Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-48

Bericht van de dominee

Advent
Op 27 november vieren we de eerste Advent. Ds. Adri van der Wal, een graag geziene gast in ons midden zal de reeks openen. Ik ga zelf voor in Lux Mundi. De Advent is kerkelijk een mooie tijd, met prachtige lezingen en muziek. De adventskaarsen staan hier al klaar. In de kerk en thuis. Zaterdagavond gaat de eerste kaars aan. We hebben het paarse kleed, het zogeheten antependium. Paars was ooit de kleur van soberheid en rouw. De rouwkaarten hadden in Brabant en Limburg vaak een paars randje. Dat voelen we zo niet meer, vermoed ik. De kerk houdt het nog levend.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Adventsproject Levenslicht

Het thema van het project is: Levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk op elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.
In de adventstijd lezen we over ‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus’ afstamming. Het overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, koning David en Salomo. Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En aan het eind van de lijst noemt Matteüs ook nog Maria als vrouw van Jozef. Deze vrouwen staan centraal in het adventsproject van dit jaar. In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden.
Hartelijke groeten namens de leiding van de kindernevendienst, Anneke Scherpenzeel

Gezocht ‘groen’

Wij zijn opzoek naar groen om in de adventstijd kerststukjes om mooie bakjes te maken. We zoeken o.a. takken hulst, conifeer, cipressen maar ook andere groenblijvende takken zijn erg welkom. Sabine de Leeuw maakt daar weer mooie stukken van die u op de zondagen met advent en kerst terug ziet in de kerk. Dus als u gaat snoeien in uw tuin breng dan de mooie takken bij Sabine. Wij zijn u er dankbaar voor.
Met vriendelijke groeten, José Zijderveld en Sabine de Leeuw

Engelenproject

De engelen zijn klaar om in de eerste Adventsweek te gaan vliegen. Alle engelen een goede vlucht gewenst. We kunnen nog steeds engelen gebruiken om iemand een bemoediging/verrassing te bezorgen. Donderdag of eerder is de informatie via de mail naar de engelen gestuurd. Heb je je als engel opgegeven en nog niets in de mailbox? Soms komt het in de spam. Niets ontvangen? Stuur dan een mail met de opmerking: niets ontvangen, naar Floor Brouwer dan komt het goed.
Groet, Bep van Zanten en Floor Brouwer

Bijbelleerhuis

Een paar mededelingen omtrent de voortgang van het Bijbelleerhuis.
In de maand december is er geen Bijbelleerhuis. We starten weer in het nieuwe jaar op dinsdag 10 januari. We laten het Bijbelboek Koningen achter ons en gaan dan starten met Prediker. Prediker heeft o.a. een opvoedkundige rol in dit gedeelte van de Bijbel. Het bevat 12 hoofdstukken en we zouden vast kunnen beginnen om er wat van te lezen. En misschien borrelen er dan ook al vragen op, die we op die avond kunnen voorleggen aan onze dominee.
Ik kijk er naar uit, u en jij toch ook? Hartelijke groet, ook namens onze dominee Piet van Midden.
Alice van Bijlevelt

Pastory

Per 1december zullen de Oekraïense bewoners van de hervormde pastorie verhuizen naar Meerkerk. Waar de gemeente opvangplekken heeft en meer Oekraïense vluchtelingen verblijven.

Voedselbankjes

Deze maand mochten we weer 971 artikelen bij de voedselbank afgeven. Wat een hartverwarmend resultaat. Heel veel dank!
De diaconie

Begroting kerk 2023 beschikbaar

Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 1 dec. zal de financiële begroting 2023 van onze kerk worden besproken. Als u de begroting ook wenst te ontvangen, dan kunt u dat mij laten weten door een mailtje te sturen naar secretaris-cvk@gkschoonrewoerd.nl, of een appje of belletje naar Bé de Jong, secretaris College van Kerkrentmeesters

Alle nieuwsberichten