Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-22

Pinksteren

Pinksteren is de afsluiting van Pasen. Het is het minst ‘populaire’ feest in de kerk, maar wel een heel wezenlijke. In 2020 preekte ik met Pinksteren in Schoonrewoerd. Het was coronatijd. Maar de vonk sloeg over. Ik voel me nog steeds op mijn plaats. In de Pinksterdienst zingen we het Alleluja dat we ook zongen op de muziekavond. Net als het slotlied: Een stad om van te dromen. Kom naar de kerk, zou ik zeggen, en doe mee. Dat deden ze in Handelingen ook. Om 9.00 uur al…
Hartelijks, Piet van Midden

Israëlreis

Op dinsdag 31 mei 20.00 hebben we een bijeenkomst over de Israëlreis in ‘De Lichtkring’. We slaan dan spijkers met koppen. Als het je wat lijkt (en het is echt geweldig), kom dan op de 31e. We hopen met 20 mensen te gaan reizen. Een reisprogramma hebben we in de kerk liggen.

Pastory

Mogelijk heeft u zich wel eens afgevraagd wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 150 jaar in die pastorie. Welke verhalen zouden de dominee en mevrouw elkaar verteld hebben. En in de tijd dat de dominee en mevrouw nog een huishoudster hadden zal er toen veel gekletst zijn over gemeenteleden? Zou de vlam ook wel eens spreekwoordelijk in de “pan geslagen” zijn? De trap wel eens bonkend op gerend zijn of de deuren dicht gesmeten? We weten het niet en dat geeft ook niet. Maar weet wel dat het nu met zoveel mensen in de pastorie weleens gebeurt. Emotie die soms even niet in bedwang te houden zijn, verdriet en gemis van familieleden, de wetenschap dat je eigen stad of dorp aan puin wordt gebombardeerd. Of even geen contact met je man, Hij zal toch niet……….? En dan samen wonen met mensen die je niet kende, waar je nu samen de toilet, de douche mee moet delen maar ook je fiets je keuken etc.
En ongelofelijke lieve mensen uit Schoonrewoerd die je zo graag willen helpen, alles voor je doen… mee naar sport, Nederlandse les, naar de bank, het gemeentehuis, er voor zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Ook mensen uit de Oekraïne zijn net als wij, nee niet altijd vreugde en vrede. Maar soms verwarring en onbegrip, tranen, verdriet en dan zomaar ineens ff de “vlam in de pan” .
En het beste blusmiddel? Nee absoluut geen water gebruiken daar wordt de puinhoop alleen maar groter van, maar de vlam bedekken, bedekken met dekens van liefde, bewogenheid, geduld. En ach ook in de afgelopen 100 jaar zullen brandjes zijn geweest die geblust moesten worden. Waren er dekens van geduld, bewogenheid en liefde om erger te voorkomen. En alleen zo, zo bleef en blijft door alles heen Gods vuur branden, aangewakkerd door de kracht van de Geest.
Jan Meerkerk

Seniorencommissie

De samenstelling van onze seniorencommissie gaat veranderen. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan Dineke Brouwer, Simone Bezuijen en Ad Verhoeff de commissie verlaten. Met de drie nieuwe leden die we hebben gevonden is de commissie weer compleet. De nieuwe leden zijn Bep van Zanten, Teuntje Bikker en Corrie de Ruiter(vz).
A.s. zondag zal aansluitend aan de kerkdienst door de kerkenraad aandacht worden besteed aan deze ledenwisseling.

Agnita rent voor Water for Life

Het filmpje was helaas niet heel duidelijk vorige week. Hierbij nog een stukje op de nieuwsbrief.
Op 21 juni (midzomer) ga ik de midzomernacht halve marathon Zaltbommel lopen. Dit houdt in dat ik 21.1 km ga hardlopen. Deze afstand lopen stond al een paar jaar op mijn verlanglijstje om te doen. Maar is in Tanzania een afstand die regelmatig gelopen moet worden om schoon drinkwater te halen! Wat een verschil met ons hier.
Mijn voorbereidingen zijn in volle gang en ik heb afgelopen week de gehele afstand al gelopen. Voor een tijd van 2.15 uur moet ik nog wel mijn best gaan doen, maar ik zal mijn beste beentje voor zetten. Welke been het beste been is…. dat zal afwisselend links en rechts zijn.
Wilt u mij sponseren voor deze actie, dat kan via doneeractie.nl -> Agnita rent voor Water for Life.
Komen aanmoedigen vind ik ook heel erg leuk. Het is dinsdag avond 21 juni vanaf 21.00 uur in en rondom Zaltbommel.
Alvast bedankt voor uw en jullie donaties! Sportieve groetje Agnita de With

Benefietconcert Water for Life

FANTASTISCH, dat is onze reactie op het concert van zaterdag j.l. We hebben enorm genoten van deze avond. En gezien en gehoord de reacties, die ons de afgelopen dagen bereikten zijn wij niet de enigen, die met veel plezier op deze avond terugkijken. We willen graag iedereen bedanken, die spontaan wilde meewerken. Zoveel mensen van binnen en buiten onze gemeente, die zich zo hebben ingezet om deze avond tot een succes te maken. Wat konden we een afwisselend programma presenteren. Wat een fijne en ontspannen sfeer tijdens en na afloop van het concert.
En ook op financieel gebied werden we verrast. Op dit moment (donderdag) staat de teller op €1051,25. En weer zeggen we FANTASTISCH!
Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn en toch nieuwsgierig zijn is er ook goed nieuws: Op kerkdienstgemist.nl kunnen jullie dit concert nu ook bekijken.
Karin en Hans

Jaarcijfers diaconie beschikbaar

Het financiële jaarverslag van onze diaconie over 2021 is klaar. Dit met dank aan Hans Lemcke en Janny Brouwer. Wilt u het financiële verslag inzien, dan kunt u dit opvragen bij Floris de Zeeuw: wijkdiaken-c@gkschoonrewoerd.nl

Alle nieuwsberichten