Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-09

De beroepingscommissie

Vorige week meldde ik u dat de beroepingscommissie compleet is en inmiddels is vastgesteld. Helaas vergat ik één lid van die commissie te noemen: Sebastiaan Ippel. Excuus daarvoor. Voor de volledigheid daarom nu nogmaals de volledige commissie: Dick Stoffelen, Agnes Verhoeff, Simone Bezuijen, Sebastiaan Ippel, Jurrian Witt, Arno van Vught en Marian Stek.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

Collecte Kerk in Actie: Zambia, 40-dagentijd

Maatjes voor gezinnen zonder ouders.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is, moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn, worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.
Hartelijk dank voor uw gift! De diakenen

Collectes voor geluidinstallatie

We zijn blij dat we sinds eind november onze nieuwe geluidinstallatie in gebruik hebben kunnen nemen. Met de vernieuwing van de techniek is onze geluidsapparatuur weer up-to-date. Na eerst even wat kinderziektes is het geluid in de kerk en ook voor de luisteraars thuis behoorlijk verbeterd. Ook is het geluidsniveau met een eenvoudige knop nu gemakkelijker te bedienen door de kosters. Natuurlijk heeft de investering in de verbetering van het geluid flink wat geld gekost. Om deze reden is in de maanden februari en maart in totaal zes keer de derde collecte bestemd voor de geluidsinstallatie. We hopen dat u hieraan wilt bijdragen met uw giften om zo de lasten te verlichten.
Bij voorbaat hartelijk dank! Het college van Kerkrentmeesters

Paasgroetenactie 2023

Laatste kans om nog een kaart te kopen voor de Paasgroetenactie 2023! Onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie van de PKN. We verkopen weer kaarten voor gedetineerden, de kaarten kosten €1,- per stuk. U kunt na afloop van de dienst bij ons terecht. Ook kunt u de kaarten aan huis kopen bij Floris de Zeeuw (Dorpsstraat 19). Brengt u gepast geld mee? U kunt de kaarten contant betalen, met collectemunten of per bank overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0358 4022 20 van de Diaconie onder vermelding van ‘paasgroetenactie’.
Op de ene kaart schrijft u een mooie paasgroet voor de gedetineerde en ondertekent deze met uitsluitend een voornaam. Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, zodat de gedetineerde deze kan sturen naar een geliefde, familielid of vriend(in). U kunt uw kaarten t/m 1 maart bij ons inleveren.
Van harte bij u aanbevolen. De diakenen

Donatie Jeugdcentrale

Aankomende zondag liggen de donateursbrieven weer klaar voor uw jaarlijkse bijdrage aan het jeugdwerk. We zouden het als Jeugdcentrale heel fijn vinden om uw donatie te ontvangen om het jeugdwerk van de kerk te kunnen voortzetten. We gebruiken uw donatie voor bijvoorbeeld creatieve materialen, Sirkelslag, het kerstdiner, kamp en nog veel meer leuke activiteiten. Als u nog geen donateur bent en u wilt wel een bijdrage leveren aan onze jeugd, dan kunt u uw donatie overmaken naar: NL66 RABO 0335 3494 98 t.n.v. Gereformeerde Kerk Verenigingen te Schoonrewoerd. Wanneer u de betaling uitschrijft verzoeken wij u de betaling te beginnen met; JCdonateur.
Namens de kinderen en de jeugdcentrale alvast hartelijk dank!

Matthaüs Passion

Op Goede vrijdag 7 april voert ’s middags het koor: Christelijke Oratorium Vereniging Gorkum de Matthaüs Passion van J.S. Bach uit. Een muzikaal meesterwerk waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld. U kunt kaarten bij mij bestellen en die kosten €45,-.
Marjolijn Laurman

Alle nieuwsberichten