Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-20

Viering Heilig Avondmaal

Binnen de diaconie en kerkenraad hebben we uitvoerig gesproken over de vorm waarin we het H.A. vieren. In de afgelopen jaren, zonder corona, vierden we dit op Witte Donderdag in één kring en dat vonden we een heel mooie manier van samen vieren. Deze vorm maakt ons gelukkig omdat deze ervoor zorgt dat we als één gemeente aangaan aan het H.A. Ieder die gelooft wordt genodigd aan Zijn maaltijd en wij als diakenen mogen Zijn gasten het brood en de wijn aanreiken.
Gemeenteleden die wat minder mobiel zijn vragen we bij binnenkomst plaats te nemen op de hoek van kerkzaal en De Lichtkring, dit biedt ons allen de mogelijkheid de kring zo groot te maken als nodig zonder dat iemand buiten de kring komt. Ouders mogen eventueel jonge kinderen voor zich nemen om hen waar nodig even te helpen met de viering. Zondag aanstaande treffen we dan ook nog het geluk dat we de maaltijd van de Heer met enkele vrienden uit onze zustergemeente Saarmund mogen vieren.
We hopen dat ieder deze viering in de kring net zo mooi vindt als wij. Mocht u na de viering toch niet helemaal gelukkig zijn met deze vorm laat u het dan aan de diaconie weten dan kunnen we met elkaar zoeken naar een mooi vergelijk. Wij zien uit naar een mooie viering van het Heilig Avondmaal.
De diakenen

Collecte bij het Heilig Avondmaal

Zondag 15 mei mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de collecte willen we deze keer bestemmen voor het werk van Isabella Langerak. Zij zet zich nog steeds in voor Afghaanse vrouwen in nood. Het werk onder de huidige Taliban regering is er niet gemakkelijker op geworden. Een extra financiële ondersteuning vanuit onze gemeente zal dan ook zeer gewaardeerd worden. Uit de nieuwsberichten op TV en in de kranten kunnen we opmaken dat vrouwen het in Afghanistan steeds moeilijker hebben en dat hun rechten steeds verder worden ingeperkt. Ook jonge meisjes hebben hieronder te lijden, zij mogen niet meer naar middelbaar onderwijs of universiteit.
De collecte levert niet alleen een geldelijke steun aan de Afghaanse vrouwen maar is ook een morele ondersteuning voor Isabella in dit mooie en zware werk.
Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Bij de kerkdiensten

  • 15 mei: We hebben onze Duitse gasten op bezoek. We bieden de orde van dienst grotendeel in het Nederlands en Duits aan. We moeten maar even afspreken hoe we dat in de praktijk gaan brengen. De tweetalige liederen kun je zelfs door elkaar zingen. Ik hoop dat mijn collega uit Saarmund ook een deel voor zijn rekening kan nemen. We vieren ook het Avondmaal, weer in de kring. Elders op deze zondagsbrief vindt u een uitleg van de kant van de diakenen waarom men voor die vorm heeft gekozen. Men heeft het op Witte Donderdag als heel verbindend ervaren.
    De bijbellezing uit het Oude Testament vertelt over de staf van Aäron die bloeit…
  • 22 mei: weer iets feestelijks: de doop van Bram Neet, Kanaaldijk 15 Hei & Boeicop. Voluit heet hij Bram Marijn Teun, zoon van Marijn Neet en Hilda Neet-Middelkoop. Hilda heeft jarenlang de bloemen in de kerk verzorgd en in de dooporde keren de bloemen terug: de woestijn zal bloeien als een lelie.

Israëlreis

31 mei 20.00 uur: we hebben een voorlopig laatste bijeenkomst over de voorgenomen Israëlreis. Kom gerust als je de eerdere bijeenkomst er niet was. We hebben de 31e wel een idee van de omvang van de belangstelling. Daarop kunnen we ook een prijs baseren of het programma aanpassen. Kom vooral. En ook: neem belangstellende kennissen of familieleden mee.
Hartelijks, Piet van Midden

Pastory

Onze vroegere pastorie bewoners bleven minimaal 4 jaar in de pastorie wonen. Misschien was er ooit een uitschieter naar 6 jaar maar dan vertrokken ze al gauw naar een volgende plek verder weg. Nou dan hebben Babushka en Debushka (opa en oma) de primeur want nog nooit verhuisde een pastorie bewoner naar onze eigen Schoonrewoerdse Kerkweg. Dankbaar dat ze, ook al zijn ze bij de kerk weg, aan de Kerkweg een plek hebben waar ze rust mogen ervaren. Heeft menig predikant misschien zitten zwoegen om de oude talen onder de knie te krijgen. Wordt er nu keihard gewerkt om de Nederlandse taal te leren. En ja, het heeft dan ff geduurd maar volhouders als onze vrijwilligers zijn, voor iedereen een BSN nummer en een bankrekening en dat niet alleen, een aantal is al aan het werk en misschien ben je haar bij onze eigen buurtsuper al tegen gekomen en laten wij eens een woordje Oekraïens proberen “Dobryy den” nee niet ingewikkeld…. gewoon “ Goede dag”
Schoenen?? Nee die kun je niet missen. Hebben sommigen voor elk seizoen, voor elk outfit, bij elke kleur een paar schoenen nou dat geldt niet voor de pastorie bewoners. Op naar de schoenenwinkel en ja met vertaalapp en al de winkel in en maar hopen dat er een geduldige verkoper zou zijn. “Neem plaats meneer we gaan een paar voor u uitzoeken” en via google vertaal begreep opa al snel dat hij gerust even kon gaan zitten. Grote, brede, maat 46… en graag betaalbaar. Maar een verkoper zou geen verkoper zijn als hij niet met een paar hoog geprijsde schoen zou aankomen.. En je snapt het die zitten altijd het fijnst. En wilde oma ook nog een paar betere schoenen? Nou kom dan zeker een volgende keer nog eens langs, keus genoeg. We bedankten, er moest nog betaald worden. En soms word je dan ff stil.
Nee er hoefde niet betaald te worden. Gewoon gratis ja u begrijpt het goed, voor niets.
Leven van wat je gegeven wordt, eigenlijk best lastig, we regelen het graag allemaal zelf. Maar God leert het ons juist anders, leer te leven van wat Ik je geef en het zal je aan niets ontbreken.
Jan Meerkerk

Senioren

Op donderdag 19 mei a.s. hopen wij een middagje uit te gaan. Dat is dan onze laatste activiteit van dit seizoen, zoals we ook gewend waren voor de ‘coronatijd’. We gaan varen op de Giessen en sluiten de dag af met een maaltijd in De Lichtkring. We vertrekken om 13.00 uur vanaf onze kerk en denken rond 17.30 uur terug te zijn voor de maaltijd en daarna om ongeveer 20.00 uur die maaltijd af te sluiten. De kosten voor deelname zijn € 30,- euro. (Niet leden € 38,-. Alleen deelname aan de maaltijd €15,50). U kunt het bedrag, indien mogelijk, overmaken op NL66 RABO 0335 3494 98 t.n.v. Geref Kerk Verenigingrekening, Seniorengroep, of contant betalen bij vertrek.
Om u voor deelname op te geven ligt er in de hal van De Lichtkring een opgaveformulier waarop u zich tot 16 mei a.s. kunt opgeven.

Terugkijken op het Clubkamp van 1-3 april

Op zondag 22 mei na de kerkdienst nodigen we u en jou van harte uit om de foto’s/filmpjes terug te kijken van het afgelopen clubkamp. We hebben een heel mooi, leuk en goed clubkamp gehad en willen de foto’s en filmpjes graag met u en jou delen onder het genot van koffie/thee en/of limonade en iets lekkers. En neem gerust je opa/oma, tante/oom, neef/nicht of vriendin mee om samen de foto’s/filmpjes te bekijken. Tot de 22ste.
Groetjes van de clubleiding

Benefietconcert

Ook op deze gemeentebrief weer informatie over het benefietconcert op zaterdag 21 mei.
De spanning neemt toe!! Een gezonde spanning voor dit evenement, maar juist ook in de laatste weken merken we dat er veel te organiseren valt. Zaken waar we in eerste instantie niet aan denken. Toch blijft het een feestje om dit te kunnen doen, met heel veel medewerking en enthousiaste reacties van velen.
Vorige week hebben we een tipje van de sluier opgelicht over de deelnemers. Vandaag gaan we weer iets verder:
Op de lijst van deelnemers staan o.a. Sara, Daniela, Petra, Jurjen, Eduard, koor Water for Life, Wim, Piet, Lauren, Jasmijn, Piet, Clary, Christina, Albert Jan, Marjolijn, Floris, Linda, Agnes, Jacoba, Ton, Marian, Eva en ik vergeet er misschien nog een paar. Jullie kunnen je voorstellen dat we een vol, maar ook rijk gevarieerd programma kunnen aanbieden. Volgende keer meer!
Nog een belangrijk punt. Op de aankondiging/uitnodiging voor dit concert staat vermeld: “een vrijwillige financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld”. Jullie kunnen je gift in ieder geval met contant geld deponeren in de Waterforlifewaterput, die in De Lichtkring staat. Over andere mogelijkheden worden jullie volgende week op de hoogte gesteld. Tot zover deze update. Tot ziens op zaterdag 21 mei.

Alle nieuwsberichten