Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-50

Herinnering Kerstmarkt

Zaterdag 10 december organiseren diaconie en KIAW-groep een kerstmarkt van 17.00 tot 21.00 uur op het plein voor onze kerk. Er zullen diverse kramen zijn waar u leuke spulletjes kunt kopen en we zorgen uiteraard ook voor de inwendige mens. Onze jeugd heeft ook flink wat kunstproducten gemaakt en zal ook een bijdrage leveren aan de bemensing van de kramen. De nadruk ligt met het oog op de naderende kerst vooral op ontmoeting met elkaar. Bij het invullen van de markt denken we ook zeker aan het jaarthema “Aan tafel”, we zorgen er dan ook voor dat u uit broodjes hamburger en pulled porc kunt kiezen en daarbij natuurlijk erwtensoep. We hopen u dan ook gezellig bij ons in de tent aan tafel te ontmoeten. U kunt zelfs versgebakken oliebollen kopen!
Heeft u nog gebruikte kerstversieringen, die u kwijt wilt? U kunt deze zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur bij de markt in opbouw inleveren voor de verkoop. We hebben veel plezier aan de voorbereidingen om voor u een heel leuke kerstmarkt te organiseren. Wij kijken naar u uit!
De kerstmarktvoorbereidingsgroep

Herinnering kerstgroet Saarmund

Even een herinnering voor het maken van de kerstgroet voor onze partnergemeente Saarmund. We hebben al een idee wat we willen sturen, maar we zoeken nog handjes die willen meehelpen om voor iedereen daar iets in elkaar te fröbelen. Woensdagavond 14 december om 20:00 uur hopen we vele helpende handen te mogen verwelkomen in De Lichtkring, waar we zullen zorgen voor koffie/thee met ?
De Saarmundcommissie

Besluit en procedure zoeken naar nieuwe predikant

Dominee Piet van Midden is bij ons in dienst sinds 1-10-2020. Zijn aanstelling is inmiddels twee keer verlengd, op dit moment tot 1-11-2023. Verlenging mag nog 1 keer tot 1-11-2024. Gezien de moeilijke situatie om een predikant te vinden (er is landelijk een predikantentekort) is het verstandig tijdig te gaan zoeken. In de kerkenraadsvergadering van 1 december 2022 heeft de kerkenraad besloten op zoek te gaan naar een nieuwe predikant en daar de volgende stappen voor te gaan zetten:

  1. De gemeenteleden in december 2022 te informeren dat in januari 2023 de beroepingscommissie opnieuw wordt opgestart om te zoeken naar een nieuwe predikant.
  2. In januari 2023 de samenstelling van de beroepingscommissie vast te stellen.
  3. In februari 2023 de profielschets vast te stellen, waarbij we ons baseren op de gemeente raadplegingen van twee jaar terug. We zullen deze actualiseren en met de gemeente delen, zodat waar nodig aanscherpingen kunnen worden aangebracht.
  4. Vanaf maart 2023 kan de beroepingscommissie dan aan het werk.
  5. Uiterlijk in juli 2023 vragen we – als er nog geen vervanger is gevonden – verlenging aan bij de PKN voor de aanstelling van Piet tot 1-11-2024.
    Bovenstaande is in goed overleg met Piet, die heeft aangegeven bij ons te willen blijven tot 1-11-2024, tenzij eerder een predikant wordt gevonden.

Namens de kerkenraad, scriba Jolanda Lemcke

Geluidsinstallatie

Afgelopen week is de nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. Er is daarbij heel veel vervangen: een headset voor de predikant, draagbare microfoons, versterkers en speakers. Maar vooral is de bediening een stuk simpeler geworden en is de installatie niet meer te ontregelen! Komende zondag tijdens de dienst wordt de installatie afgeregeld door de leverancier RdJ AV. Dat kan misschien nog wat onverwachte dingen opleveren, maar goed afregelen kan alleen maar met een volle kerk, dus vandaar. Wat ik tot dusver gehoord heb, klinkt het allemaal heel goed, ook in de ontmoetingsruimte. Zo’n nieuwe geluidsinstallatie is een flinke investering, dus hopelijk gaan we er met elkaar heel veel jaren plezier aan beleven, want een goede verstaanbaarheid is natuurlijk wel essentieel in een kerkdienst.
Hans Ippel

Kerstconcert Vianen 2022

Het groot Waddinxveens mannenkoor De Gouwestem geeft op maandag 19 december 20.00 uur, een groot Kerstconcert in de Grote Kerk in Vianen.
Medewerkers zijn de organist Arjan van Breukhoven en op panfluit Noortje van Middelkoop, beiden geen onbekenden in korenland. Ook de solisten die jaarlijks meewerken aan het populaire Oranjeconcert zoals de zeer getalenteerde jonge sopraan Sterre van Boxtel en de klaviervirtuoos Mark Brandwijk op de vleugel. Hans van der Wal is die avond onze gastheer. Het koor is bezig met een nieuw kerstrepertoire onder leiding van de bekende en gepassioneerde dirigent Martin Mans. Hij is de man die telkens weer een bijzonder kerstrepertoire weet neer te zetten wat een breed publiek weet te waarderen. Het komende kerstconcert is meer dan alleen koorzang en samenzang. Een zeer gevarieerd programma met prachtige nieuwe en bekende advents en kerstmuziek uit diverse landen.
Kaarten: €15.00 en kinderen -16 jaar € 10.00. Voorverkoop: Print Inktstation Voorstraat 100 in Vianen. Online te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/KerstinVianen of via de site van het koor www.degouwestem.nl.
Organisatie: Stichting Kunst en Cultuur van de Grote Kerk Vianen & Organisatie Kerstconcert
Leo Noordzij en Jos Voerman

Korte meditatie

In Lisse staat een mooi huis met een bijzondere naam: BAKA. Ik ontdekte dat op een fietstochtje, en belde aan. Een donker geklede mevrouw deed open. Ze zag er wat droef uit. Ik stelde me voor een zei dat de naam BAKA me verbaasde. ‘Als u bedoelt een Hebreeuwse naam te schrijven, dan betekent BAKA ‘hij moet huilen’. Maar waarom zet u dat op uw huis? Ze nodigde me uit. Ze was vriendelijk en bracht thee. De naam was door een familielid gegeven. Die had ook het huis laten bouwen. Hij was ervan overtuigd dat hij het in het eeuwig oordeel niet zou halen. Tranen met tuiten. Die man kon om de komst van Christus alleen maar huilen.
Ik was ervan onder de indruk. De Advent, de komst van Christus, als de grote dreiging. Vergeet de toekomst maar. Misschien dat een paar mensen het redden, maar velen niet. Het idee van die vriendelijke mevrouw en haar familie raakt aan de gedachte van milieuactivisten. Ik sprak er kortgeleden een die niet meer geloofde in de kansen voor deze aarde. ‘We gaan collectief ten onder en we willen het niet zien. En als we het echt zien, zijn we te laat.’ Ik moest aan de mevrouw van BAKA denken, die haar verlies al genomen had.
Een paar straten verderop vond ik weer een huis met een gevelnaam: ‘Niets verwachten, alles hopen’ las ik. Ik heb opnieuw aangebeld en weer deed een aardige mevrouw open. Ja, ze had een wonderlijke tekst op de gevel staan, maar iedereen mocht het weten: medeburgers trappen je verwachtingen de grond in. Blijf maar een beetje hopen, wie weet. Dat is het anti-adventsgevoel. De boodschap is: ‘Je hebt niets te verwachten en wat je hebt is mooi meegenomen.’
Ik vond nog een huis met een naam: ‘Je weet het maar nooit.’ Niemand deed open. Het is het evangelie voor de moderne mens: je weet maar nooit hoe het leven uitpakt. ’t Kan vriezen, ’t kan dooien: ‘God als U bestaat, red mijn ziel als ik de heb.’ Het is vaak moeilijk er niet in mee te gaan. Het is een zompig moeras waar je niet meer uit komt. Kinderen geloven meer in Sinterklaas dan de volwassenen in de komst van Christus. Advent betekent dat elke generatie de voetstappen van de komende Heer hoort en herkent.
De wereld is een puinhoop. Met die zin trap ik een open deur in. Maar je kunt ook anders naar die chaos kijken. De wereld is begonnen met zoiets als ‘woest en leeg’, een kansloze duisternis. En daar zag God wat in. Daar valt de beslissing. Hij zei: ‘Er zij licht en het werd licht.’
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Alle nieuwsberichten