Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-36

Zondag 4 september

Zondagmorgen lezen we verder in het evangelie. We stuiten op een bijzondere tekst: Jezus blijkt naast Jozef en Maria ook broers en zussen te hebben. In elk geval minstens vijf. Hoe gaan we daarmee om? Als we over de heilige familie spreken, gaat het steevast over Maria, Jezus en Jozef. En die anderen dan? Verder heeft de kerk in haar belijdenis staan dat Jezus God is: ‘God uit God, licht uit Licht, … geboren niet gemaakt.’ Is Maria dan ook goddelijk? Heeft ze God gebaard? In elk geval is ze vanwege haar rol wel onbevlekt ontvangen verklaard en altijd maagd, en kent ze in de RK-kerk de erfzonde niet. Hoe dan ook: het gaat erom hoe wij tegenover Christus staan. Dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. NB: in de kerkelijke traditie hebben de ouders en de grootouders van Maria ook namen gekregen: Anna en Joachim en haar opa en oma van moeders kant: Stollanus en Emeria.
Tot zondag, Piet van Midden

Avondmaal: Staand of zittend? Of beide?

Zondag vieren we Avondmaal. Een aantal mensen heeft aangegeven de viering in de kring aansprekend te vinden, maar ook dat men te lang moet staan. Daarvoor hebben we uiteraard alle begrip. Avondmaal vieren is geen afzien. In de liturgie van zondag wordt een deel van de orde van dienst gedaan als we nog in de banken zitten en wordt iedereen na het ‘Heilig, heilig’ uitgenodigd in de kring te komen. U kunt natuurlijk ook meteen voorin komen zitten. Dan kunt u het Avondmaal
zittend meemaken.

Afscheid ambtsdragers

Zoals vorige week vermeld gaan we zondag a.s. 4 september geen ambtsdragers bevestigen. We zijn nog niet rond en we hopen erg dat we nog mensen bereid vinden.
Wel gaan we zondag 4 september afscheid nemen van Richard Bijlevelt, wijkouderling; van Alice van Bijlevelt, pastoraal medewerker en van Christel Lodder, jeugdouderling. Hun taak zit er op, wij staan daar in de dienst bij stil en na de dienst is er gelegenheid voor de gemeenteleden om hen te bedanken voor hun inzet. We zijn blij te mogen melden dat voor de taak van de ledenadministratie Ton en Marian Stek naar voren zijn gestapt. Zij gaan het werk van Co Middelkoop overnemen. Het bedanken van Co en ook van Wout Versteeg, lid CvK, gaan we later dit jaar doen in overleg met hen.
Gerard Blokland heeft al langere tijd aangegeven dat hij het leiden van de club aan anderen wil overdragen. Gerard blijft wel lid van de jeugdcentrale. We zijn dringend op zoek naar iemand (en dat mag ook gerust samen met iemand) voor de clubleiding.
namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

Organisten in Concert

Op Nationale Monumentendag, aanstaande zaterdag 10 september, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur voor bezoekers. Op deze dag vindt Organisten in Concert plaats: zeven van ‘onze’ organisten bespelen het kerkelijk orgel met muziek naar eigen keuze. Een mooie gelegenheid om de organisten beter te leren kennen en te horen spelen! Daarnaast exposeren verschillende kunstenaars hun werk in de andere zalen. Van schilderijen en tekeningen tot fotografie en wolvilten, er is genoeg te zien! Deze hele dag is georganiseerd ten behoeve van Water for Life. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt daarom zeker gewaardeerd. In de bijlage treft u het programmaboekje aan, met daarin ook een mooi verhaal over het orgel van Johan de Leeuw. Veel mensen zetten zich in om deze dag te organiseren, dus kom luisteren en kijken én zeg het voort!
De Diaconie

Startdag

Op zondag 18 september vieren we de start van het nieuwe seizoen in de kerk. We gaan er weer een feestelijke dag van maken. We gaan aan de slag met het prachtige jaarthema: aan tafel. Om 10.00 uur starten we met de eredienst, daarna drinken we samen koffie/thee met iets lekkers, tot de lunch om 12.30 uur doen we bijzondere spellen en kunnen we uitgebreid bijpraten en kennismaken. Vervolgens gaan we echt aan tafel samen voor een heerlijke lunch. We sluiten om 14.00 uur de dag af met een vesperdienst. Noteer de datum vast in uw agenda: u bent allen van harte uitgenodigd.
Wilt u een bijdrage leveren in de vorm van: iets lekkers bij de koffie verzorgen en/of heerlijkheden voor de lunch aandragen: heel graag. Om dat wat te coördineren leggen we in de hal van de kerk intekenlijsten klaar.
De voorbereidingsgroep van de startdag

Alle nieuwsberichten