Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-42

Zondag 16 oktober Kerk en Schooldienst

De derde zondag van oktober: Kerk&School-dienst. Het thema dit jaar is: het Licht op groen, aansluitend bij het landelijke thema. We lezen dan Genesis 1, over de Schepping en de opdracht van de mens om de aarde te beheren. Actueel thema, zou ik zeggen. De kinderen gaan niet naar de nevendienst en daarom is de orde van dienst ook aangepast. Op vier plaatsen is er een korte break opgenomen, waarvoor de nevendienstleiding een creatieve invulling heeft bedacht. Op de orde van dienst staat de break aangegeven. Aan mij de opdracht om ‘het kort te houden.’ De orde van dienst gaat als volgt:

Verwelkoming door ouderling van dienst;
Lied: Psalm 8: 1.3.4.6 Heer, onze Heer, …
Stil Gebed, Onze Hulp’ en groet .
Klein Gloria: 195
Gebed om ontferming
Lied 935: Je hoeft niet bang te zijn…
BREAK
Bemoediging;
Loflied: Hemelhoog 327
Diep, diep, diep als de zee,
Hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus’ liefde voor jou.
Gebed
BREAK
Bijbellezing: Genesis 1.1-2.4A
Kinderlied: 8B: 1.2
BREAK
Overdenking
Lied 218: 1.2.3 (Dank U)
Dank- en voorbede
BREAK
Collecte-informatie/diaconale informatie
Lied: 985 (Heilig, heilig, Henk Jongerius)
Zegen.
Er is na de dienst gezamenlijk met de leden van de Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde Kerk koffiedrinken in de school.
Hartelijks, Piet van Midden

Israëlreis

Woensdag in alle vroegte brengt een bus ons naar Schiphol en gaat de reis beginnen. Wel een grappig idee: ’s morgens loop je in Nederland rond en ’s middags op de Joode markt in Jeruzalem. Donderdag bezoeken we de oude stad – dat is echt een bomvol programma – vanaf de Olijfberg tot de Kerk van het Heilig Graf en alles wat daartussen ligt. Vrijdag bezoeken we Yadvashem en Betlehem. Yadvashem is het gedachtenispark van de 6.000.000 door de nazi’s vermoorde Joden. Het is altijd ‘afkicken’ als je daar geweest bent. We bezoeken Betlehem en komen weer in een heel andere wereld. Zaterdag drijven we in de Dode Zee en bezoeken we plaatsen als Masada en Engedi (waar David zich verborg voor Saul). Als u zondag in de kerk zit, houden wij een kerkdienst op het Meer van Tiberias, op het dek van een eigen boot. We houden u wel op de hoogte over het vervolg. Israël heeft veel, ook veel wifi…
Hartelijks, Piet van Midden

Alle nieuwsberichten