Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-18

Van de dominee

 • Bijbellezing
  De 2e zondag na Pasen, 1 mei a.s., heeft een mooie naam: Goede Herderzondag. We lezen Johannes 21: daarmee lezen we het Evangelie uit. Het eindigt met de aanstelling van Petrus als herder. En daarmee is onze paascyclus ook afgelopen. We hebben het hele evangelie naar Johannes gelezen, afgedacht van enkele theologische uitweidingen.
  Afgesproken is dat we volgend jaar Lukas volgen. Dat is een evangelie met veel tekst die je niet in de andere evangelies vindt.
 • Doop
  Op zondag 22 mei wordt Bram Marijn Teun Neet gedoopt, zoon van Marijn en Hilda Neet-Middelkoop, Kanaaldijk 15 Hei- en Boeicop. Hij werd 28 augustus in Gorinchem geboren en na een moeilijke start, bloeit hij als niet eerder.
 • 4 en 5 mei
  4 en 5 mei staan dit jaar ook in het licht van wat er in Oekraïne gebeurt. In alle toespraken zal dat terugkomen. Het kwaad heeft meer gezichten. Allen die op een of andere manier de last van de oorlog dragen, wens ik graag alle benodigde moed toe. En geloof in een wereld waarop naar het goede en liefdevolle wordt gezocht.
 • Israëlreis
  Van 19-27 oktober maken we een reis naar en door Israël. We hebben een mooi programma. In de hal van de Lichtkring vindt u de nodige informatie. Voel u welkom!

Hartelijks, ds Piet van Midden

Diensten in de kerkzaal

We zijn blij dat we steeds meer mensen terugzien in de kerkdiensten. Het is ook goed te merken dat de meeste mensen weer in de kerkzaal plaatsnemen en De Lichtkring steeds minder gevuld is.
Vanaf komende zondag gaan we De Lichtkring nog maar zeer beperkt inrichten voor de kerkdienst en weer meer voor het koffiedrinken. Dat betekent dat we het liedbord niet meer gaan neerzetten en ook dat we het projectiescherm in De Lichtkring niet meer gaan gebruiken. We laten twee rijen stoelen staan voor wie zich toch prettiger voelt in De Lichtkring, maar we hopen dat de meeste mensen weer in de kerkzaal aansluiten.
Namens het corona-team en de kerkenraad

Pastory

Terwijl wij het Paasfeest 2 weken geleden hebben gevierd was het voor de mensen in de Oekraïne afgelopen weekend Pasen. Tijdens een bezoek aan de pastorie vroeg ik of de bewoners net als vorige week opnieuw en uitgebreide maaltijd zouden bereiden? Hun reactie raakte me, nee deze keer niet, we zijn niet samen met onze familie, de tranen kwamen, voor het eerst in het leven van “Babuska” (oma) waren ze niet als familie bij elkaar. Tranen die ontroeren en toch zeker niet zonder hoop. Kan dat in deze situatie, hoop? Terwijl we met elkaar de reis van “dedushka” (opa) die vanuit Odessa probeert te vluchten bespraken, zag ik in eens op haar horloge de tijd een uur eerder staan dan onze tijd. “Je klokje staat niet goed” was mijn reactie. Ze keek me verwonderd aan, en toen keek ze me opnieuw aan en sprak ze de woorden van hoop. “Dit is de Oekraïense tijd, en we zullen weer terug keren” Woorden van uitzien, uitzien naar dat vader en opa naar Nederland komt, uitzien naar je vaderland. En dat terwijl je stad wordt gebombardeerd. Zondag, nee niet aan de tafel uitgenodigd in de pastorie maar op de vraag “ gaan jullie mee picknicken” …… En daar zaten we op een kleedje ergens in een prachtig bloeiende boomgaard met kip, aardappels, salade, water en niet te vergeten wijn om hoopvol te toosten. Vol hoop zongen ze hun lied van hoop, deelden ze hun verwachting om terug te gaan naar hun eigen land. Ik moest even denken dat prachtige lied.
Een toekomst vol van hoop, dat heeft God aan ons beloofd.
Niemand anders U alleen leid ons door de leven heen.
En wat zou het mooi zijn als we dagelijks dit lied, dit gebed voor hen uitspreken.
Jan Meerkerk

Fietsen gezocht

De bewoners van de Hervormde pastorie zijn inmiddels ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat betekent dat ze ook mogen gaan werken. Om zich zo zelfstandig mogelijk te verplaatsen, zijn ze op zoek naar: 5 gewone damesfietsen (niet elektrisch), 1 meisjes fiets leeftijd 6 jaar, 2 jongensfietsen leeftijd 8 jaar. Neem even contact met me op als u nog een fiets heeft staan. Bij voorbaat dank.
Janet de Zeeuw

Senioren

Nu alvast vermelden wij onze activiteit van de komende seniorenmiddag. Op donderdag 19 mei a.s. gaan wij een middagje uit. Dat is dan onze laatste activiteit van dit seizoen, zoals we ook gewend waren voor de ‘coronatijd’. We gaan varen op de Giessen en sluiten de dag af met een maaltijd in De Lichtkring. We vertrekken om 13.00 uur vanaf onze kerk en denken rond 17.30 uur terug te zijn voor de maaltijd en daarna om ongeveer 20.00 uur die maaltijd af te sluiten.
De kosten voor deelname zijn € 30,- euro. (Niet leden € 38,-. Alleen deelname aan de maaltijd €15,50). U kunt het bedrag, indien mogelijk, overmaken op NL66 RABO 0335 3494 98 t.n.v. Geref Kerk Verenigingrekening, Seniorengroep, of contant betalen bij vertrek.
Om u voor deelname op te geven ligt er in de hal van De Lichtkring een opgaveformulier waarop u zich tot 16 mei a.s. kunt opgeven.

Alle nieuwsberichten