Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-52

Van de predikant

Kerst is meestal al gevierd voor het Kerst wordt. Het maximum aantal kerstdiensten, kerstmaaltijden, kerstzangbijeenkomsten enzovoort dat ik in één jaar heb meegemaakt is tien. Ik stortte van het boerenkoolmaal als protest tegen overdadige kerstmaaltijden in een avond met samenzang bij een keyboard dat zijn beste tijd gehad had en waarvan het geluid erbarmelijk werd versterkt. De meeste organisatoren vonden het prijzenswaardig dat ik me in het kerstgewoel had gestort. Ik had het immers druk. Jazeker. Maar alleen zijn is ook zowat. Ik kon daar goed tegen, alleen met Kerst niet. Ik werd geprezen omdat ik de stilte ontweek. Elk kerstfeest pakte ik aan. Ik kan me voorstellen dat anderen er net zo in zitten of gezeten hebben. Een poosje geleden heb ik in de preek gezegd: ‘Als u met 1e Kerstdag alleen zit, kom dan bij ons eten.’ Eén gemeentelid reageerde erop. Niet om met Kerst te komen eten: men zat dan ergens in het buitenland, maar er kwam wel een plannetje uitrollen om te komen eten in Bergambacht. En de uitnodiging staat nog steeds: als u 1e Kerstdag alleen zit en u vindt dat moeizaam… u bent van harte welkom.
Ik ga verder waar ik gebleven was: de overdaad aan kerstvieringen. U kunt overal komen zingen of zang beluisteren. Koren en musici draaien topdagen. Ik vraag me af wat dat met ons doet. Ik vind het mooi om in de avond (want dan begint Kerst, vergelijk de Bijbel: ’t werd avond, ’t werd morgen, en niet andersom) met de drie gemeenten uit Schoonrewoerd Kerst te vieren. En ik ben heel benieuwd naar de musical ‘Een beeld op stand’ die zondag door de kinderen wordt uitgevoerd. Wat een werk om dat klaar te krijgen. Toppers, vind ik onze jeugdige spelers en hun begeleiders.
Het wordt dus wat met Kerst. Ik realiseer me dat het een beetje hachelijk is om het zo te zeggen. We hebben gemeenteleden die fysiek gezien heel kwetsbaar zijn. Dan vier je op een andere manier Kerst dan wanneer je in de gloria bent. Misschien raken we daarmee wel de kern van Kerst. Christus heeft de hemel achter zich gelaten om mens te zijn, net als wij. Met alle gloria’s en alle dieptepunten. De kracht daarvan zit in de combinatie van die twee. En daar gaan we voor.
Hartelijks, Piet van Midden

Hemel op aarde

Zaterdag 24 december is de kerstnachtsamenkomst in de Hervormde kerk van Schoonrewoerd om 21.30 uur. De deuren gaan om 21.00 uur open.
Het thema van dit jaar is: “Hemel op aarde”. De kerstnachtsamenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk van Schoonrewoerd. Er is een gelegenheidskoor en een muziekgroep. Na de samenkomst is er tijd voor ontmoeting en gesprek onder het genot van warme chocolademelk. Ook te volgen via Kerkdienstgemist.nl > Schoonrewoerd > Hervormde Kerk

Tweede Kerstdag geen kerkdienst in de Gereformeerde Kerk

Hebben jullie die prachtige flyer gezien over de kerstnacht-samenkomst? Wij kijken er erg naar uit. Jammer is dat op de achterkant vermeld is dat er op Tweede Kerstdag in de Gereformeerde Kerk ook een kerkdienst is: dat is niet zo. U/jij bent heel erg welkom bij de kerstnacht en op Eerste Kerstdag, maar op Tweede Kerstdag is er bij ons geen kerkdienst.

Kerstdiner

Afgelopen vrijdag hebben we samen alvast Kerst gevierd met de kinderen en leiding van de clubs. Het was een bijzondere samenkomst met genoeg verschillende zelfbereide en meegebrachte gerechten om met ruim 30 personen een 4 gangen diner te kunnen delen. We zaten met elkaar aan tafel en na het openingsgebed mocht ieder zijn of haar gerecht met de anderen delen. Er was meer dan genoeg voor iedereen. Na een gezellig rumoerig diner zaten de kinderen muisstil in de kerkzaal om te luisteren naar een bijzonder indrukwekkend Kerstverhaal. Als afsluiting hebben 5 groepjes met elkaar gestreden om de winst tijdens een heuse pubquiz met een kersttintje. Al met al erg fijn om dit na een aantal jaar weer met elkaar te kunnen doen.
Namens de kinderen én de leiding van de clubs wens ik ook u een prettige Kersttijd en Gods liefdevolle zegen voor het nieuwe jaar.
Liesbeth

Redactie gemeentebrief

Na jarenlang met grote nauwkeurigheid de gemeentebrief te hebben verzorgd, heeft Relie Hermans aangegeven dat zij met deze taak wil stoppen. Wij zijn blij dat Anneke Scherpenzeel en Judith de Zeeuw deze taak over hebben genomen. Relie heeft de gemeentebrief meer dan twintig jaar verzorgd. Elke week verwerkte zij de mailberichten, waar ook nog wel eens even aan de spelling en/of de stijl moest worden geslepen. Elke week zorgde zij voor een duidelijk overzicht van welke predikant voorging, welke organist speelde, wie de kindernevendienst draaide, de bloemen kreeg, waarvoor gecollecteerd werd en nog veel meer. De gemeentebrief is daarmee een actueel en onmisbaar onderdeel van onze gemeente geworden, waarvoor we heel dankbaar zijn.
Elke donderdagavond ervoor zorgen dat de gemeentebrief klaar is, dat heeft een grote impact op de invulling van je week en van die donderdagavond. Soms kwam er om vijf voor negen op donderdagavond nog een bericht binnen, dat toch echt nog mee moest. Dan fronste Relie uiteraard, maar ze zorgde er toch weer voor dat het voor elkaar kwam. Relie, grote dank voor al dit werk, voor je niet-aflatende inzet, voor je nauwkeurigheid en ook voor je flexibiliteit.
In kleine kring zullen we Relie binnenkort een attentie aanbieden namens de gemeente.

AlphaYouth

Vanaf donderdag 19 januari start de nieuwe AlphaYouth cursus in Leerdam. Alle jongeren vanaf de brugklas zijn van harte welkom. AlphaYouth staat voor Food, Fun, Faith & Friendship. We kijken er naar uit de jongeren te ontmoeten en hen beter te leren kennen. We willen een plek bieden waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over het leven en geloof. Alle jongeren zijn welkom of je nu wel of niet bekend bent met het christelijk geloof. Dus nodig ook vooral je vrienden uit! Samen is gezelliger dan alleen! Daarnaast is de gehele cursus en alles wat daarbij inbegrepen is gratis. Voor informatie, vragen en opgeven ga naar www.alphayouthleerdam.nl. We kijken uit naar het nieuwe seizoen!
Hartelijke groeten, AlphaYouth

Kerstengelen

Kerst, dat is ook de tijd dat engelen druk zijn. Ze staan klaar om met Kerst voor de tweede keer mensen te verrassen. Engelen brengen meestal een blijde boodschap, wat fijn dat u/jij engel wil zijn om iemand een blij moment te bezorgen. Allen een goede vlucht.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Avond-stadswandeling

Op vrijdag 6 januari bieden we in het kader van “Water for life” een speciale stadswandeling in Leerdam aan om 19.00 uur. Twee stadsgidsen vertellen over de geschiedenis van Leerdam en de verlichte glasornamenten van de kunstenaar Han Goan Liem. Het belooft een bijzondere wandeling in donker en licht te worden. Maximaal 15 mensen kunnen hieraan deelnemen, dus meld je gauw aan op j.beuzekom@gmail.com. De donatie aan “Water for Life” is vrij.
We vertrekken vanaf de Beren aan de Linge.
Jan en Magda

Oproep gemeente Vijfheerenlanden

Energiecoaches gezocht
De huidige hoge energiekosten zijn voor sommige huishoudens een groot probleem. De gemeente Vijfheerenlanden is daarom een project gestart om mensen te helpen op hun energierekening te besparen. Belangrijk hierin zijn de vrijwillige energiecoaches die bij huishoudens langsgaan. Deze coaches adviseren hoe mensen (nog meer) energie kunnen besparen. Het project richt zich vooral
op huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning. Daar is hulp het hardst nodig. De energiecoaches komen niet alleen met tips en adviezen, maar bieden ook een pakket energiebesparende producten aan. Om zoveel mogelijk huishoudens te kunnen helpen, is de gemeente Vijfheerenlanden op zoek naar vrijwillige energiecoaches die zich 1 à 2 dagdelen per week willen inzetten voor hun medemens. De energiecoaches krijgen een training en worden onderdeel van een team enthousiaste mensen. Voor meer informatie: kijk op www.vijfheerenlanden.nl/energiecoach. Aanmelden kan door een mail te sturen naar duurzaamheid@vijfheerenlanden.nl.

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk gezocht
De gemeente Vijfheerenlanden krijgt jaarlijks opdracht van het Rijk om een aantal statushouders (asielzoekers met een vergunning om in Nederland te wonen) te huisvesten. Het aantal te huisvesten statushouders neemt in 2023 toe vanwege de huidige landelijke asielcrisis. Daarom is VluchtelingenWerk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers die helpen met het regelen van praktische zaken en vrijwilligers die helpen de mensen wegwijs te maken in onze samenleving. Belangrijk en verrijkend werk! Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar hzaezai@vluchtelingenwerk.nl.

Hulp bij armoede en schulden
Heeft u moeite met het betalen van uw rekening? Of komt u iedere maand geld tekort? Blijf niet te lang zitten met uw zorgen! Er zijn in Vijfheerenlanden veel organisaties die u lokaal kunnen helpen. Deze hulp is gratis. De Wijkwinkel Vianen kan u helpen bij vragen over uw administratie. Heeft u al onbetaalde rekeningen? En weet u niet hoe u deze kunt betalen? Dan kunt u aan Maatje Vijfheerenlanden en SamenDoen om hulp vragen. Maatje Vijfheerenlanden kan u ook thuis helpen als u dat prettig vindt.

Contact
De Wijkwinkel, De Prenter, Grote Geusplein 1, Vianen
T: 0347- 344365, mail: wijkwinkel@welzijnvianen.nl
Maatje Vijfheerenlanden, Grote Geusplein 1, Vianen
T: 06-28193674, mail: administratie@maatjevijfheerenlanden.nl
SamenDoen, Industrieweg 16, Leerdam
T: 0345-637363, mail: info@samendoen.expert

Financiële Wegwijzer
Om u een goed overzicht te geven heeft de gemeente Vijfheerenlanden een Financiële Wegwijzer samengesteld. Hierin vindt u alle beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente. Voor meer informatie kunt u de website van de gemeente raadplegen, hier kunt u ook de financiële wegwijzer downloaden: www.vijfheerenlanden.nl, zoek op ‘wegwijzer’.

Alle nieuwsberichten