Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-25

Zondag 19 juni 2022

We gaan uit van Handelingen 9: Saulus wordt geroepen. Hij heet dan gewoon Saul, vergriekst tot Saulus. Op 3 juni wordt een (afscheids)dienst gehouden waarbij de kinderen in de kerk blijven. Dat betekent dat wij / de senioren een beetje moeten inleveren, maar dat is louter winst als we zien hoe kinderen meedoen. We lezen dan Handelingen 10, over Petrus die veel meer moet inleveren dan wij: zijn hele idee over wat rein en onrein is, heilig voor joden, gaat op de helling. We hebben er vaak geen idee van hoe de eerste leerlingen van Jezus en hoe Paulus afstand deden van wat hun lief was.
Voorlopig is het nog geen juli, maar vaderdag. De orde van dienst op 19 juni is: Verwelkoming door ouderling van dienst – Lied: Psalm 87 (alle 4 coupletten) – Stil Gebed, ‘Onze Hulp’ en groet – Gebed om ontferming – Lied: 859:4 – Bemoediging: Romeinen 13: 8-10 Loflied: 885 – Gebed – Nevendienst Bijbellezing: Handelingen 9: 1-19 Lied 870: 1.4.5.8 Overdenking Lied 868: 1.2 Dank- en voorbede, stil gebed, en gezongen Onze Vader: 1006 De kinderen komen terug uit de nevendienst Collecte-informatie/diaconale informatie – Lied 791: 1.4.5.6 Zegenbede

Zangavond Gorinchem

Op 22 mei om 19.30 is er een zangavond in de Grote Kerk van Gorinchem. U bent er hartelijk welkom.

Israëlreis

Op de Israëlreis van 19-27 oktober hebben 21 mensen ingeschreven. Voor hen zijn vliegtuigstoelen geboekt. Als er zich spijtoptanten aandienen: we doen ons best nog iets te regelen, maar garanderen kunnen we het niet.
Hartelijks, Piet van M.

Pastory

Dat “mevrouw” die in de pastorie woonde buitenshuis zou gaan werken was 100 jaar geleden ondenkbaar.
En dan 2022 gelukkig, een heel andere tijd en heel andere pastorie bewoners. En al zou de pastorie nooit hun huis en thuis zijn, gaan de vrouwelijke pastorie bewoners “gewoon” buiten de deur werken. O nee er wordt geen vloeiend Nederlands gesproken, zonder vertaal App ga je elkaar niet begrijpen en toch mooi om te zien dat de kids naar school gaan, de tieners naar de schakelklas in Utrecht, en babushka en dedushka (oma en opa) voor de oppas zorgen. Het klinkt bijna vredig, maar er is geen vrede er is oorlog in je land. Altijd de angst om je papa, je man, je zoon. Zorgen om je land, je stad, je huis, om je toekomst. En wij? Zeker we staan ze bij met de best bedoelde adviezen. Maar vouwen ook wij in stilte, in de gemeente, onze handen nog omdat we weten hoe nodig het is.
Jan Meerkerk

Alle nieuwsberichten