Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-19

Bij de kerkdienst

Ik ben zondag 8 mei in Heusden, een oud vestingstadje aan de Maas. De terugtrekkende nazi’s bliezen het gemeentehuis op. In de kelder zaten veel Heusdenaren die een veilig heenkomen zochten. 134 mannen, vrouwen en kinderen kwamen om. Vier uur later reden de geallieerden binnen. Het verhaal leeft er nog steeds, zeker in de eerste mei-week. En vooral nu in Oekraïne soortgelijke misdaden worden gepleegd. In dat licht is Moederdag in Oekraïne iets bijzonders. Ik wens u hier in Schoonrewoerd een gezegende dienst.
Zondag 15 mei vieren we Avondmaal zoals we dat de laatste keer deden, in de kring. We ontvangen dan onze gasten uit Saarmund in de kerk. Ik zal mijn Duitse collega vragen mee te doen in de liturgie van het Avondmaal. We zoeken ook een lied dat zowel in het Nederlands als het Duits gezongen wordt.

Israëlreis

Op 31 mei hebben we in de ontmoetingsruimte van De Lichtkring een bijeenkomst met de mensen die belangstelling hebben om naar en in Israël, en ook Bethlehem (PA), te reizen. Van 19-27 oktober. Op de 31e mei geven we er een klap op hoe lang we gaan en het prijskaartje dat eraan hangt. Dat laatste is afhankelijk van de keuzes die we maken. Dus als je niet aanwezig kunt zijn maar wel belangstelling hebt om mee te gaan, geef je voorkeuren dan op! Ik heb er veel zin in.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Laat je verrassen

Deze keer ontmoeten we als gastpredikant ds. E. (Evert) Overeem uit Leusden. Wie wel eens op internet predikanten googelt zal ongetwijfeld zijn naam gezien hebben. Als schrijver of als blogger op Twitter als dsdiederik: denkenmetdiederik.com over Koude Oorlog.
Een greep uit zijn werkzaamheden uit verleden en heden: Preken, catechese, vorming en toerusting, studeren – en vooral: heel hard achter de mensen aanlopen (pastoraat), voorzitter particuliere synode Overijssel, moderamenlid en preses van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, voorzitter generale raad voor Missionair en Diaconaal werk en pastor bij Prot. Stichting Diaconale Vakantieweken voor mensen met een beperking. We heten hem hartelijk welkom en zien uit naar een inspirerende dienst

Benefietconcert

BENEFIETCONCERT WATER FOR LIFE ZATERDAG 21 MEI
Op verschillende plaatsen in de Lichtkring en in het dorp kunnen jullie de poster van deze muzikale avond voor “Water for Life” zien. In deze Gemeentebrief ook weer informatie. Er wordt volop geoefend voor het gevarieerde programma van die avond.
Een spontaan gevormd koor breidt zich nog steeds uit, violisten repeteren, de pianist(e) stemt de piano, de band oefent met zangeressen, klassiek gevormde stemmen worden soepel gehouden met toonladders, de organist speelt zijn vingers al blauw, de componist schrijft en herschrijft de tekst voor de speciale liederen, de quizmaster bedenkt vorm en inhoud en de organisatie vergadert en probeert alles in goede banen te leiden. Kortom: volop allerlei activiteiten om deze avond tot een succes te maken.
Nieuwsgierig geworden wie er optreden??? Binnenkort meer informatie!!
Maar jullie begrijpen dat het pas echt een succes wordt als jullie op die avond voor “Water for Life” aanwezig zijn, dus HARTELIJK WELKOM.

Saarmund

Saarmund contacten na de Coronatijd.
De laatste keer dat wij naar Saarmund geweest zijn was in 2019!!! Het jaar daarna 2020, hadden wij alles klaarstaan om onze vrienden in Schoonrewoerd te ontvangen maar toen hebben we in goed overleg hun bezoek moeten afblazen omdat Corona zich inmiddels over Europa had verspreid. Inmiddels zijn we zover gevorderd met Corona dat heel veel dingen weer “gewoon” kunnen. Maar Corona is nog steeds overal om ons heen. Om die reden hebben we dan ook met onze vrienden afgesproken dat er maar een beperkte groep bij ons op bezoek komt.
Inmiddels hebben we een lijst(je) mogen ontvangen met 9 namen. Om dezelfde reden zullen bij de diverse activiteiten naast de gasten ook alleen de gastgezinnen en de commissieleden gevraagd worden om aanwezig te zijn. De zondag is een ander geval, maar daarover later.
Aankomst op vrijdag 13 mei en zoals gewoonlijk vertrekken ze weer zondag 15 mei na de lunch. De aankomst op de vrijdag is wat gespreid omdat niet iedereen in de ochtend kan vertrekken. We worden wel geïnformeerd hoe de reis vordert en we zullen ze opvangen.
Op de zaterdag gaan we met de gasten naar Dordrecht, een mooie oude stad. Die avond gaan we met de gasten BBQ’en. De fam. Vroege heeft aangeboden om dat bij hen te doen. De Zondag de gezamenlijke kerkdienst, waar we met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Iets waar we echt naar uit zien om dat samen met de gasten van onze partner gemeente te vieren. Na de dienst het bekende koffie drinken, waar voor iedereen er ruimte is onze gasten te ontmoeten en daarna samen met hen te lunchen.
Voor deze lunch willen we wel graag uw hulp inroepen. Voor bij de koffie graag mensen die voor gebak zouden willen zorgen. Voor de lunch zoeken we nog mensen die zouden willen zorgen voor soep en salade. Aanstaande zondag ligt de lijst gereed op de bekende plaats in de hal, waarop u kunt noteren waarmee u ons zou kunnen helpen. We zien uit naar de hernieuwde kennismaking met onze Saarmunders en dat na zoveel tijd.
De Saarmund commissie.

Water for Life

Even wat nieuws over ons meerjaren-waterproject waaraan door zoveel mensen uit onze gemeente en dorp wordt bijgedragen.
We zijn inmiddels sinds het begin van de actie op Startzondag 8 maanden en ruim €8000,- verder. U kunt deze vorderingen in onze watermeter volgen. Op voorstel van de stichting hebben we afgesproken ons te verbinden aan de Baraa Primary School.
Deze grote school wordt gelukkig ook door andere donoren gesteund, o.a. de Belgische stichting iThemba. Deze stichting heeft in de loop der jaren al veel bijgedragen aan de school, o.a. een keuken en de eerste eenvoudige wc’s.
Omdat er op deze grote school ook veel kinderen met een beperking onderwijs volgen, is een uitbreiding/vernieuwing van de toiletten heel hard nodig. Via Water for Life dragen wij stevig bij aan schoon drinkwater op school, nieuwe toiletten die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking en aan de zo noodzakelijke hygiënelessen. Samen met andere donoren kunnen we zo een echte verbetering in het onderwijs en het dagelijks leven van de kinderen in Arusha bewerkstelligen.
Hieronder treft u de brief aan die Linda ons als gemeente heeft gestuurd. Linda zal ons met enige regelmaat met foto’s en berichten op de hoogte houden van de voortgang van het project.
De diaconie.

Arusha, Tanzania – 12 april 2022 – School WaSH Project 2021-2023 – Baraa Primary School

Beste Leden en WaSH vrienden van de Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd,
Allereerst de hartelijke groeten van het bestuur en zeker ook van een aantal kinderen alvast van de Baraa Primary School. Tevens laat het team van het Arusha Waterbedrijf weten jullie hartelijk hartelijk bedanken voor jullie inzet en enthousiasme voor Baraa!!
Even wat informatie over Baraa school. Het is gelegen in de stad Arusha. De coordinaten zijn -3.3887059 36.7375597. Als jullie deze intypen op Google Maps dan kunnen jullie de school zien liggen. Ik heb er alvast een foto opgezet.
De school telt 2275 leerlingen (1134 jongetjes en 1141 meisjes). Dus dat is best een hele grote school. De meeste basisscholen in Arusha hebben rond de 1200 leerlingen. Daarnaast biedt Baraa ook de mogelijkheden om met speciale voorzieningen ook de 72 “special need” kids volop deel te laten nemen aan het dagelijks onderwijs. De hoofdmeester is Mr. Ozwin Elesaria Mosha. Baraa heeft 52 teachers en 11 stafleden. Binnenkort ga ik proberen ze allemaal op een foto te krijgen .
Inmiddels zijn we met het waterbedrijf uit Arusha al gestart met de bouw van twee toilet blokken, eentje voor meisjes en eentje voor de jongentjes. Beide blokken hebben een special toilet (ruimer en met aanpassingen) voor de “special need” leerlingen. Verder een “changing room” in het meisjesblok en uiteraard ook een toilet voor de lerare(sse)n. En natuurlijk de watervoorziening met wasbakken voor het handen wassen en de emmers vullen om de blokken te poetsen (3x per dag). De aannemer is Mr. Amiri. Hij heeft al vele mooie WaSH voorzieningen voor ons gebouwd op de andere scholen en wij vinden hem het netste en secuurste bouwen, vandaar onze keuze voor hem voor Baraa Primary School.
Hele hartelijke groeten,
Linda en het WaSH team

Alle nieuwsberichten