Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-47

Zondag 20-11

Zondag 20 november is de dag van de ‘voleinding’. Een beetje ouderwets woord, maar het geeft wel goed aan waarom het gaat: de wereld is in ontwikkeling en straks kunnen we zeggen dat het af is, voltooid. Dat is een ingewikkeld deel van de geloofsleer. Kun je je voorstellen dat deze wereld nieuw wordt? En hoe dan? En onze gestorvenen, maken die daar iets van mee? En weer: Hoe dan? En al die doden, hoe vinden die een plek? De acht miljard bewoners van de aarde en allen die daaraan voorafgingen: hoe vinden die een plek bij God? Misschien moeten we niet materieel denken maar geestelijk. God is geest, geen materie. God is niet van deze aarde. Dat kan ons ook bemoedigen.
Ik denk aan de namen die genoemd worden in de dienst van 20 november. En ik denk aan mevrouw Zomer, die in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. Aan ons stoffelijk bestaan zit een einde, aan ons geestelijk bestaan niet. Uiteraard ontvangt u nog de gegevens rondom het afscheid van mevrouw Zomer via de gemeentebrief. We zullen 20 november een In Memoriam uitspreken. Er wordt geen orde van dienst in deze gemeentebrief weergegeven, omdat u een gedrukte liturgie ontvangt.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Adventsproject Levenslicht

Volgende week start de Adventsperiode, in deze periode werken wij met het projectthema: Levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.
In de Adventstijd lezen we over ‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus’ afstamming. Het overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, koning David en Salomo. Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En aan het eind van de lijst noemt Matteüs ook nog Maria als vrouw van Jozef. Deze vrouwen staan centraal in het Adventsproject van dit jaar. In dit Adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden.
Hartelijke groeten namens de leiding van de kindernevendienst, Anneke Scherpenzeel

Senioren

Donderdag 24 november a.s. hopen we in De Lichtkring weer bij elkaar te komen voor de seniorenmiddag. Nadat we vorige maand een gezellige middag hebben gehad met de heer Koen Bijl, met zijn leuke en leerzame quizzen, hebben we deze maand een andere spreker in ons midden. Ditmaal is de heer Dick Kerkhof van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ onze gast. Door middel van een presentatie met de beamer komt hij ons vertellen wat voor planten en dieren er leven in onze directe omgeving. Het belooft een boeiende middag te worden.
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. U bent allen van harte welkom om deze middag te bezoeken en zoals u weet: neem gerust iemand mee. Koffie en thee staan klaar. Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Arie de Ruijter.
De commissie

Oproep kerstmusical

De leiding van de kindernevendienst is al druk bezig met de voorbereidingen voor het adventsproject. We gebruiken hiervoor de methode van Kind op Zondag. Met als spetterende afsluiting een echte musical voor in de kerkdienst op 1e Kerstdag. Wij zouden het erg leuk vinden om deze musical met de kinderen uit te voeren. Maar wij kunnen dit niet alleen. We hebben hulp nodig. We zoeken:

  • kinderen/jongeren die een rol willen spelen (ook als je niet -meer- naar de kindernevendienst gaat kun je meedoen!)
  • kinderen en/of volwassenen die in het koor willen zingen
  • (jong)volwassenen die kleding en attributen willen verzorgen
  • (jong)volwassenen die willen helpen met het decor
  • (jong)volwassenen die willen helpen met het geluid en beeld
  • (jong)volwassenen die mee willen helpen met instuderen van de teksten
  • (jong)volwassenen die mee willen helpen met instuderen van de liedjes

Het oefenen willen we inplannen op de zondagen na de kerkdienst. Start 20 november. Met elkaar kunnen we er een leuke musical van maken. We hopen op veel aanmeldingen! Misschien ken jij ook buiten de kerk kinderen/volwassenen die mee willen doen. Iedereen is van harte welkom!
Opgeven en voor vragen: bel/mail/app Marjolijn Laurman

Engelenproject

Al meerdere gemeenteleden hebben zich opgegeven om Engel te zijn. Dank daarvoor. Wil jij ook iemand blij maken? Meld je dan aan. Hoe meer Engelen vliegen, hoe mooier.
Weet je nog iemand die aandacht nodig heeft? Laat het weten. Het is prachtig om met elkaar het project te laten slagen.
Groet, Bep en Floor

Alle nieuwsberichten