Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-41

Van de dominee

Bij de agenda:
Op zondag 16 oktober is de Kerk & Schooldienst. Het thema is dit jaar ‘Het licht op groen’. We lezen dan het scheppingsverhaal, over God die de mensen zegt dat ze de aarde onder hun gezag moeten brengen. Maar de aarde kreunt en piept inmiddels onder de ballast van dat gezag. Hoe ga je daarmee om? Dat vraagt nadenken en daarmee is de school ook druk bezig.
Israël:
In Israël zijn de Hoge Feesten. Als ik dit typ, is de Grote Verzoendag al voorbij. Maandag is het Loofhutten, Soekot. Op 17 oktober worden de feesten afgesloten en gaan de meeste Joden die op familiebezoek waren tijdens de feestdagen, weer naar huis. Dan komt er weer ruimte (hotel, vliegtuig, etc) voor andere bezoekers en pakken wij onze koffers in. In de volgende gemeentebrief schrijf ik er meer over.
11 oktober:
Afwijken van een gewoonte, wisselingen, datum verzetten, het levert altijd een lichte vorm van verwarring op. Zo ook 11 oktober. In het mooie nieuwe oranje boekje staat dat er op 11 oktober leerhuis is. Maar in een andere optie zouden we na de Israëlreis beginnen. Lichte verwarring dus. Maar het is eenvoudig: de 11e ben ik ’s avonds in Hendrik Ido Ambacht om over geweld in de Bijbel te spreken. Dus we verschuiven alles een maand: de volgende 2e dinsdagen van de maand zijn alle bezet voor het leerhuis. En op 8 november bespreken we de boeken Koningen.
Hartelijks, Piet van Midden

Laat je verrassen

We verwelkomen als gastvoorganger deze keer mevr. Drs C. Zonnenberg- de Beer uit Hardinxveld. Vorig jaar zou zij ook bij ons voorgaan, maar door omstandigheden ging dat toen niet door. Daarom deze hernieuwde kennismaking.
Zij werkt bij Youth for Christ als teamleider van het Trainings- en Toerustingsteam. In die rol houdt zij zich bezig met het toerusten van jongerenwerkers en jeugdleiders in heel Nederland. Daarnaast studeert zij Master Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit. Inmiddels ook beroepbaar binnen de PKN kerken. Ook is zij actief binnen haar eigen gemeente in het jeugdwerk en heeft zij een eigen bedrijf BijbelBorrels: creatieve ideeën rondom de Bijbel voor ouders, jeugdleiders en voorgangers rondom geloofsopvoeding.
We heten haar hartelijk welkom in onze gemeente en zien uit naar een inspirerende dienst.

Activiteiten Kerk en Israël 2022-2023

In onze regio worden veel activiteiten georganiseerd binnen het werkveld van ‘Kerk en Israël’. Hierbij kunt u denken aan lezingen, cursussen, leerhuizen, concerten en ontmoetingsdagen, zowel voor predikanten als voor geïnteresseerde gemeenteleden.
Om aan al deze activiteiten meer bekendheid te geven, heeft de Classicale Commissie Kerk en Israël deze verzameld op een nieuwe website: kerkenisraelzh.nl
Neem eens een kijkje en laat u verrassen door het gevarieerde aanbod. Zo organiseert de Classicale Commissie bijvoorbeeld vanaf medio oktober een wekelijks bijeenkomst via Zoom rond het Tora-gedeelte dat in de synagoge wordt gelezen. Een unieke kans om in één jaar alle vijf boeken van Mozes te lezen met uitleg van de rabbijnen. Van ‘Israël’ raken we nooit uitgeleerd.”

Alle nieuwsberichten