ziekte vaak niet.
Hartelijks, P. van Midden

40-dagentijd

Vaak wordt er over de periode voor Pasen gesproken als over de lijdenstijd, gekoppeld aan de zeven weken voor Pasen. In Schoonrewoerd is destijds gekozen voor de klassieke en oecumenische periode van veertig dagen: Van Aswoensdag tot Pasen, minus de zondagen. Op 12 maart ben ik weer in Schoonrewoerd. Dan lezen we Lucas 11: 14-28. Dat gaat o.a. over uitdrijving van boze geesten. Gelooft u in boze geesten trouwens?
Hartelijks, P. van Midden

Gemeenteavond op 8 maart

De jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid is woensdag 8 maart. We vieren dat in een kerkdienst woensdagavond om 19.30 uur. Aansluitend is er een gemeente-avond waarvoor we u/jij van harte uitnodigen. Op de gemeente-avond zullen we de jaarcijfers bespreken van de kerk en de diaconie. De cijfers liggen tijdens de gemeente-avond ter inzage in De Lichtkring en u kunt ze ook opvragen bij het CVK. Uiteraard zullen we ook tijdens de gemeente-avond ons samen-zijn benadrukken. Dat kan bijna niet mooier dan met zingen, laat u verrassen en inspireren.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

De kerk dat zijn wij

Zoals u/jij hebt gemerkt geven we meer aandacht aan het samen-kerk-zijn. Samen aan tafel gaan, samen een actie (denk aan de voedselbankjes en Water for Life) vormgeven. Vertellen over het werk in de kerk en over wat het betekent voor jou/voor mij/voor ons samen. Uiteraard doen we dit omdat de essentie van ons gemeente-zijn is: samen met elkaar en met God omzien naar elkaar. Maar die extra aandacht doen we ook om meer/ om nieuwe mensen te vinden om dat ‘samen’ vorm te geven. De oproep die we steeds doen: kom eens praten, is een warme uitnodiging. De kerk dat zijn wij: ik en jij.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

Vrijwilligers bedankt

Weer een stapje dichter bij het verduurzamen van ons kerkgebouw. Met de hulp van 14 vrijwilligers en vrijwilligsters, o.l.v. Gerrit Middelkoop, werd in recordtempo de isolatierollen naar de zolder gebracht. Veel sneller dan verwacht. Hierna werd het isolatiemateriaal op maat gesneden en op de juiste plaats aangebracht. De klus werd in één dag geklaard. Alle vrijwilligers en vrijwilligsters hartelijk dank voor jullie geweldige inzet! Ad, bedankt voor het lekkers bij de koffie/thee!
Namens de kerkrentmeesters, Harm Abma

Collecte Kerk in Actie
Palestina – Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
Hartelijk dank voor uw gift!

Collecte Kerk in Actie biddag
Ghana – Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. Bedankt voor uw gift!

Collecteren

In de diaconie hebben we herhaald gesproken over de vorm van collecteren. Nu alle coronabeperkingen zijn opgeheven durven wij weer terug te gaan naar de traditionele manier van inzameling der gaven. Vanaf zondag 5 maart gaan wij weer de collectezakken doorgeven in de kerk. Als u inmiddels vertrouwd en tevreden bent met een nieuwe manier van doneren zoals via Givt of via de bank blijft u dat dan ook gerust doen! U kunt net als voorheen ook contant geld en collectemunten gebruiken. Wellicht dat binnenkort weer kinderen willen helpen met collecteren, wij kijken daar naar uit.
De diakenen

Liturgisch bloemstuk

Wellicht heeft u de afgelopen maanden een liturgische bloemschikking ontvangen en liggen hiervan nog materialen in de kast. Zou u deze willen inleveren, zodat het op een later moment nog een keer gebruikt kan worden?
Groeten, Sabine de Leeuw en José Zijderveld

Wonderen bestaan nog ?????

Toen ik zondag 26 februari in de consistorie in Schoonrewoerd mijn toga aantrok, viel er iets uit: het magneetje van de vorige microfoon… Ik stond perplex. Sinds de vorige keer, 26 juni 2022, dat ik in Schoonrewoerd gepreekt heb, heb ik mijn toga tientallen keren aangehad: van Appingedam tot Uithuizen en Pesse. Vaag registreerde ik soms dat de onderkant mij een beetje zwaar voorkwam, maar verder niet bij stil gestaan. Tot afgelopen zondag. Wat er vorig jaar denk ik gebeurd is: het magneetje is in zoom van de rits terecht gekomen, naar beneden gevallen en in de onderzoom beland. En daar heb ik toen niet gezocht. Maar wat mij nog het meest verbaasde: dat-ie er uitgerekend in Schoonrewoerd uit viel. Alsof hij dacht: hé, hier hoor ik thuis 😊
Helaas hebben jullie er nu niets meer aan, maar ik wilde toch even uitleggen hoe het komt dat het magneetje toch weer terecht is.
Hartelijke groet, Gerlinde

Ouderencontact

Op dinsdagmiddag 7 maart organiseren wij als bestuur van het Ouderencontact de eerste koffiemiddag, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd. Een nieuw initiatief, waarmee we de ouderen van Schoonrewoerd bij elkaar willen brengen en een gezellige middag bieden. Net als alle andere activiteiten is dit het doel van het Ouderencontact: ontmoeting, verbinding en gezelligheid!
Wij nodigen u daarom van harte uit in De Lichtkring bij de Gereformeerde kerk. Van 14:00 uur tot 16:00 schenken wij koffie of thee met wat lekkers en er staan verschillende gezelschapsspellen klaar. Er zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Neem gerust iemand mee die deze uitnodiging heeft gekregen. Tot de zomervakantie organiseren we deze middag op de eerste dinsdagmiddag van de maand. De volgende data zijn: 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli. Noteer ze in uw agenda en weet dat u van harte welkom bent. We hopen u te ontmoeten!
Hartelijke groet, Janet de Zeeuw

Alle nieuwsberichten