Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-46

Zondag 13-11

Zondag a.s. lezen we uit Lucas 14 de gelijkenis van de verontschuldigingen: een rijk man organiseert een groot feestmaal, maar iedereen heeft wel een reden om er niet te zijn. We herkennen er wel wat van: je organiseert iets en de doelgroep laat je zitten. Maar het verhaal uit Lucas steekt dieper. We zullen zien.
We vieren Avondmaal. Elders kunt u lezen dat problemen met staan voorbij zijn. Als u nu in de kerk komt kijken, ziet u overal draden hangen die straks de nieuwe geluidsinstallaties moeten verbinden.
Top!

Viering Heilig Avondmaal

We hebben inmiddels enkele keren het H.A. gevierd in de kring. Het vieren met de hele gemeente tegelijk maakt ons echt blij maar niet alles verloopt helemaal naar wens. We proberen deze vorm van staande in de kring avondmaal vieren voor iedereen zo comfortabel mogelijk te maken.
Voor enkele gemeenteleden blijkt het staan in de kring iets te lang, we willen dit graag oplossen. De 5e bank zullen we als zitbank gebruiken eventueel met staande mensen aangevuld. Zo maken we de kring ruim genoeg voor iedereen en hoeven we wellicht niet uit te breiden naar De Lichtkring.
Het staan korten we ook in door pas naar voren te komen bij het uitdelen van brood en wijn en weer te gaan zitten voor het laatste lied. De belasting wordt zo voldoende verminderd hopen wij. We zien uit naar een mooie viering van dit belangrijke sacrament.
Uw diakenen

Collecte Heilig Avondmaal

Zondag mogen we weer het H.A. vieren en daar is ook een collecte aan verbonden. Deze keer is de derde collecte bestemd voor stichting Vrienden van De Hoop. Cliënten krijgen behalve directe hulp bij een heel scala aan psychische problemen ook hulp bij het opdoen van werkervaring of een opleiding tot ervaringsdeskundige in de christelijke ggz-instelling De Hoop. Veel van deze hulp valt niet onder reguliere vergoedingen en geeft juist aan de cliënten nieuwe mogelijkheden om weer volwaardig in de samenleving mee te doen.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Gebruik liedboek

Tijdens de afgelopen gemeenteavond kwam naar voren dat er verwarring is over het meenemen van een eigen liedboek, immers elke week heeft het beamerteam alle liederen, met notenschrift, keurig op het scherm staan. In de kerkenraad hebben we dit besproken. Allereerst uiteraard een groot compliment naar de mensen van het beamerteam. Zij doen hun werk uitstekend en willen dit ook graag zo doen. Toch vinden we als kerkenraad dat we dit niet standaard van het beamerteam mogen vragen. Hoewel het beamerteam aangeeft steeds handiger te worden met het opmaken van de presentatie, zit er best heel wat werk (en tijd) in. We zijn heel dankbaar dat men die tijd erin wil steken, maar laten we ons allemaal realiseren dat het mensenwerk is, dat er dus weleens geen tijd kan zijn, of dat er een foutje insluipt of dat de apparatuur hapert …
Daarom adviseren we alle gemeenteleden om een eigen liedboek mee te nemen, ook al is dat liedboek mogelijk negen van de tien keer voor het zingen niet nodig.
Namens de kerkenraad, de scriba, Jolanda Lemcke

Water for Life

We mogen inmiddels vol verbazing, trots en grote dankbaarheid naar de stand van onze watermeter kijken. Bij de laatste telling hebben we deze aangevuld tot het onwaarschijnlijke bedrag van €24.733,48, hiermee gaan we het totale project op de Baraa school in Arusha financieren. Zoals u zich nog herinnert zijn we vorig jaar met de startdag spectaculair en vol enthousiasme begonnen aan het verzamelen van de gelden voor een klein deel van dit grote project. Wie had durven dromen dat we binnen twee jaar met onze kerk het totale bedrag bij elkaar zouden sprokkelen met grotere en kleinere bijdragen. Wat hebben we met elkaar ook mogen genieten van al die samenbindende activiteiten binnen en buiten onze kerk om dit prachtproject te realiseren.
Heel veel dank daarvoor aan alle deelnemers.
Uw diakenen

VVB 2022

Hierbij een herinnering aan de vaste vrijwillige bijdrage 2022. Het is fijn dat veel mensen hun bijdrage al hebben overgemaakt, inmiddels is 85% van het toegezegde bedrag ontvangen. Mocht u het overmaken van uw bijdrage vergeten zijn, dan ontvangen we deze graag voor het einde van dit jaar. Alvast vriendelijk bedankt.
Gerieke Middelkoop

Uitnodiging ouders met kinderen tot circa 18 jaar

In november 2021 spraken we elkaar in een ontmoeting na de kerkdienst. Dat gesprek beloofde meer. We beloofden elkaar een nieuwe ontmoeting. In het eerste gesprek bleek dat veel ouders behoefte hadden om over geloofsopvoeding te praten. Dat lijkt ons een goede reden het gesprek voort te zetten. We hebben het volgende idee.
De opvoeding van je kinderen is heel vaak sterk gebonden aan de manier waarop je zelf bent opgevoed. Welke normen en waarden kreeg je mee? Waartegen heb je jezelf verzet? Wat wil je per se niet doorgeven en wat wel?
Vandaar de openingsvraag, vooraf aan iedereen die kinderen heeft: Wat wil jij concreet doorgeven aan je kinderen?
Dat voorgenomen gesprek is de reden van deze uitnodiging. Het is een uitnodiging om samen te komen. Wij nodigen jou/jullie uit op zondag 13 november aansluitend aan de kerkdienst. En naast alle gezelligheid willen we graag weten wat jullie van de kindernevendienst ervaren.
We hebben een voorstel. We geven elkaar een zin mee, die iedereen voor zichzelf af kan maken. De zin is: ‘Ik wil … aan mijn kind(eren) doorgeven in het belang van zijn/haar toekomst …’
Als je thuis de zin aanvult en dat ook opschrijft en meeneemt op 13 november, wordt het vast een interessant gesprek. Het wordt natuurlijk geen eindeloos gesprek, wel hopen we op een zinvolle ontmoeting die maximaal een uur duurt.
Wij zorgen voor oppas tijdens het gesprek.
Liesbeth verzorgt na afloop van het gesprek een lichte lunch. Gezellig als je daar ook bij bent! Kunnen we na afloop van het gesprek bijpraten en elkaar informeel ontmoeten.
Graag een berichtje wanneer je bent verhinderd naar één van de onderstaanden
Dominee van Midden, Agnes, Anneke en Liesbeth

Voor de liefhebber

Als u zin hebt in een (half) dagje Utrecht: op 15 november wordt in het liberaal-Joodse centrum Merkaz tussen 14.00-17.00 uur een debat gehouden over Bijbel en Ecologie. De bus brengt u naar Utrecht Centraal en vandaar is het een kwartier lopen naar de Nieuwegracht.
Adres: Stichting Merkaz, Magdalenastraat 1A 3512 NH Utrecht. De Magdalenastraat is een zijstraat van de Nieuwegracht.

De Kerk in ’t Klein

Beste mensen,
Afgelopen seizoen hadden we een kring die we ‘De Kerk in ’t Klein’ noemden. Een kleine groep mensen die samenkwam om te vieren wat hen bond: hun geloof in de God van Israël. We beloofden elkaar aan het eind van het seizoen weer samen te komen. Die belofte willen we graag waarmaken, zij het dat we dit jaar één groep samenbrengen. Op donderdag 17 november ’s middags om 14.00 uur ontmoeten we elkaar in een van de ruimten van De Lichtkring. We hopen van harte dat jullie er weer kunnen zijn. Maar ook: jullie gasten zijn uiteraard welkom. Het is handig als je even aan Bep van Zanten doorgeeft dat je komt.
Hans & Janny Ippel, Bep van Zanten en Piet van Midden

Oproep kerstmusical

De leiding van de kindernevendienst is al druk bezig met de voorbereidingen voor het adventsproject. We gebruiken hiervoor de methode van Kind op Zondag. Met als spetterende afsluiting een echte musical voor in de kerkdienst op 1e Kerstdag. Wij zouden het erg leuk vinden om deze musical met de kinderen uit te voeren. Maar wij kunnen dit niet alleen. We hebben hulp nodig. We zoeken:

  • kinderen/jongeren die een rol willen spelen (ook als je niet -meer- naar de kindernevendienst gaat kun je meedoen!)
  • kinderen en/of volwassenen die in het koor willen zingen
  • (jong)volwassenen die kleding en attributen willen verzorgen
  • (jong)volwassenen die willen helpen met het decor
  • (jong)volwassenen die willen helpen met het geluid en beeld
  • (jong)volwassenen die mee willen helpen met instuderen van de teksten
  • (jong)volwassenen die mee willen helpen met instuderen van de liedjes

Het oefenen willen we inplannen op de zondagen na de kerkdienst. Start 20 november. Met elkaar kunnen we er een leuke musical van maken. We hopen op veel aanmeldingen! Misschien ken jij ook buiten de kerk kinderen/volwassenen die mee willen doen. Iedereen is van harte welkom!
Opgeven en voor vragen: bel/mail/app Marjolijn Laurman

Kerstengelen-project

Het Kerstengelen-project van 2021 kunt u zich vast nog herinneren. Het was een succes, veel mensen werden verrast. Maar ook de gemeenteleden die ‘Engel’ waren beleefden veel voldoening door iemand een verrassing te bezorgen.
Soms zien de dagen er donker uit, niet alleen door de tijd van het jaar, het kan ook door de omstandigheden zijn. Juist in deze dagen voor Kerst is een lichtpuntje welkom. Met dit Kerstengelen-project 2022 kunt u zo’n lichtpuntje zijn. Het project houdt in dat ‘Engelen’ twee maal een attentie bezorgen bij iemand in de omgeving die een steuntje kan gebruiken.
In het jaarboekje staat te lezen dat we een open en uitnodigende kerk willen zijn. Niets is er dan mooier om bij iemand van buiten de kerk een beetje licht te brengen. Daarom vindt u in de bijlage een aanmeldingsformulier voor het kerstengelen-project van dit jaar. U kunt iemand opgeven om door een Kerstengel verrast te worden, of u kunt uzelf aanmelden om Kerstengel te zijn.
Graag bij een van ons aanmelden voor dinsdag 22 november.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Alle nieuwsberichten