Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-27

De Gemeentebrief in de zomervakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 10 juli t/m 21 augustus uiterlijk vóór 5 juli (maar liefst eerder!!!) inleveren? Zijn er i.v.m. vakantie wisselingen? Verjaardagen? Wie doet kindernevendienst en klopt het oppasrooster voor de vakantie? Zomaar wat hints…. ik wil het allemaal graag op tijd weten.
Relie Hermans

Afscheid 3 juli

een bijzondere dag. Afscheid van de nevendienst en afscheid van een kerkelijk seizoen. Het was ingewikkeld met corona en later met de naweeën ervan, maar het heeft velen niet belet mee te doen. En er waren bijzondere momenten, zoals het concert voor Water for Life en de muziekavond, onze Duitse vrienden kwamen op bezoek. We konden weer een passie-reeks houden. We hadden doopdiensten. Als u zondag naar de kerk komt, moet u even kijken naar de thermometer van Water for Life. Over die groeispurt hoort u zondag meer.

Kinderdienst

We houden op 3 juli een kinderdienst. Die staat al heel lang op de rol. Volgend jaar wordt die standaard in de agenda opgenomen. De kinderen nemen allemaal een muziekinstrument mee. Volgens psalm 150 moet je alle muziekinstrumenten uit de kast trekken. Ik neem voor de liefhebbers een bazuin en twee ramshoorns mee. En, o ja, een petje, muts, kippa, keppeltje. Marjolijn heeft dat bedacht, dus petje af. Waarom allemaal? Welnu, in het Oude Testament staan allerlei voorschriften over wat je wel of niet mag eten. Maar wat is nu wel toegestaan en wat niet? Denk er alvast over na. Orthodoxe Joden eten echt geen ongeschikt voedsel. Daarom konden Joden en niet-Joden niet bij elkaar eten. Maar in de bijbellezing van de kinderdienst gebeurt dat wel en ontstaat een heel nieuwe gemeente. Petrus, die echt nooit een plakje ham had gegeten, ging met een buitenlander aan tafel, vanwege Christus. Wat doen wij?

OPROEP FORMULIER NIEUWE AMBTSDRAGERS

Beste gemeenteleden, er zijn slechts een tiental formulieren ingeleverd voor nieuwe ambtsdragers. Dat stelt wat teleur. Mogelijk bent u het/ ben jij het vergeten. Het kan nog tot en met zondag 3 juli. Er liggen formulieren in de kerk. Bij deze gemeentebrief is het formulier ook toegevoegd. U kunt het inleveren in de kerk of mailen aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl

Vakantie

Vakantie en vacature komen van hetzelfde Latijnse woord: leeg zijn. Even helemaal niets. Ik hoop dat het u lukt in hoofd en hart even halt te houden. Voorlopig ben ik nog op m’n plek in Schoonrewoerd. Als ik wat voor u kan doen… gewoon even bellen, mailen of appen.
Hartelijks, Piet van Midden

Nieuw jaarboekje 2022-2023

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2022-2023 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 10 augustus aan ondergetekende.
N.B. Wijzigingen voor het adressenbestand en telefoonnummers (achterin het jaarboekje) dient u door te geven aan het Kerkelijk Bureau/Ledenadministratie, zie het jaarboekje 2021/2022.
Bij voorbaat hartelijk dank, Bé de Jong

Kleine kerk

Afgelopen jaar zijn we in kleine groepjes bij elkaar geweest om te spreken over wat we in de kerk hebben en wat wij er zelf aan kunnen bijdragen. Dinsdag 5 juli zijn we dit seizoen voor het laatst bij elkaar en wel gezamenlijk. Voel je vrij te komen. Dinsdag a.s. 10.00 uur. Info Bep van Zanten.

Water for Life

Lieve mensen, ook deze maand hebben de diakenen de collectes weer geteld. Voor ons project in Arusha hebben we een hele grote gift mogen ontvangen. De anonieme gever heeft met klem bevestigd dat het bedrag helemaal juist is voor dit mooie doel. Agnita heeft een halve marathon hardgelopen en zo ook een heel mooi bedrag voor het goede doel bij elkaar gezweet. Dan zijn er de afgelopen maand ook weer de nodige bijdragen in de collectezakken gedaan. Via bank en Givt zijn er nog bedragen onderweg.
De stand op dit ogenblik bedraagt, houd u vast, €21.733,- een onvoorstelbaar hoog bedrag ruim binnen een jaar bij elkaar gesprokkeld. U kunt zich voorstellen dat we even moesten bijkomen van deze stand.
We zijn intens dankbaar en ook trots dat we dit met zoveel mensen van binnen en buiten onze kerk in verbindende activiteiten hebben bereikt. Onze watermeter hebben we vanochtend aangepast aan deze nieuwe situatie. We hopen met allerlei grotere en kleinere activiteiten ook volgend jaar aan dit project te blijven bijdragen. Mochten we dan het totale bedrag van het hele sanitair op deze school hebben bekostigd dan zullen we met de stichting Water for Life overleggen hoe we de twee jaar volmaken.
Uw gelukkige diakenen en KIAW leden

Alle nieuwsberichten