Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-38

Van de dominee

Ver vooruit: ik schrijf een heel beknopt oratorium over het lijdensverhaal bij Lukas, op melodieën van Gerard van Amstel. Erick Versloot komt dat met ons instuderen op woensdag 5 april (schortel-woensdag, dus de woensdag in de lijdensweek. Daarvoor zijn t.z.t zangers nodig. Het is de bedoeling dat uit te voeren op een van de diensten in de Stille Week. Als u voor deelname voelt, schrijf ik uw naam graag op de lijst.
Hartelijks, Piet van Midden

Startdag

Stel dat er opeens iemand voor je deur staat die zegt: Hallo, ik kom bij jou eten… Is die iemand dan welkom? Doe je de deur open, zet je snel een extra bord bij en nodig je iemand hartelijk uit? Het jaarthema ‘Aan tafel’, waar we zondag 18 september mee aan de slag gaan op de startdag, stelt ons deze vraag steeds weer. God nodigt ons in Zijn huis, aan Zijn tafel, ongeacht wie we zijn, wat we zijn, hoe belangrijk of onbelangrijk we zijn, hoe groot, klein, jong of oud we zijn… gaan we in op Zijn uitnodiging? En volgen we Zijn voorbeeld?
Wij nodigen u van harte uit op de startdag. Er staat veel voor u klaar: een mooie kerkdienst, lekkers bij de koffie, heerlijke lunchgerechten, alle tijd om elkaar te spreken en met elkaar verhalen over lief en leed te delen en gezellige spelletjes.
(Op de valreep nog een tip: neem uw jaarboekje mee… voor de quiz kan dat best handig zijn…)
De voorbereidingsgroep van de startdag

Seniorenmiddag

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van de kerk komt er weer aan en dus gaan ook de senioren weer samen komen in De Lichtkring. Dit seizoen heeft er een wisseling plaatsgevonden, drie commissieleden, Ad, Dineke en Simone zijn vertrokken en drie nieuwe commissieleden, Bep, Teuntje en Corrie hebben hun plaatsen opgevuld. Het is nog even wennen voor de nieuwe commissieleden, maar dit zal vast snel voor hen ook vertrouwd aanvoelen. In ieder geval hebben de nieuwelingen tezamen met de overgebleven leden, Arie, Jerry en Adri er zin in.
De eerste middag van het nieuwe seizoen is op donderdag 22 september a.s. Gewoonlijk beginnen we om 14.00 uur, maar deze eerste middag is bijzonder. We starten namelijk met een broodmaaltijd en daarom bent u van harte welkom om 17.00 uur. We verwachten om ongeveer half acht weer klaar te zijn. De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Op deze middagen wordt altijd een programma aangeboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden, of we kijken naar een film of doen een spelletje. Aan het einde van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen we een bijdrage van € 12,50 per jaar (te voldoen in januari)
Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 22 september, dan vragen wij u om uw naam in te vullen op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, ook is het mogelijk te bellen naar Bep van Zanten (graag voor maandag 19 september). Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Arie de Ruijter.
Graag tot ziens op donderdagmiddag 22 september, van 17.00 tot omstreeks 19.30 uur.
De commissie

Bezoek Aqua-Zoo, Leerdam

Vrijdagavond 30 september vanaf 19.00 uur staan de deuren van de Aqua zoo exclusief open voor bezoekers die het goede doel: Water for Life willen steunen. U/jij bent van harte welkom. De deuren blijven open tot 22.00 uur. U/jij bepaalt zelf hoe laat u/je komt en hoe lang u/je wilt blijven. U/jij betaalt 6,50 euro toegang per persoon vanaf 12 jaar, kinderen onder de 12 betalen slechts 4,50 euro. De entree opbrengsten gaan volledig naar het Goede Doel van onze actie: Water for Life. Deze avond is ook de bar open. Maak er dus gerust een gezellig uitje van.
Van te voren opgeven is noodzakelijk, zodat we voldoende gidsen beschikbaar hebben. U/jij kunt zich opgeven via de intekenlijst die ligt in de hal in de Lichtkring of via een mailtje aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl of een telefoontje aan een van de leden van de diaconie.

Oproep Kerstproject

Je hoofd staat nog helemaal niet naar Kerst misschien, toch zijn de afgevaardigden van de drie kerken in Schoonrewoerd al begonnen met de eerste voorbereidingen. We willen weer een Kerst-nacht-samenkomst organiseren voor en door ons hele dorp. Daarvoor hebben we jou/jullie nodig.
We zoeken:

  • een koordirigent voor het projectkoor
  • koorleden die willen zingen in het Kerst-projectkoor
  • muzikanten (in principe staan we open voor alle instrumenten)

Geef je op via: kerstnachtschoonrewoerd@outlook.com
Ook als je twijfelt of vragen hebt, meld je bij het mailadres en we nemen contact met je op.
Namens de voorbereidingsgroep van de drie kerken,
Janneke Versteeg – Jannie de With – Anne Baars – Eline Verrips – Petra van Ooijen – Jolanda Lemcke – Dineke Kamp

Alle nieuwsberichten