Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-37

Van de dominee

Zondag is er een gastvoorganger. Ik kan behalve welkom heten niet veel meer vertellen. Ik hoop dat u een goede viering hebt. Zelf heb ik dienst in Gorinchem.
Volgende week zondag is de startdag en beginnen allerlei activiteiten. We hopen dat alle betrokkenen weer meedoen.
Hartelijks, Piet van Midden

Startdag

“Aan tafel…” hoe vaak roep je het niet? Realiseren we ons nog hoe bijzonder dat is: aan tafel gaan met elkaar? Afgelopen zondag mochten we weer aan tafel gaan bij de avondmaalsviering. God zelf nodigt ons uit voor de maaltijd, voor de ontmoeting met elkaar en met Hem. Zo bijzonder!
Zondag 18 september mogen we u allemaal aan tafel nodigen tijdens de feestelijke startdag van het kerkelijk jaar. U komt toch ook? We hebben een mooi programma vanaf 10.00 uur tot rond 14.30 uur. We starten met de kerkdienst, daarna is het koffiedrinken extra aangekleed met lekkers uit vele ovens en keukens. Rond 11.30 uur kunt u meedoen met verschillende spelletjes rond het jaarthema: aan tafel. Ook is er een quiz in de kerkzaal, waar uw kennis over onze kerk en onze gemeente op de proef wordt gesteld. Om 12.30 uur gaan we met elkaar aan tafel voor de lunch. We sluiten de dag af om 14.00 uur met een vesper.
Wilt u iets meenemen om van te snoepen bij de koffie of van te delen bij de lunch? Heel graag. Noteer op de lijsten in de gang van de kerk wat uw bijdrage wordt, dan kunnen we alles goed coördineren.
De voorbereidingsgroep van de startdag

Startzondag

Op 18 september vieren we startzondag. We hopen op veel kinderen in de kerk. Tijdens de kindernevendienst gaat het over het verhaal van Zacheüs. Jezus komt bij hem eten. Dit verhaal past mooi bij het jaarthema van de kerk: ‘Aan tafel’. Na de kerkdienst mogen alle kinderen/jongeren (ook als je normaal gesproken nog niet, of niet meer naar de kindernevendienst gaat) naar het jeugdhonk komen. We beginnen hier met iets lekkers te eten en te drinken. Daarna gaan we luisteren naar een verhaal over een soepsteen. Een vreemdeling zorgt ervoor dat er in een stad waar veel armoede en honger heerst toch heerlijk gegeten wordt. Vervolgens krijgen de kinderen een stempelkaart. Hierop staan verschillende activiteiten die de kinderen allemaal moeten doorlopen. Alles staat in het teken van eten en drinken. We hopen op droog weer, want we willen graag zelf brood roosteren bij de vuurkorf. Verder gaan we soep maken, koek happen, cakejes versieren en spelletjes doen. Als iedereen een volle stempelkaart heeft, is het tijd om met elkaar te eten in De Lichtkring. Daarna is er nog een vesperdienst waar iedereen van harte welkom is. Jij komt toch ook??!!
Namens alle leiding van de kindernevendienst

NIEUW in de veiling voor Water For Life

Ons waterproject voor Water For Life kan uiteraard niet zonder een bezoek aan de Aqua zoo te Leerdam. In deze prachtige onderwater-dierentuin wordt overduidelijk hoe belangrijk water is, niet alleen voor ons mensen, maar zeker ook voor veel dieren. De waterdieren kunnen echt niet zonder water! Kijk je ogen uit en leer van alles over de dieren die leven in het water (van vis tot modderkruiper, van kikker tot koraal, van kwal tot waterslang). Neem vooral iemand mee natuurlijk dan kan je er later weer samen over napraten.
Eenmalig stelt de Aqua zoo haar deuren open voor een exclusief bezoek alleen voor onze actie op vrijdagavond 30 september vanaf 19.00 uur. Deze avond ontvangt de Aqua zoo geen andere bezoekers en staan onze gids(en) helemaal voor u/voor jou klaar. U/jij bent van harte welkom. De deuren blijven open tot 22.00 uur. U/jij bepaalt zelf hoe laat u/je komt en hoe lang u/je wilt blijven. U/jij betaalt 6,50 euro toegang per persoon, dit bedrag gaat volledig naar het Goede Doel van onze actie: Water for Life. Deze avond is ook de bar open. Maak er dus gerust een gezellig uitje van.
Van te voren opgeven is noodzakelijk, zodat we voldoende gidsen beschikbaar hebben. U/jij kunt zich opgeven via de intekenlijst die ligt in de hal in De Lichtkring, via een mailtje aan de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl of een telefoontje aan een van de leden van de diaconie.

Seniorenmiddag

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van de kerk komt er weer aan en dus gaan ook de senioren weer samen komen in De Lichtkring. Dit seizoen heeft er een wisseling plaatsgevonden, drie commissieleden, Ad, Dineke en Simone zijn vertrokken en drie nieuwe commissieleden, Bep, Teuntje en Corrie hebben hun plaatsen opgevuld. Het is nog even wennen voor de nieuwe commissieleden, maar dit zal vast snel voor hen ook vertrouwd aanvoelen. In ieder geval hebben de nieuwelingen tezamen met de overgebleven leden, Arie, Jerry en Adri er zin in.
De eerste middag van het nieuwe seizoen is op donderdag 22 september a.s. Gewoonlijk beginnen we om 14.00 uur, maar deze eerste middag is bijzonder. We starten namelijk met een broodmaaltijd en daarom bent u van harte welkom om 17.00 uur. We verwachten om ongeveer half acht weer klaar te zijn. De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Op deze middagen wordt altijd een programma aangeboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden, of we kijken naar een film of doen een spelletje. Aan het einde van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen we een bijdrage van € 12,50 per jaar (te voldoen in januari)
Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 22 september, dan vragen wij u om uw naam in te vullen op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, ook is het mogelijk te bellen naar Bep van Zanten (graag voor maandag 19 september). Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Arie de Ruijter.
Graag tot ziens op donderdagmiddag 22 september, van 17.00 tot omstreeks 19.30 uur.
De commissie

Tuinman gezocht

Heb jij zin om te helpen bij het onderhoud van de tuin om de kerk? We zijn op zoek naar een vrijwilliger (m/v) om ons team te komen versterken. Als je hier iets voor voelt, of voor vragen, bel dan met Hans Vroege. Bij voorbaat dank!
Op deze plek willen we ook Arie den Besten bedanken, die dit zeer vele jaren heeft gedaan, en deze zomer is gestopt als tuinman. Arie heeft de tuin en het terrein rondom de kerk altijd helpen onderhouden, en ook van de pastorie in tijden dat deze niet bewoond was. Met name Arie’s kennis van snoeien van bomen, planten en struiken was altijd zeer welkom. Arie, nogmaals bedankt voor je vele werk!
Namens de kerk, het College van Kerkrentmeesters

Alle nieuwsberichten