Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-34

Van de voorzitter

In de eerste gemeentebrief na de vakantieperiode wil ik mijn hoop uitspreken dat diegene die op vakantie zijn geweest met genoegen daarop terug kunnen kijken.
Wij, Tineke en ik kijken ook met genoegen terug op zondag 7 augustus, onze huwelijksbevestiging. Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en de medewerking die deze dag voor ons onvergetelijk heeft gemaakt. Ook dank voor de kado’s en kaarten en de verrassende elementen in de dienst, zoals het dankgedicht van Opa Kuiper en het gelegenheidskoor dat voor ons een lied heeft gemaakt en gezongen.
Ik hoop dat wij fris en uitgerust mogen starten met het winterseizoen. En wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand.

Van de dominee

Beste mensen
Wat leuk weer te kunnen schrijven voor de gemeentebrief. De vakantie is voorbij. Het was mooi en goed en daarnaast vooral heet. Bij 35+ en hoger is bij mij de puf eruit om fysiek aan de gang te gaan. Gelukkig hebben de bosbranden ons ongemoeid gelaten.
In Schoonrewoerd was de afgelopen week de Vakantie Bijbelweek. Dat is een landelijke activiteit. Het centrale thema was ‘Alles andersom’. De daarbij gekozen bijbellezing was Johannes 20, de ontmoetingen van Jezus op de Paasmorgen. Nu hebben wij dat gedeelte al uitvoerig gelezen en gevierd in de Paasnacht en op Paasmorgen. We lezen dan ook Marcus 2: 1-12, dat ook aan de orde kwam in de Vakantie Bijbelweek.
Komende week zijn we druk allerlei activiteiten vorm te geven. Een van de belangrijkste onderwerpen is het simpele feit dat het maar moeizaam lukt mensen te vinden die een stukje van het werk willen meedragen. De kerk houd je alleen maar levend als je er zelf voor leeft. Ik zeg dat in het algemeen, wetend hoeveel mensen zich door de jaren heen hebben ingespannen voor kerk en gemeente. Maar ook met het verhaal in het achterhoofd dat een heel kleine organisatie bestuurlijk riskant is. Denk mee en denk erover na, alsjeblief. Ik kom graag langs!
Hartelijks, Piet van Midden.

Vanuit de kerkenraad

Op dit moment hebben we twee gemeenteleden bereid gevonden een ambt op zich te nemen: Linda van Snippenberg gaat het pastoraal werk oppakken in wijk B, Mischa Vos gaat het College van Kerkrentmeesters versterken en pakt het penningmeesterschap op. We willen hen in de dienst van 4 september a.s. bevestigen. We zijn heel blij dat we deze plekken kunnen vervullen.
Helaas zijn we dan nog niet klaar: we zoeken nog een wijkouderling voor wijk B, een jeugdouderling en al langere tijd een pastoraal medewerker voor wijk C. Tenslotte wordt het overnemen van de taak van ledenadministrateur ook echt dringend. Samen gemeente zijn betekent ook: samen het werk oppakken. Dat is echt een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We hopen dat ieder die benaderd wordt met de vraag vanuit de gemeente om een taak op te pakken zich realiseert dat het Gods gemeente is; dat het Gods mensen zijn die bij u aankloppen en u roepen.
namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba.

Alle nieuwsberichten