Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-02

Tempelberg

Voor de joden is Jeruzalem Moria, de plek waar Abraham Isaäk zou offeren en waar Salomo zijn tempel zou bouwen. Voor de moslims is de stad al Quds, ‘de heilige’ omdat Mohammed vanaf die plaats ten hemel zou zijn gestegen. Daar staat nu de Rotskoepel, met zijn gouden dak. Christenen hebben geen bijzondere band met de tempelberg, wel met de Heilig Grafkerk, die graf en opstanding omsluit. Protestantse christenen zijn vaak minder gevoelig voor heilige plekken.
Jeruzalem is een stad waar de drie ‘godsdiensten met een Boek’ samenkomen. Nu is dat woord ‘samen’ een beetje overtrokken als je je ziet hoe de drie groepen tegenover elkaar staan. Zeker na het bezoek van National Security Minister Itamar ben-Gvir aan de Tempelberg. Het deed me denken aan dezelfde move de Ariel Sharon maakte in 2000. Daarna braken er langdurige onlusten uit. Itamar ben-Gvir redeneert als volgt: het gaat niet om een bezoek aan de Dome of the Rock of de al Aqsa-moskee, maar om het grote plein dat Herodes de Grote heeft gebouwd. En dan kan het niet zo zijn dat moslims en christenen daar wel mogen rondwandelen, maar Joden niet. Simpelweg omdat ze joods zijn. Dat doet denken aan de nazi-leus ‘Voor Joden verboden’, waarvoor je jezelf alleen maar kunt schamen.
Maar is het verstandig binnen de week van je aantreden als minister van veiligheid de tempelberg te bezoeken? Je kunt alle recht van de wereld hebben, daarom kun je er nog niet onbeperkt over beschikken. Met de wandeling geeft Gvir zijn visitekaartje af. Ik vrees dat de spanningen tussen de drie religieuze groepen alleen maar zullen toenemen.
Een paar maanden geleden plaste een Arabische jongen tegen de muur van de Heilig Grafkerk. Meteen was het groot kabaal. De media rolden over deze ‘kwestie’ heen. Alsof een bestuur zoiets kan voorkomen. Als iemand betrapt wordt op plassen tegen onze kerk, halen we hooguit het Kontakt. M’n hond zou zijn neus ervoor ophalen!
Piet van Midden

Meet Me

Vrijdagavond 27 januari willen we de eerste activiteit van Meet Me in 2023 aftrappen door te gaan schaatsen. Waarschijnlijk op de Vechtsebanen in Utrecht, maar wanneer het mogelijk is om op natuurijs te schaatsen willen we hier naartoe uitwijken. De keuze voor het schaatsen op de Vechtsebanen of natuurijs willen we uiterlijk 25 januari laten weten via de website en via de e-mail. Geef je op via meetmevijf.jouwweb.nl (activiteiten 2023, schaatsen).

Kerstbakjes en versieringen

Als u, uw kerstbakjes gaat opruimen en u wilt het wegdoen, denk dan eens aan het bloemenfonds. Wij kunnen de bakjes en eventueel versiering goed gebruiken. U mag ze in de kerk zetten of afgeven bij Sabine de Leeuw of José Zijderveld. Alvast hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groeten, José Zijderveld

Vrouwenkoffieuurtje

Het Vrouwenkoffieuurtje van woensdag 11 januari gaat niet door en is verplaatst naar woensdag 18 januari. Op deze dag is er ook de nieuwjaarsreceptie van het Ouderenkontakt.
Dineke Brouwer

Herhaalbericht

Het inlevermoment van copy van de gemeentebrief wordt iets vervroegd: van donderdagavond 21.00 uur naar donderdagavond 18.00 uur.
Tenslotte willen we in het nieuwe jaar zuiniger omgaan met vele zaken en dus ook met papier. Het uitdelen van de gemeentebrief door de ouderling van welkom bij de aanvang van de kerkdienst op zondag willen we gaan terugbrengen. De meeste van onze gemeenteleden krijgen de gemeentebrief over de e-mail, enkele krijgen hem thuisbezorgd. We willen graag weten of er -naast de mensen die bij ons bekend zijn en de gemeentebrief al thuisbezorgd krijgen- gemeenteleden zijn die geen mogelijkheid hebben om de gemeentebrief te lezen als wij die niet meer uitdelen. We gaan een passende oplossing bedenken. U kunt het melden bij de scriba. Overigens zullen we in de kerk altijd een vijftal gemeentebrieven hebben liggen voor gasten in onze kerk.
met vriendelijke groet, Jolanda Lemcke

Bijbelleerhuis

Weet u en jij het nog? Dinsdag 10 januari a.s. starten we weer met het Bijbelleerhuis. We laten het Bijbelboek Koningen achter ons en gaan starten met Prediker. Dit is zeker een boeiend Bijbelboek en heeft als het ware een opvoedkundige rol, waarvan we het nodige kunnen leren. Het bevat twaalf hoofdstukken en om enigszins voorbereid te zijn, is vooraf lezen beslist een aanrader. Schrijf alvast de vragen op die dan mogelijk al opborrelen. We beginnen weer stipt om 20.00 uur, koffie en thee staan als welkom al klaar. Wij kijken er weer naar uit, u en jij toch ook?
Hartelijke groet, ook namens onze dominee Piet van Midden.
Alice van Bijlevelt

AlphaYouth cursus

Vanaf donderdag 19 Januari start de nieuwe AlphaYouth cursus in Leerdam. Alle jongeren vanaf de brugklas zijn van harte welkom. AlphaYouth wil een plek bieden waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over het leven en geloof.
Alle jongeren zijn welkom of je nu wel of niet bekend bent met het christelijk geloof. Dus nodig ook vooral je vrienden uit! Samen is gezelliger dan alleen!
Voor informatie, vragen en opgeven ga naar www.alphayouthleerdam.nl
Hartelijke groeten, AlphaYouth

Voedselbankjes

Tot 15 januari 2023 kunt u nog stemmen op uw favoriete ‘Kern met pit’ project. Binnen dit project doet onze kerk mee met het voedselbankjesproject, een initiatief van onze Diaconie, met name van Janet de Zeeuw en Ad de Jong. Het idee achter ‘Kern met pit’ is: mensen uitdagen hun droom voor een beter leefbare buurt te realiseren en mensen te laten samenwerken. De droom is al waargemaakt: in veel straten in Schoonrewoerd staat inmiddels een voedselbankje en de ingezamelde artikelen vinden bij de voedselbank in Leerdam een dankbaar publiek. Zo werken we samen aan leefbaarheid in de breedste zin. Het idee van het project is zelfs al door andere gemeenten overgenomen en daarmee voldoet dit project ook aan de voorwaarde dat het project overdraagbaar is.
Het voedselbankjes project is ook kanshebber om provinciaal winnaar te worden. Met uw stem vergroten we onze kans. Ga naar: www.kernmetpit.nl, kies voor: stem op jouw favoriete project, vul je e-mail adres in en kies voor de provincie Utrecht en stem op: Schoonrewoerd helpt voedselbank (8e project).
Wat levert het op: naast veel dankbare mensen en de eer van het winnen, krijgen we in elk geval 1000 euro voor het meedoen en daadwerkelijk uitvoeren van het project. Daarnaast ontvangt de winnaar nog eens 1500 euro en een finaleplaats voor de winnaar van Nederland. Op zaterdag 21 januari is de feestelijke uitreiking van de trofee ‘Kern met pit’. Ad, Tineke en Janet gaan daarheen en gaan ons mooie project ‘pitchen’. Laten wij hen stevig ondersteunen met onze stem.
Ga naar: www.kernmetpit.nl, kies voor: stem op jouw favoriete project, vul je e-mail adres in en kies voor de provincie Utrecht en stem op: Schoonrewoerd helpt voedselbank (8e project).

Alle nieuwsberichten