Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-28

Van de dominee

De komende vakantieperiode gaat alles gewoon door, alleen met een minimale bezetting. De gemeentebrief komt in de vakantietijd niet uit. Als de nood aan de man /vrouw is, vinden we elkaar wel.
Zondag 17 juli vieren we Avondmaal. Daarna komt de grote zomer die al begonnen is. Ik wens u allen, als u thuisblijft of weggaat, ontspannende dagen toe.
Komende week wordt de eerste steen alweer gelegd voor de startzondag, 18 september. U kunt bij de scriba opvragen wanneer een van de kerkenraadsleden weg is. Dat wordt niet gepubliceerd, omdat allerlei lieden met minder goede bedoelingen misschien meelezen. En zó gastvrij zijn we nu ook weer niet. Hartelijks,
Piet van Midden

Laat je verrassen

In de komende vakantieperiode mogen we “gewoon” elke zondag naar de kerk komen.
Op de lijst van gastpredikanten zien jullie bekende namen van voorgangers, die soms al jaren bij ons komen. Mogelijk missen jullie al enkele tijd een naam van een dominee,
Dat kan verschillende redenen hebben. Allereerst hebben we minder gastpredikanten nodig, omdat onze eigen dominee twee maal in de maand voorgaat. De data die vrij zijn, matchen niet altijd met de beschikbare zondagen van de dominee die gevraagd wordt. Soms komen er ook afzeggingen omdat een predikant een beroep heeft aanvaard van een gemeente die wel erg ver van Schoonrewoerd vandaan ligt. Om die reden hebben ds. L. de Borst uit Buren, ds. E. Quaak- Kloet, ds. M. Kollenstaart en Ds. I. Eckhardt- Groeneveld de afgesproken diensten teruggegeven. Gelukkig zijn er altijd weer “nieuwe” voorgangers te vinden.
In deze vakantieperiode ontmoeten we op 31 juli a.s. Mw. Ds. H. Visser-Locht uit Rhenen, echtgenote van ds. R. Visser, die interim dominee is in Vuren en eerder al een keer bij ons voorging. Mw. Ds. H. Visser-Locht was predikant in Rijssen-Nijverdal en later vrijwilliger en mede-oprichter van de protestantse gemeente in Amsterdam-IJburg Zij is nu pastor in een opvanghuis voor zwaar verslaafden.
Op 14 augustus gaat voor ds. B. Oosterom uit Rumpt. Een aantal van ons kent hem ongetwijfeld door zijn werk als geestelijk verzorger van de zorggroep RIVAS in het bijzonder ten behoeve van verpleegtehuis Lingesteyn. Daarvoor was hij jarenlang predikant van de hervormde gemeente in Rumpt.
We heten ook hen van harte welkom in Schoonrewoerd en zien uit naar inspirerende diensten

Nationale Orgeldag

Kom luisteren naar het orgel van de Gereformeerde Kerk. Elk jaar op de tweede zaterdag van september vindt de Nationale Orgeldag plaats. Die dag valt samen met Open Monumentendag. In 2022 is dat op zaterdag 10 september. Op tal van plaatsen in Nederland zijn niet alleen monumentale (kerk)gebouwen te bezichtigen, ook staan die dag de orgels die u daar veelal aantreft centraal. Door het hele land zijn orgels te beluisteren, te bekijken en soms zelfs te bespelen. De Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd is ook geopend tijdens deze nationale orgeldag. De 8 organisten, die per toerbeurt op zondag het kerkorgel bespelen, brengen nu muziek naar hun eigen keuze. Vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom. De nevenruimten worden ter beschikking gesteld aan (plaatselijke) kunstenaars. Heeft u interesse? Meld u aan via secr-diaconie@gkschoonrewoerd.nl Natuurlijk zijn er koffie en thee. De organisten bieden dit concert aan als hun bijdrage aan het project “Water for Life”. Uw eventuele vrijwillige bijdrage komt voor 100 % terecht bij school in Tanzania die wij willen voorzien van water en toiletten. Welkom,
Diaconie en KIAW van de Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd

Alle nieuwsberichten