Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-23

Vacatures 2022

We zijn heel blij dat we afgelopen jaar hebben kunnen werken met een vrijwel voltallige groep voor het kerkelijk werk. Elkaar inspireren bij het werk voor de kerk en in de gemeente is een bijzondere ervaring, die we iedereen gunnen. We hebben veel steun aan elkaar en we hebben elkaar, dus ook u, echt nodig! Voor een aantal ambtsdragers zit hun ambtsperiode er dit jaar op. Op dit moment zoeken we vijf nieuwe mensen: een wijkouderling, een jeugdouderling en twee pastoraal medewerkers. Het CVK zoekt een kerkrentmeester/kassier. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar een ledenadministrateur.
Het formulier om namen op te geven van mensen die u geschikt acht, treft u aan als bijlage bij deze gemeentebrief. We ontvangen graag van elk (volwassen) gemeentelid een eigen formulier, dus niet één formulier per gezin. Het aantal keren dat een naam wordt genoemd is namelijk mede bepalend voor de vraag die we de voorgedragen kandidaat voor gaan leggen. Graag uw voordrachten insturen VOOR 27 juni aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl of uitprinten en in de brievenbus van de kerk doen.
Scriba, Jolanda Lemcke-Valk

Pastory

Dat bewoners vanuit de pastorie verhuizen is niet ongebruikelijk. Maar zo ver ik weet is er nooit eerder een bewoner vanuit de pastorie van Schoonrewoerd verhuisd naar de pastorie in Everdingen. Nee, geen beroep deze keer, geen kerkenraad die eerst is komen “horen”. Maar een kerkenraad met een bewogen hart, die net als Schoonrewoerd nooit zal wennen aan een leegstaande pastorie. Zo verhuisde afgelopen week Marina met haar man en gezin (4 kinderen) van uit hier naar de pastorie in Everdingen. Hoe wonderlijk kan het zijn. Zo mooi dat dit gezin ook nu een eigen plek heeft waar ze samen kunnen zijn. Dus wie dacht dat na Schoonrewoerd Everdingen nooit geen tweede plek zal kunnen zijn voor de pastoriebewoner, hoe wonderlijk kan het zijn. Overigens als je het niet wist, onze band met Everdingen is al eeuwen oud en elke zondag zichtbaar. Want rond het jaar 1672 kocht onze Herv. Gemeente voor een bedrag van wel 8 gulden de huidige preekstoel over van Everdingen.
Bedankt Everdingen voor jullie bewogen hart.
Jan Meerkerk

Collecte Kerk in Actie 5 juni 2022 – Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika)

De Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk.
Hartelijk dank!

Alle nieuwsberichten