Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-35

Van de Kerkenraad

In de gemeentebrief van vorige week vermeldden we de datum van 4 september voor het bevestigen van nieuwe ambtsdragers, maar die zondag is een Avondmaalszondag, dus dat is niet verstandig. We gaan de bevestigingsdienst doorschuiven naar zondag 2 oktober.
Op dit moment hebben we twee gemeenteleden bereid gevonden een ambt op zich te nemen: Linda van Snippenberg gaat het pastoraal werk oppakken in wijk B, Mischa Vos gaat het College van Kerkrentmeesters versterken en pakt het penningmeesterschap op. We zijn heel blij dat we deze plekken kunnen vervullen.
We herhalen nogmaals: Helaas zijn we dan nog niet klaar: we zoeken nog een wijkouderling voor wijk B, een jeugdouderling en al langere tijd een pastoraal medewerker voor wijk C. Tenslotte wordt het overnemen van de taak van ledenadministrateur ook echt dringend. Samen gemeente zijn betekent ook: samen het werk oppakken. Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

Pastory

Misschien vraagt u zich af of de pastorie leeg is komen te staan. Maar voor een oplettende voorbijganger is de blauw gele vlag nog steeds het teken van onze gasten. Bewoners die vertrekken en op andere plaatsen hun leven verder opbouwen. Ja zo gaat dat als bewoner van een pastorie, het zijn geen blijvers en meestal ook geen terugkerende bewoners. En toch, hoe anders kan het gaan. Een aantal maanden geleden namen we afscheid van Nataliya en haar zoon Danil. Terug naar huis was hun diepe verlangen. Dat was hun plek daar was hun thuis. Maar wat als je thuis geen thuis kan zijn, de dreiging van de oorlog je verward en angstig maakt. En ja natuurlijk Schoonrewoerd zou Schoonrewoerd niet zijn als ze niet opnieuw welkom waren. De pastorie een plek waar velen zich thuis wisten ook al was het niet hun huis.
Dat ons gebed zal zijn, dat voor alle bewoners dit huis een thuis mag zijn.
Jan Meerkerk

Energie toeslag bij beperkt inkomen

We hebben ons gebogen over de door het rijk toegezegde energie toeslag. Deze wordt verstrekt via de gemeenten. In de praktijk geldt, dat nog maar een beperkt percentage mensen van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Misschien behoort u ook tot deze groep die denkt of zegt: ” dat is vast niet voor mij van toepassing”.
Als u als alleenstaande AOW ontvangt en totaal niet meer dan €250 netto extra per maand inkomen heeft uit bijvoorbeeld een klein pensioen, huuropbrengst of opbrengst over belegd kapitaal, dan komt u al in aanmerking.( uw totale netto inkomsten moeten onder de €1513 blijven)
Voor een alleenstaande boven de 21 jaar maar zonder de AOW, moet uw inkomen onder de €1360 per maand blijven.(huurtoeslag en zorg toeslag tellen niet mee als inkomen.) Alimentatie telt wel mee. Voor een echtpaar of samenwonenden, mag u naast uw beider AOW ook nog beperkt neveninkomsten hebben zoals hierboven genoemd. Totale netto inkomsten moet onder de €2050 zijn. Ontvangt u huurtoeslag of zorgtoeslag dan tellen deze bedragen NIET mee als inkomsten. Eigen vermogen telt ook niet mee in de berekening tenzij u daar inkomsten uit heeft.
U heeft nog tot 1 november de tijd om dit aan te vragen. Neem beslist contact op met degene die uw belastingaangifte voor u verzorgt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is Avres de uitvoerende organisatie. U kunt naar de site van de gemeente gaan of rechtstreeks naar: www.avres.nl/eenmalige-energietoeslag . Kies dan voor inloggen met DigiD gemeente Vijfheerenlanden: vraag eenmalige energie toeslag aan. Hier vindt u ook wat u voor de aanvraag nodig heeft aan documenten. Scan van: ID of paspoort, ook van uw evt. partner, uitkeringsspecificatie(s), loonspecificatie(s), pensioen(en), alimentatie, laatste bankafschrift of foto van bankpas met uw naam en rekeningnummer.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen.
Namens de diaconie Janet de Zeeuw

Barbecue van Meet Me

Meet Me bestaat 1 jaar! En dat mag gevierd worden! Zaterdag 10 september organiseren we weer een gezellige barbecue in Schoonrewoerd! Je bent vanaf 17:00 welkom. De kosten voor de barbecue zijn 15 euro per persoon. Kijk voor meer informatie op meetmevijf.jouwweb.nl en geeft je uiterlijk 5 september op.
Meet Me is het netwerk voor christenen tussen de 25 en 45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Geregeld worden er uiteenlopende activiteiten georganiseerd. De verbinding, samen ontspannen, de open sfeer en het beleven van mooie momenten wordt erg gewaardeerd.
De directe link naar de informatie is deze.

Alle nieuwsberichten